Αυτό το άρθρο είναι 11 μηνών

Απαγορεύεται η καύση φυτικών υπολειμμάτων καλλιεργειών – μειώσεις και στις επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ για τους παραβάτες

10.08.2023
3' διάβασμα
apagorevetai-i-kafsi-fytikon-ypoleimmaton-kalliergeion-meioseis-kai-stis-epidotiseis-tou-opekepe-gia-tous-paravates-298890

Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας Π.Ε. Λάρισας ενημερώνει τους παραγωγούς ότι η καύση των φυτικών υπολειμμάτων απαγορεύεται μέσα στο πλαίσιο εφαρμογής της Πολλαπλής Συμμόρφωσης και την υποχρεωτική τήρηση των Κωδίκων Ορθής Γεωργικής Πρακτικής από τους οποίους δεσμεύονται οι παραγωγοί που υποβάλλουν δηλώσεις καλλιέργειας (Ο.Σ.Δ.Ε).

Η Υπηρεσία επισημαίνει ότι η καύση των φυτικών υπολειμμάτων αποτελεί μια κακή πρακτική η οποία δεν προσφέρει τίποτε το θετικό, αντιθέτως έχει σημαντικές αρνητικές επιπτώσεις, καθώς προκαλεί:

gaia-sense

Καταστροφή της οργανικής ουσίας τους εδάφους, με αποτέλεσμα τη μείωση της γονιμότητας του εδάφους και κατ’ επέκταση των μελλοντικών αποδόσεων. Στα φυτικά υπολείμματα περιέχονται σημαντικές ποσότητες θρεπτικών στοιχείων όπως π.χ. το άζωτο και ο φώσφορος, τα οποία – με την καύση – εξαερώνονται ενώ θα μπορούσαν να ανακυκλωθούν προς όφελος της γονιμότητας του εδάφους.

Διάβρωση των εδαφών και ιδιαίτερα των επικλινών μέσω της απορροής του νερού, με συνέπεια την απώλεια του γόνιμου επιφανειακού εδαφικού στρώματος το οποίο χρειάζεται χιλιάδες χρόνια για να δημιουργηθεί, προκαλώντας μακροπρόθεσμα την ερημοποίηση των εδαφών.

Μείωση της διήθησης τόσο του βρόχινου όσο και του αρδευτικού νερού στο έδαφος, καθώς με την καύση, διάφορες ουσίες των φυτικών υπολειμμάτων προσκολλώνται στα εδαφικά σωματίδια, με αποτέλεσμα την κακή στράγγιση και διάβρωση του εδάφους.

Φαινόμενα ασφυξίας στα φυτά εξαιτίας της κακής στράγγισης του εδάφους, και αύξηση των μυκητολογικών ασθενειών τόσο του ριζικού συστήματος όσο και του υπέργειου μέρους των φυτών.

Ατμοσφαιρική ρύπανση καθώς με την καύση των υπολειμμάτων εκλύονται στην ατμόσφαιρα μεγάλες ποσότητες διοξειδίου του άνθρακα που είναι το κύριο αέριο του θερμοκηπίου.

Αναπνευστικά προβλήματα στους περιοίκους και κυρίως στα άτομα που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες όπως π.χ. ηλικιωμένοι, που αποτελούν και το μεγαλύτερο ποσοστό του αγροτικού πληθυσμού.

Η Υπηρεσία ενημερώνει ότι η καύση φυτικών υπολειμμάτων επιτρέπεται μόνο σε εξαιρετικές και επαρκώς αιτιολογημένες περιπτώσεις (Άρθρο 3 της υπ. αριθ. 15005 οικ. Φ. 700.9, ΦΕΚ Β’ 1923/2021) και ύστερα πάντα από την έκδοση σχετικής άδειας της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας Π.Ε. Λάρισας και τη σύμφωνη γνώμη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

Στην περίπτωση καύσης φυτικών υπολειμμάτων χωρίς την ανωτέρω άδεια, η Πυροσβεστική Υπηρεσία αποστέλλει στον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. το γεωγραφικό στίγμα (το ζευγάρι των συντεταγμένων x,y) του αγροτεμαχίου όπου διαπιστώθηκε η καύση, προκειμένου να ταυτοποιηθεί ο παραγωγός που καλλιεργεί το εν λόγω αγροτεμάχιο. Η Υπηρεσία ενημερώνει τους παραγωγούς της Π.Ε. Λάρισας ότι η καύση φυτικών υπολειμμάτων επιφέρει ποινικές κυρώσεις και μειώσεις στην Ενιαία Ενίσχυση (επιδότηση).

Επίσης, η Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας Π.Ε. Λάρισας υπενθυμίζει στους παραγωγούς ότι η διαχείριση των φυτικών υπολειμμάτων όπως π.χ. συλλογή και διάθεση των υπολειμμάτων σε αδειοδοτημένες μονάδες κομποστοποίησης ή βιοαερίου κ.ά., ενισχύονται στο πλαίσιο εφαρμογής της νέας Κ.Α.Π., όπως αναφέρεται σε σχετικό εγχειρίδιο του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. (σελ. 9, Π1-31.4 Εφαρμογές Κυκλικής Οικονομίας στη Γεωργία).

Επισημαίνεται ότι τα οφέλη που προκύπτουν από τη μη καύση της καλαμιάς είναι πολύ μεγαλύτερα από τις τυχόν δυσκολίες που προκαλεί στις καλλιεργητικές εργασίες, γι’ αυτό τον λόγο η Υπηρεσία καλεί τους παραγωγούς να μην προβαίνουν σε καύση των φυτικών υπολειμμάτων.

Πηγή: formedia.gr

ΓΡΑΦΕΙ: