ΕΛΓΑ: Αποζημιώσεις KOE για πληγέντες από θεομηνίες παραγωγούς την περίοδο Ιανουαρίου – Δεκεμβρίου 2021

Σύμφωνα με απόφαση που δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ έρχονται αποζημιώσεις ΕΛΓΑ για παραγωγούς που οι γεωργικές τους εκμεταλλεύσεις ζημιώθηκαν από θεομηνίες (ανεμοστρόβιλοι, κατολισθήσεις, πλημμύρες) και δυσμενείς καιρικές συνθήκες (ανεμοθύελλες, υπερβολικές βροχοπτώσεις, χαλάζι, χιονοπτώσεις, παγετοί, υψηλές θερμοκρασίες και ξηρασία) κατά τη χρονική περίοδο Ιανουάριος – Δεκέμβριος 2021.

Για την αντιστάθμιση των ζημιών απώλειας φυτικής παραγωγής:

Δεν ισχύει ο περιορισμός του άρθρου 15 της παρ. Α1 του «Κανονισμού Κρατικών Οικονομικών Ενισχύσεων», σχετικά με το ηλικιακό όριο των 70 ετών, σύμφωνα με
την παρ. 2.7 (Δικαιούχοι) σημείο 11 της υπ’ αρ. C (2016) 6442 final/3.10.2016 Απόφασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής περί εγκρίσεως της κρατικής ενίσχυσης SA 45002
(2016/N).

Εντάσσονται, ως επιλέξιμες ενίσχυσης απώλειας παραγωγής, οι καλλιέργειες των Περιφερειακών Ενοτήτων Γρεβενών, Καστοριάς, Κοζάνης και Λευκάδας σύμφωνα
με τον Πίνακα που ακολουθεί:

Οριοθέτηση Ζημιών

Οι οριοθετημένες περιοχές, για την επιχορήγηση αγροτικών εκμεταλλεύσεων του ν. 4797/2021 (Α’ 66), για την αντιμετώπιση ζημιών από θεομηνίες και ειδικότερα από πλημμύρες 4.1.2021 στην Π.Ε. Σερρών, πλημμύρες 11-12.1.2021 και 1.2.2021 στην Π.Ε. Έβρου, πλημμύρα 11.12.2021 στην Π.Ε. Φθιώτιδος, καθώς και πλημμύρες 15-16.10.2021 και 11-12.12.2021 στην Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας, όπως αναλυτικά αναφέρονται στα σχετικά φύλλα της Εφημερίδας της Κυβέρνησης και στον Πίνακα που ακολουθεί, εντάσσονται στην παρούσα απόφαση ως επιλέξιμες, για την αντιστάθμιση ζημιών φυτικού κεφαλαίου και μόνο, εφόσον υποβληθούν σχετικές αιτήσεις χορήγησης ενίσχυσης, στο πλαίσιομε της ανακοίνωσης του προγράμματος, μετά από βεβαίωση της αρμόδιας Περιφέρειας ότι δεν καταγράφηκαν οι
ζημιές αυτές από τις αρμόδιες Επιτροπές Κρατικής Αρωγής και δεν συμπεριλήφθηκαν στις βεβαιώσεις, ούτε στιςσυγκεντρωτικές καταστάσεις της Περιφέρειας για την καταβολή επιχορήγησης στο πλαίσιο της Κρατικής Αρωγής.

Σε περίπτωση που έχει καταβληθεί ενίσχυση/επιχορήγηση, οι ζημιές αυτές κρίνονται μη επιλέξιμες και δεν εντάσσονται στις διατάξεις της παρούσας.

Δείτε ΕΔΩ το ΦΕΚ