Άνοιξε η πλατφόρμα για τη στήριξη επιχειρήσεων στην αλιεία και την εμπορία αλιευμάτων που επλήγησαν από τον Daniel – Μέχρι 31/05 οι αιτήσεις

Ειδικό σχήμα στήριξης των επιχειρήσεων στην αλιεία και στην εμπορία αλιευμάτων που επλήγησαν από τα ακραία πλημμυρικά φαινόμενα του Σεπτεμβρίου 2023, υλοποιείται, όπως αναφέρεται σε σχετική κυβερνητική ανακοίνωση.

«Το υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας σε συνεργασία με το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, αλλά και την υποστήριξη της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), συνεχίζει έμπρακτα την στήριξη των επιχειρήσεων των περιοχών που επλήγησαν έντονα από τα πλημμυρικά φαινόμενα του Σεπτεμβρίου 2023», αναφέρεται στην ανακοίνωση.  
 
Ειδικότερα, η στήριξη επικεντρώνεται σε πληγείσες επιχειρήσεις με άμεσες ή έμμεσες δυσμενείς επιπτώσεις είτε συγκεκριμένων κλάδων, είτε οριοθετημένων περιοχών της Θεσσαλίας. Σε αυτό το πλαίσιο, εντάσσονται, μετά από απόφαση της Κυβερνητικής Επιτροπής Κρατικής Αρωγής, και οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους τομείς της αλιείας και της εμπορίας αλιευμάτων.
 

Έτσι, από την Τετάρτη, 1 Μαΐου 2024, άνοιξε η πλατφόρμα «mybusinesssupport» που λειτουργεί με την υποστήριξη της ΑΑΔΕ για την εκδήλωση ενδιαφέροντος για την ενίσχυση των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς της αλιείας και της εμπορίας αλιευμάτων σε περιοχές που επλήγησαν λόγω των επιπτώσεων στο παραλιακό μέτωπο της Θεσσαλίας από τα ακραία πλημμυρικά φαινόμενα του Σεπτεμβρίου του 2023. Πρόκειται για περιπτώσεις επιχειρήσεων που υπέστησαν οικονομικές απώλειες ως έμμεση συνέπεια των ανωτέρω φαινομένων.

Oι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους τομείς της αλιείας και της εμπορίας αλιευμάτων σε περιοχές που επλήγησαν λόγω των επιπτώσεων στο παραλιακό μέτωπο της Θεσσαλίας, εντάσσονται στο ειδικό σχήμα στήριξης, με τους ΚΑΔ των επιχειρήσεων να προσδιορίζονται αναλυτικά στην κοινή υπουργική απόφαση που δημοσιεύτηκε (ΦΕΚ Β΄2549).

Συγκεκριμένα, οι ΚΑΔ είναι: 03 Αλιεία και υδατοκαλλιέργεια, 10.2 Επεξεργασία και συντήρηση ψαριών, καρκινοειδών και μαλακίων, 46.11.11.07 Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση ψαριών, ζώντων και γόνου, 46.17.11.27 Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση ψαριών, καρκινοειδών και μαλακίων, μη ζώντων, 46.38.1 Χονδρικό εμπόριο ψαριών, καρκινοειδών και μαλακίων, 47.23 Λιανικό εμπόριο ψαριών, καρκινοειδών και μαλακίων σε εξειδικευμένα καταστήματα, 47.91.15 Λιανικό εμπόριο ψαριών, οστρακοειδών και μαλακίων, με αλληλογραφία ή μέσω διαδικτύου, και 47.99.15 Άλλο λιανικό εμπόριο ψαριών, οστρακοειδών και μαλακίων εκτός καταστημάτων, υπαίθριων πάγκων ή αγορών.

«Η κυβέρνηση, από την πρώτη στιγμή εντόπισε και αναγνώρισε την ανάγκη στήριξης των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς της αλιείας και της εμπορίας αλιευμάτων στο παραλιακό μέτωπο της Θεσσαλίας λόγω των έμμεσων – κυρίως – αρνητικών επιπτώσεων κατά την περίοδο που ακολούθησε τα ακραία πλημμυρικά φαινόμενα του Σεπτεμβρίου του 2023. Προς αυτή την κατεύθυνση, άλλωστε, κινείται και η στήριξη από το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων που ενεργοποιήθηκε από την πρώτη στιγμή, αλλά και η ένταξη των συγκεκριμένων κλάδων στις προβλέψεις αναφορικά με τις αναστολές των ασφαλιστικών και φορολογικών υποχρεώσεων. Και, πλέον, βρίσκεται σε εξέλιξη ένα ακόμα μέτρο στήριξης, πέραν της υλοποίησης του πλαισίου της κρατικής αρωγής. Μέσα στο μήνα Μάιο οι επιχειρήσεις στους τομείς της αλιείας και της εμπορίας αλιευμάτων μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στο ειδικό σχήμα στήριξης. Ένα ειδικό σχήμα μέσω του οποίου οι επιχειρήσεις που το δικαιούνται θα λάβουν κρατική επιχορήγηση ως στήριξη σε συνέχεια των απωλειών που υπέστησαν κατά την προηγούμενη χρονιά. Ακόμα, λοιπόν, ένα μέτρο στήριξης, το οποίο έχει εξαγγελθεί, υλοποιείται σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα που έχει τεθεί εξ’ αρχής για την στήριξη της περιοχής, σε συνεργασία με όλους τους εμπλεκόμενους. Στηρίζουμε τους αλιείς μας. Στηρίζουμε τις επιχειρήσεις στην εμπορία αλιευμάτων», επισημαίνει ο υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, αρμόδιος για την αποκατάσταση από φυσικές καταστροφές και την κρατική αρωγή, Χρήστος Τριαντόπουλος.

Διευκρινίζεται ότι το σχήμα ενίσχυσης θα υλοποιηθεί σε δύο φάσεις: την πρώτη φάση που αφορά την υποβολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος και τη δεύτερη φάση η οποία θα υλοποιηθεί μετά την ολοκλήρωση της πρώτης φάσης. Οι προϋποθέσεις υπαγωγής στο καθεστώς ενίσχυσης, οι περαιτέρω λεπτομέρειες για τη μορφή της ενίσχυσης, το ύψος, η μεθοδολογία προσδιορισμού και η ένταση της ενίσχυσης, οι προϋποθέσεις, η διαδικασία υποβολής αίτησης, τα απαιτούμενα στοιχεία και δικαιολογητικά, η διαδικασία χορήγησης της ενίσχυσης, οι υποχρεώσεις των δικαιούχων και κάθε άλλο συναφές ζήτημα, θα καθοριστούν στη δεύτερη φάση με επόμενη απόφαση, η οποία θα εκδοθεί μετά την παρέλευση της προθεσμίας υποβολής εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Η πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος θα παραμείνει ανοιχτή ως την 31η Μαΐου 2024.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ