Απελευθέρωση χελιών σε Λούρο και Άραχθο από την Υπερπεριφέρεια Ηπείρου & Δυτ. Μακεδονίας.

Απελευθέρωση χελιών σε Λούρο και Άραχθο από την Υπερπεριφέρεια Ηπείρου & Δυτ. Μακεδονίας.

Εμπλουτισμό του Λούρου και του Αράχθου με γόνο χελιών αποφάσισε η Γενική Γραμματεία της Υπερπεριφέρειας Ηπείρου & Δυτικής Μακεδονίας.

Τα συγκεκριμένα οικοσυστήματα των ποταμών θεωρούνται ευνοϊκά για την επιβίωση του χελιού και τηρούν τις προϋποθέσεις για την ανασύσταση του αποθέματος του είδους. Ακόμη δεν έχουν επιλεγεί τα σημεία αλλά κι ο χρόνος της απελευθέρωσης.

Πηγή: ert.gr