Απόσταξη Κρίσης: Η τελική λίστα του ΥπΑΑΤ με τους δικαιούχους

Δημοσιεύθηκε από το ΥπΑΑΤ η απόφαση με τη λίστα των οριστικά ενταγμένων δικαιούχων στο πρόγραμμα της απόσταξης οίνου σε περίπτωση κρίσης.

Η λίστα περιλαμβάνει τους δικαιούχους κατά φθίνουσα βαθμολογία, ανά κατηγορία οίνου, σύμφωνα με το σύνολο των βαθμών που έχουν λάβει μετά και την εξέταση των ενστάσεων.

Όπως αναφέρει η απόφαση, η ποσότητα που εντάχθηκε στο μέτρο της απόσταξης κρίσης υπολογίζεται σε 340.428,04 εκατόλιτρων οίνου και θα κατανεμηθούν κονδύλια ύψους 20.503.318,98 ευρώ σε σύνολο χώρας, ποσό το οποίο είναι μικρότερο από τον προϋπολογισμό ύψους 25.000.000 ευρώ, το οποίο έχει προβλεφθεί στο άρθρο 7 της Κοινής Υπουργικής Απόφασης (1723/179088/3-7-2020, Β΄ 2764).

 

Οι λεπτομέρειες της κατάταξης

Επιπλέον, σύμφωνα με όσα αναφέρει η απόφαση «Η κατάταξη γίνεται για το σύνολο των αιτήσεων, σε επίπεδο χώρας, οι οποίες υποβλήθηκαν κατά τις χρονικές περιόδους από 6/7/2020 έως και 16/7/2020 και από 6/8/2020 έως και 9/8/2020, στην ψηφιακή υπηρεσία της απόσταξης οίνου του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, λαμβάνοντας υπόψη την ανωτέρω κοινή υπουργική απόφαση και συγκεκριμένα τα κριτήρια επιλεξιμότητας του άρθρου 9 και τα κριτήρια προτεραιότητας του άρθρου 10».

Δείτε ΕΔΩ την απόφαση και τoν τελικό πίνακα δικαιούχων