Αποστολή ΥΧ: ΟΠΕΚΕΠΕ, NEUROPUBLIC & ΕΔΕΛ στην ετήσια συνάντηση της κοινότητας του ΟΣΔΕ στη Ρώμη

Συζητήθηκε η εισαγωγή τεχνολογιών AI σε όλο το φάσμα των υποστηρικτικών πληροφοριακών συστημάτων
16/06/2024
7' διάβασμα
apostoli-ych-opekepe-neuropublic-edel-stin-etisia-synantisi-tis-koinotitas-tou-osde-sti-romi-323776

Με τη συμμετοχή του ελληνικού Οργανισμού πληρωμών των κοινοτικών ενισχύσεων (ΟΠΕΚΕΠΕ), από πλευράς του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, και της NEUROPUBLIC, από τον χώρο των επιχειρήσεων, πραγματοποιήθηκε στη Ρώμη, στις 28-30 Μαΐου, η καθιερωμένη ετήσια συνάντηση της κοινότητας του ΟΣΔΕ.

Η «ΥΧ» παρακολούθησε το τριήμερο συνέδριο του MARS, το οποίο πλέον ονομάζεται IACS Community Exchange (ICE) Conference, και την ευθύνη της διοργάνωσης έχει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή (DG JRC, DG AGRI).

Από πλευράς ΟΠΕΚΕΠΕ, η συζήτηση επικεντρώθηκε στις προοπτικές βελτίωσης των ελέγχων, έχοντας ως στόχο να επιτευχθούν περισσότερα θετικά αποτελέσματα για τον Οργανισμό.

Από τη χώρα μας, εκτός της NEUROPUBLIC, που έχει σταθερή και σημαντική παρουσία στο συνέδριο την τελευταία δεκαετία, ώστε να ενημερώνεται για όλες τις τελευταίες εξελίξεις προκειμένου οι υπηρεσίες της να συμβαδίζουν με τα νέα δεδομένα που εφαρμόζονται, και του ΟΠΕΚΕΠΕ, ο οποίος εκπροσωπήθηκε από την κεντρική διοίκηση, αλλά και την Περιφερειακή Διεύθυνση του Οργανισμού, με επικεφαλής τη διευθύντρια Τεχνικών Ελέγχων, Ρούλα Κουρμέντζα, συμμετείχε και ο νέος φορέας διαπίστευσής του (ΕΔΕΛ).

Στις εργασίες του ICE Conference συμμετείχαν περισσότεροι από 400 σύνεδροι, εκπροσωπώντας τους οργανισμούς πληρωμών των 27 κρατών-μελών, εταιρείες τεχνικών συμβούλων και τεχνολογιών γεωπληροφορικής, ερευνητικά και πανεπιστημιακά ιδρύματα, αλλά και όσες υπηρεσίες της ΕΕ εμπλέκονται στην ΚΑΠ με κάποιον τρόπο (DG CLIMA, DG ENV, EEA, ESA).

Κύρια εστίαση του συνεδρίου ήταν η ανταλλαγή εμπειριών και τεχνογνωσίας σχετικά με τη νέα ΚΑΠ και συγκεκριμένα η εφαρμογή της τεχνικής παρακολούθησης εκτάσεων με επεξεργασία δορυφορικών εικόνων (monitoring), η χρήση γεωσημασμένων εικόνων (geotagged photos) ως μέσου τεκμηρίωσης των δηλώσεων των αγροτών, η αυτοματοποίηση της ενημέρωσης των συστημάτων LPIS και, βέβαια, η εισαγωγή τεχνολογιών Τεχνητής Νοημοσύνης (AI) σε όλο το φάσμα των υποστηρικτικών πληροφοριακών συστημάτων.

Η NEUROPUBLIC λαμβάνει σταθερά μέρος κάθε χρόνο στο συνέδριο, θέλοντας να έχει ενημέρωση για τα τελευταία δεδομένα στη διαχείριση των κοινοτικών ενισχύσεων, ενώ συμμετέχει στην ανταλλαγή εμπειριών και τεχνογνωσίας μεταξύ των 27 κρατών-μελών

Τεχνικές συνεχούς παρακολούθησης εκτάσεων

Σύμφωνα με όσα αναφέρθηκαν, πλέον όλοι οι οργανισμοί πληρωμών ελέγχουν τη συμμόρφωση των αγροτεμαχίων στους κανονισμούς της ΚΑΠ, εφαρμόζοντας τεχνικές συνεχούς παρακολούθησης εκτάσεων (AMS) μέσω δορυφορικών εικόνων του προγράμματος Copernicus της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο βαθμός εφαρμογής, βέβαια, του AMS διαφέρει σημαντικά από το ένα κράτος-μέλος στο άλλο. Οι οργανισμοί πληρωμών των κρατών-μελών που θεωρούνται πρωτοπόροι στο συγκεκριμένο είδος ελέγχων (Γερμανία, Ολλανδία, Ισπανία) μοιράστηκαν τις εμπειρίες, τις δυσκολίες και τις βέλτιστες πρακτικές στην υλοποίηση και στη χρήση του AMS. Τα κοινά συμπεράσματα είναι τα εξής:

 Το AMS είναι ένα σύστημα, το οποίο συνεχώς εξελίσσεται, καθώς τόσο οι κανονισμοί της ΚΑΠ όσο και η τεχνολογία αλλάζουν. Πρέπει να υλοποιηθεί τεχνικά με τέτοιον τρόπο ώστε οι μελλοντικές αλλαγές να είναι εύκολο να ενσωματωθούν στο σύστημα.

✱ Το AMS δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να ελέγξει τη συμμόρφωση στο σύνολο των κανονιστικών υποχρεώσεων της ΚΑΠ. Πρέπει να καθοριστεί σε επίπεδο χώρας ποιοι έλεγχοι μπορούν να γίνουν μέσω δορυφορικών εικόνων και ποιοι όχι. Για τους τελευταίους, οι έλεγχοι θα γίνονται είτε με πιο συμβατικές μεθόδους (on-the-spot) είτε με τη χρήση geotagged photos.

✱ Πρέπει να δοθεί έμφαση στην ενημέρωση και τη συνεχή επικοινωνία μεταξύ αγροτών και οργανισμού πληρωμών ώστε να ενισχυθεί η διαφάνεια όσο γίνεται περισσότερο.

Geotagged photos

Αναφορά στο τριήμερο συνέδριο έγινε και στις «geotagged photos», ως στοιχεία τεκμηρίωσης της δήλωσης και συμμόρφωσης με το κανονιστικό πλαίσιο, η χρήση των οποίων κερδίζει όλο και πιο πολύ έδαφος ανάμεσα στα κράτη-μέλη σε περιπτώσεις που έλεγχοι μέσω τεχνικών παρακολούθησης δεν μπορούν να παραγάγουν αξιόπιστα αποτελέσματα. Το επόμενο στάδιο αυτής της τεχνολογίας –όπως τονίστηκε– θα είναι η αυτοματοποίηση της ερμηνείας της φωτογραφίας με χρήση τεχνικών βαθιάς μάθησης (deep learning).

Ωστόσο, αυτό το εγχείρημα παρουσιάζει σημαντικές τεχνικές δυσκολίες, καθώς χρειάζεται πολύ μεγάλος αριθμός φωτογραφιών που να απεικονίζουν τα διάφορα είδη καλλιέργειας σε διαφορετικά φαινολογικά στάδια, τραβηγμένες από διαφορετικές αποστάσεις και με διαφορετικές γωνίες λήψης, ώστε να μπορέσουν να εκπαιδευτούν τα μοντέλα αναγνώρισης.

Ως εκ τούτου, η υλοποίηση μιας τέτοιας μεθόδου μπορεί να γίνει μόνο συνεργατικά και όχι από το κάθε κράτος-μέλος ξεχωριστά. Ήδη –όπως έγινε γνωστό– έχουν αναπτυχθεί βάσεις δεδομένων και υπηρεσίες με χιλιάδες τέτοιες φωτογραφίες, που πρέπει όμως να εμπλουτιστούν, ώστε τα επόμενα χρόνια να είμαστε σε θέση να τις χρησιμοποιούμε επιχειρησιακά.

LPIS update

Οι σύνεδροι αναφέρθηκαν και στο LPIS (Land Parcels Identification System), που αποτελεί τη βάση των δηλώσεων των αγροτεμαχίων και ανανεώνεται κατ’ ελάχιστο κάθε τρία χρόνια με μη αυτοματοποιημένες διαδικασίες με μεγάλο κόστος τόσο χρηματικό όσο και χρονικό. Για τη βελτίωση της λειτουργίας του παρουσιάστηκαν προσπάθειες αυτοματοποίησης αυτής της διαδικασίας με χρήση τεχνικών ταξινόμησης βαθιάς μάθησης και δορυφορικών εικόνων υψηλής ανάλυσης, με πολύ ικανοποιητικά αποτελέσματα.

Επόμενη γενιά δορυφόρων του Copernicus

Κατά τη διάρκεια του τριήμερου συνεδρίου στην ιταλική πρωτεύουσα, παρουσιάστηκαν, επίσης, τα σχέδια της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Διαστήματος (ESA) για την επόμενη γενιά δορυφόρων του προγράμματος Copernicus. Υπογραμμίστηκε, δε, ότι τα επόμενα δύο χρόνια θα προστεθεί ακόμα ένας δορυφόρος τόσο στη συστάδα Sentinel-2 (ο Sentinel-2c) όσο και σε αυτήν του Sentinel-1 (ο Sentinel-1c). Οι δύο αυτές συστάδες δορυφόρων είναι που χρησιμοποιούνται ευρέως στο πλαίσιο των ελέγχων της ΚΑΠ και η προσθήκη ακόμα ενός δορυφόρου θα μειώσει σημαντικά τον χρόνο επαναληψιμότητας μεταξύ των εικόνων και ως εκ τούτου τις συνολικές δυνατότητες του AMS.

Στα επόμενη έτη, η ESA θα εκτοξεύσει επιπλέον δορυφόρους υψηλής ανάλυσης μεταξύ των οποίων και κάποιους υπερφασματικούς, με σημαντικές εφαρμογές στον γεωργικό τομέα.