Απολογισμός της αγοράς εξοπλισμού αροτραίων καλλιεργειών στην Ευρώπη

Η ευρωπαϊκή αγορά εξοπλισμού αροτραίων καλλιεργειών το 2016 ήταν μια εικόνα γεμάτη αντιθέσεις.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της CEMA, οι πωλήσεις άγγιξαν τα 3,33 δισ. ευρώ, σημειώνοντας μείωση κατά 2% σε σύγκριση με το 2015. Συγκεκριμένα, ο κλάδος των λιπασματοδιανομέων, των σπαρτικών μηχανών και των ψεκαστικών συγκροτημάτων παρουσίασε μείωση της τάξης του 1,1% σε σχέση με το 2015. Όσον αφορά τον εξοπλισμό κατεργασίας εδάφους, η CEMA κατέγραψε και εκεί μείωση κατά 1,7%.

Πτώση καταγράφεται, όμως, όπως φαίνεται στον πίνακα, και στον κύκλο εργασιών του 2014 σε σχέση με το 2015. Ωστόσο, σύμφωνα με τις προβλέψεις, η αγορά θα σταθεροποιηθεί το 2017, ενώ δεν είναι λίγοι εκείνοι που βλέπουν ακόμη και αύξηση των πωλήσεων κατά 1%.

Διαφοροποιήσεις

Ευρωπαϊκές αγορές, όπως η Ρωσία και η Ουκρανία, κατέγραψαν σημαντικούς ρυθμούς ανάπτυξης στις πωλήσεις, κυρίως, στα ψεκαστικά και στις σπαρτικές μηχανές ακριβείας. Αντίθετα, τεράστια ήταν η μείωση των πωλήσεων σε χώρες όπως η Γαλλία και η Πολωνία για διαφορετικούς, όμως, λόγους. Στη Γαλλία, η μειωμένη παραγωγή δημιούργησε προβλήματα ρευστότητας στους παραγωγούς, ενώ στην Πολωνία η έλλειψη επιδοτήσεων είχε αρνητικό αντίκτυπο στην ικανότητα των γεωργών να επενδύσουν σε νέο εξοπλισμό. Παρόμοια εικόνα μείωσης κατέγραψε και η ευρωπαϊκή αγορά ψεκαστικών. Η μείωση άγγιξε το 8% το 2016, με τη Γερμανία να παραμένει η μεγαλύτερη αγορά ψεκαστικών παρά την πτώση των πωλήσεων κατά 24%.

Διαφορετική εικόνα παρουσιάζεται στον τομέα των μηχανημάτων, όπως η δισκοσβάρνα και σε μηχανές επεξεργασίας ζωοτροφών, που το 2016 σημείωσαν αύξηση κατά 4% και 3% αντίστοιχα. Η άνοδος αυτή των πωλήσεων θεωρείται από κάποιους ως δείγμα μικρής ανάκαμψης του κλάδου, που έχει όμως αρκετό δρόμο να διανύσει μέχρι να φτάσει άλλα μηχανήματα του τομέα. Θετική ήταν η εικόνα και για τις σπαρτικές μηχανές ακριβείας, που παρουσίασαν αύξηση 3% το 2016.

Τάσεις

Οι τάσεις, όσον αφορά τον τομέα των μηχανημάτων, επικεντρώνονται σε μηχανήματα μεγαλύτερων διαστάσεων με ευρεία χρήση. Σημαντικό ρόλο θα έχει η γεωργία ακριβείας. Οι αγρότες στην ΕΕ αρχίζουν να εξοικειώνονται ολοένα και περισσότερο με τις νέες τεχνολογίες, γνωρίζοντας πως οι τεχνολογικές βελτιώσεις στα μηχανήματα θα ενισχύσουν τα κέρδη τους, μειώνοντας το κόστος παραγωγής και αυξάνοντας, παράλληλα, τις αποδόσεις.

Για τον λόγο αυτόν, οι μηχανές ακριβείας που ενσωματώνουν τις τελευταίες τεχνολογίες για τη βελτίωση και την αύξηση της παραγωγής αναμένεται να πρωταγωνιστήσουν. Σημαντική παράμετρος για την αγορά μηχανημάτων τα επόμενα χρόνια θα είναι η περιβαλλοντική επίπτωση που πρόκειται να δημιουργήσουν τα μηχανήματα αυτά, στο έδαφος και στις καλλιέργειες. Κεντρική τάση αναμένεται να αποτελέσει η χρήση εξοπλισμού που είναι πιο φιλική στο περιβάλλον. Τέλος, όσο αυξάνεται η βιολογική γεωργία, τόσο θα δημιουργούνται ανάγκες εύρεσης μηχανημάτων που να μπορούν να συμβαδίσουν με τις αρχές και τις μεθόδους της βιολογικής παραγωγής.

Η πτώση στην Ελλάδα

Για την αγορά εξοπλισμού αροτραίων καλλιεργειών στην Ελλάδα μίλησε στην «ΥΧ» ο πρόεδρος του Συνδέσμου Εισαγωγέων Αντιπροσώπων Μηχανημάτων (ΣΕΑΜ), Σάββας Μπαλουκτσής. Όπως ο ίδιος ανέφερε, στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια ο εξοπλισμός αροτραίων καλλιεργειών, όπως οι λιπασματοδιανομείς, οι σπαρτικές μηχανές, τα ψεκαστικά, αλλά και ο εξοπλισμός κατεργασίας εδάφους εντάσσονται στην αγορά των τρακτέρ.

Σύμφωνα με τον κ. Μπαλουκτσή, δύσκολα θα αγοράσει κάποιος μια φρέζα, αν δεν αγοράσει τρακτέρ, επομένως η πτώση στα παρελκόμενα είναι στα ίδια επίπεδα με εκείνη που καταγράφεται στην κατηγορία των ελκυστήρων, δηλαδή 20% με 25%. Μάλιστα, τόνισε πως, όταν μιλάμε για ΕΕ, μιλάμε για φυσιολογικές αγορές. Αντίθετα, η ελληνική αγορά είναι έρμαιο των Σχεδίων Βελτίωσης.

Κύκλος εργασιών εξοπλισμού αροτραίων καλλιεργειών στην ΕΕ (σε δισ. ευρώ)

 

2016

2015

2014

2013

2012

Λιπασματοδιανομείς, σπαρτικές μηχανές, ψεκαστικά συγκροτήματα

1,56

1,58

1,63

1,70

1,66

Εξοπλισμός κατεργασίας εδάφους

1,77

1,80

1,85

1,84

1,85