-Διαφήμιση-

Ο Απόστολος Κατσιφάρας είναι Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας

Ο αγροτικός τομέας αποτελεί τον κυριότερο τομέα ανάπτυξης της Δυτικής Ελλάδας. Σύμφωνα με το επιχειρησιακό πρόγραμμα Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας 2014-2020, βρίσκεται στην πρώτη τριάδα των περιφερειών της χώρας και 9η πανευρωπαϊκά (ανάμεσα σε 272 περιφέρειες), όσον αφορά την απασχόληση στον αγροτικό τομέα. Από το 2009 (21,80%) και μετά, παρουσιάζει μια συνεχή αύξηση, για να φτάσει το 2013 στο 26,10% και συνεχίζει έως σήμερα την ανοδική της πορεία. Η περιφέρειά μας κατέχει μία από τις πρώτες θέσεις βιοποικιλότητας προϊόντων στην Ευρώπη και έχει να επιδείξει μια πλούσια ποικιλία προϊόντων του πρωτογενούς τομέα.

Διαθέτει εξαιρετικές εδαφοκλιματολογικές συνθήκες, που εγγυώνται ότι όλο το φάσμα γεωργικών, κτηνοτροφικών και αλιευτικών/ιχθυοκαλλιεργητικών προϊόντων που παράγονται στην περιοχή διαθέτουν εξαιρετική ποιότητα και ιδιαίτερη ταυτότητα, πολλά από τα οποία είναι πιστοποιημένα ΠΟΠ και ΠΓΕ. Στόχος μας είναι ο πρωτογενής τομέας να αναδειχθεί ως ένας από τους βασικότερους οικονομικούς και αναπτυξιακούς άξονες της περιοχής μας.

Σχέδιο παραγωγικής ανάπτυξης

Μειονέκτημα αποτελεί η σχετικά χαμηλή παραγωγικότητα του αγροτικού τομέα της περιφέρειας, αποτέλεσμα των μεγάλων προβλημάτων που οφείλονται κυρίως στην απουσία σημαντικών μηχανισμών εμπορίας των αγροδιατροφικών προϊόντων στις εγχώριες και διεθνείς αγορές και στο μεγάλο κόστος παραγωγής των αγροτικών προϊόντων.

Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας έχει καταρτίσει έναν ολοκληρωμένο σχεδιασμό για τον πρωτογενή τομέα, οδηγώντας τον –με όσα κατάλληλα εργαλεία διαθέτει– στον δρόμο της ανάπτυξης της αγροτικής επιχειρηματικότητας, κυρίως μέσα από τη διαχείριση και την υλοποίηση Μέτρων και Δράσεων του ΠΑΑ 2014-2020.

Στρεφόμαστε στον αναπτυσσόμενο τομέα της αγροδιατροφής, όπου συναντάται η καινοτομία με τον πρωτογενή τομέα. Ενδεικτικό είναι το πιλοτικό πρόγραμμα δημιουργίας αγροδιατροφικής προ-θερμοκοιτίδας, στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου AGROINNOECO, που αναδεικνύει τις καινοτόμες επιχειρηματικές ιδέες στον τομέα της αγροδιατροφής από νέους και υφιστάμενους επιχειρηματίες.

Μέσω του προγράμματος «Χρηματοδότηση σχεδίων έρευνας, ανάπτυξης και καινοτομίας στον τομέα προτεραιότητας της RIS3» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Δυτική Ελλάδα 2014-2020», προχωρήσαμε στη χρηματοδότηση για την «Αγροδιατροφή». Εντάξαμε πράξεις προϋπολογισμού 3.416.442 ευρώ για συνολικά 42 δικαιούχους. Τα υποβαλλόμενα επενδυτικά σχέδια που εντάχθηκαν αφορούν επενδύσεις από 45.000 έως και 250.000 ευρώ.

Η παραγωγή νέων ερευνητικών αποτελεσμάτων, η ανάπτυξη νέων τεχνολογιών, καθώς και η μεταφορά και η εφαρμογή τους στην αγροδιατροφική αλυσίδα, αποσκοπούν στην ενίσχυση της δημιουργίας δυναμικών επιχειρήσεων για την παραγωγή, την τυποποίηση και την ανάδειξη των εξαιρετικών τοπικών προϊόντων αγροδιατροφής που έχουν ισχυρά ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα, με στόχο την εξωστρέφεια και τις διεθνείς αγορές.

Παράλληλα, η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας υλοποιεί το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Καλάθι Αγροτικών Προϊόντων της ΠΔΕ» μέσω των αναπτυξιακών εργαλείων, όπως το Καλλιεργητικό/Κτηνοτροφικό Πλάνο, η Αγροδιατροφική Σύμπραξη, το Ηλεκτρονικό Καλάθι κ.λπ., που αποσκοπούν κυρίως στην εξασφάλιση της διάθεσης της παραγωγής των αγροτών, την πιστοποίηση και την προώθηση και εμπορία των αγροτικών προϊόντων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Τέλος, η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, υιοθετώντας μια σύγχρονη προσέγγιση στην ανάγκη δημιουργίας μιας νέας δυναμικής στον αγροδιατροφικό τομέα και της διασύνδεσής του με την εστίαση και τον τουρισμό, συμμετέχει σε εκθέσεις προβολής ποιοτικών τοπικών προϊόντων – επιχειρηματικές αποστολές, στοχεύοντας στην ενίσχυση της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων, στην αύξηση της προστιθέμενης αξίας των τοπικών προϊόντων και, φυσικά, στη δημιουργία επιχειρηματικών συνεργασιών σε διεθνές και εγχώριο επίπεδο.

-Διαφήμιση-