Απαιτητική και σκληρή η βελγική αγορά έναντι των εισαγόμενων προϊόντων

Οι καταναλωτές είναι ιδιαίτερα απαιτητικοί ως προς την ποιότητα και τις τιμές των προϊόντων

Απαιτητική και σκληρή η βελγική αγορά έναντι των εισαγόμενων προϊόντων

Το Βέλγιο είναι μια χώρα στο κέντρο της Ευρώπης, που απέκτησε μια σύγχρονη οικονομία με εξωστρεφή προσανατολισμό, ο οποίος στηρίζεται στη δράση πολλών ιδιωτικών και πολυεθνικών εταιρειών, που εδρεύουν σε αυτό.

Ο ευρωπαϊκός του προσανατολισμός ήταν πάντα έντονος, αφού ήταν ένα από τα ιδρυτικά μέλη της ΕΕ. Σύμφωνα με το γραφείο ΟΕΥ στις Βρυξέλλες, η χώρα διαθέτει σύγχρονες υποδομές, γεγονός που την καθιστά σημαντικό διακομιστικό κέντρο, ενώ διαθέτει ένα ποιοτικό σύστημα παιδείας, που στοχεύει στη δημιουργία εργαζομένων με υψηλά επίπεδα παραγωγικότητας.

Ταυτόχρονα, κατέχει υψηλή θέση στην κατάταξη των χωρών υποδοχής ξένων επενδύσεων, λόγω του εθνικού θεσμικού πλαισίου για τις επενδύσεις και των κινήτρων που προσφέρει.

Η βελγική αγορά χαρακτηρίζεται από έντονο ανταγωνισμό και οι Βέλγοι καταναλωτές είναι ιδιαίτερα απαιτητικοί ως προς την ποιότητα και τις τιμές των προϊόντων.

Μπορεί να μην υφίστανται δασμολογικά εμπόδια και εισαγωγικές διαδικασίες για την εισαγωγή προϊόντων από κράτη-μέλη της ΕΕ, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι τα εισαγόμενα προϊόντα καθιερώνονται αυτόματα. Απαιτείται συνεπής και συνεχής παρουσία, καθώς και στοχευμένη προσπάθεια για να τοποθετηθούν κατάλληλα στην αγορά τα εισαγόμενα προϊόντα και οι υπηρεσίες.

Οι καταναλωτικές συνήθειες, όπως επίσης οι μέθοδοι πώλησης, η σήμανση των προϊόντων κ.λπ., διαμορφώνονται και με βάση τον παράγοντα της πολυπολιτισμικότητας, αφού υπάρχουν στη χώρα γλωσσικές και πολιτισμικές διαφορές.

Η βελγική αγορά διακρίνεται και από την έντονη προσήλωση στην τήρηση εθνικών και κοινοτικών κανόνων-διαδικασιών και προδιαγραφών, όπως άλλωστε συμβαίνει και σε άλλες αναπτυγμένες ευρωπαϊκές οικονομίες.

Ως προς τις προδιαγραφές για τα προϊόντα που κυκλοφορούν στην αγορά, ισχύουν οι κανονισμοί που έχουν θεσπιστεί για όλα τα κράτη-μέλη της ΕΕ. Ιδιαίτερα αυστηρή είναι η εφαρμογή κανονισμών και οδηγιών που αφορούν τα τρόφιμα, τα οποία θα πρέπει να πληρούν τις κοινοτικές προδιαγραφές ασφάλειας, υγείας κ.λπ., σε όλα τα στάδια της παραγωγικής τους διαδικασίας.

Του Νίκου Αντύπα