Αντίδραση της Π.Ο.Γ.Ε.Δ.Υ. στη νέα σύνθεση του ΔΣ του Ι.Γ.Ε.

Την αντίδρασή της, για το νεοσύστατο Διοικητικό Συμβούλιο του Ινστιτούτου Γεωπονικών Ερευνών (Ι.Γ.Ε.) εξέφρασε με ανακοίνωσή της η Π.Ο.Γ.Ε.Δ.Υ. καθώς όπως τονίζει: «Πέραν της παρουσίας του προέδρου (Κ. Θυμάκη) η υπόλοιπη σύνθεση του Δ.Σ. δυστυχώς δεν περιλαμβάνει τους αρμόδιους επιστήμονες Γεωτεχνικούς».

Ακολουθεί η ανακοίνωση της Π.Ο.Γ.Ε.Δ.Υ.:

Στο πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο Εποπτευομένου Οργανισμού που συγκροτήθηκε με απόφαση του κου Υπουργού ΥΠ.Α.Α.Τ. του Ι.Γ.Ε. (Ινστιτούτο Γεωπονικών Επιστημών) για πρώτη φορά δεν συμμετέχουν ως απλά μέλη (μη αμοιβόμενα) Γεωτεχνικοί που διαχρονικά ενημέρωναν – βοηθούσαν &’ ενίσχυαν την αποτελεσματικότητα Διαχείρισης και Διοίκησης του Φορέα από τους επιλεγόμενους εκάστοτε Πρόεδρο  και Αντιπρόεδρο.

Πέραν της παρουσίας του προέδρου (Κ. Θυμάκη) η υπόλοιπη σύνθεση του Δ.Σ. δυστυχώς δεν περιλαμβάνει τους αρμόδιους επιστήμονες Γεωτεχνικούς .

Ως εκ τούτου, ζητούμε την ανασυγκρότηση του Δ.Σ. του Ι.Γ.Ε. και αφετέρου την στελέχωση των Δ.Σ. των εποπτευομένων οργανισμών με τους αρμόδιους επιστήμονες, Γεωτεχνικούς ώστε οι γνώσεις και η εμπειρία τους να αξιοποιηθούν από την Διοίκηση.

Νέα διοίκηση στο ΙΓΕ, πρόεδρος ο Νικόλαος Θυμάκης