Από 27/7 έως 26/10 τελικά οι αιτήσεις για τη μεταποίηση (Δράση 4.2.2)

Από 27/7 έως 26/10 τελικά οι αιτήσεις για τη μεταποίηση (Δράση 4.2.2)
-Διαφήμιση-
Σπούδασε την αγροτική ειδικότητα που σου αρέσει εντελώς ΔΩΡΕΑΝ!

Μετατίθενται οι ημερομηνίες έναρξης και λήξης υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων στήριξης και φακέλων υποψηφιότητας για τη δράση 4.2.2 που αφορά τη «Μεταποίηση, εμπορία ή και ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων με τελικό προϊόν εντός του Παραρτήματος Ι της Συνθήκης Λειτουργίας για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΛΕΕ) (μη γεωργικό προϊόν)».

Ειδικότερα, η υποβολή των ηλεκτρονικών αιτήσεων για τους δικαιούχους της δράσης ξεκινάει στις 27/7 και λήγει στις 26/10, με δυνατότητα οριστικοποίησης από 03/8.

-Διαφήμιση-

Οι ημερομηνίες μετατίθενται, όπως εξηγεί σε ανακοίνωσή του το ΥπΑΑΤ, σύμφωνα με τροποποίηση της σχετικής πρόσκλησης δεδομένης της κανονιστικής υποχρέωσης τήρησης συγκεκριμένων χρονικών προθεσμιών από τη γνωστοποίηση του καθεστώτος ενίσχυσης στην Ε.Ε.

Στην εν λόγω τροποποίηση της πρόσκλησης περιλαμβάνεται και η εναρμόνιση του πλαισίου ως προς τις επιλέξιμες επενδυτικές δαπάνες που αφορούν στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (ΑΠΕ) με τα προβλεπόμενα του άρθρου 44 του Καν. (ΕΕ) 702/2014.

-Διαφήμιση-
vamvaki prasino skouliki