Η αρμόδια ευρωπαία επίτροπος Στέλλα Κυριακίδου σε αποκλειστική συνέντευξη στην ΥΧ για την στρατηγική “Από το αγρόκτημα στο πιάτο”

Δύο ημέρες μετά την παρουσίαση των νέων στρατηγικών «Από το Αγρόκτημα στο Πιάτο» και «Βιοποικιλότητα», η Ευρωπαία επίτροπος αρμόδια για την Υγεία και την Ασφάλεια των Τροφίμων, Στέλλα Κυριακίδου, μιλά αποκλειστικά στην «ΥΧ» για το μεγάλο βήμα των Ελλήνων αγροτών, την οικονομική στήριξη του φιλόδοξου εγχειρήματος, τη μείωση των εισροών και τον ρόλο της καινοτομίας, όπως η γεωργία ακριβείας.

 

Η στρατηγική «Από το Αγρόκτημα στο Πιάτο» σε τι ακριβώς στοχεύει;

Προσφέρει τη δυνατότητα να συνδυάσουμε τα συστήματα τροφίμων μας με την υγεία του πλανήτη μας, να εξασφαλίσουμε περισσότερη ασφάλεια στα τρόφιμα που καταναλώνουμε και να ικανοποιήσουμε τις προσδοκίες των Ευρωπαίων πολιτών για υγιεινά, ισότιμα κατανεμημένα και φιλικά προς το περιβάλλον τρόφιμα. Η στρατηγική θέτει συγκεκριμένους στόχους για τη μετατροπή του συστήματος τροφίμων της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων:

✱ Μείωσης της χρήσης και της επικινδυνότητας φυτοφαρμάκων κατά 50%.

✱ Μείωσης κατά τουλάχιστον 20% της χρήσης λιπασμάτων.

✱ Μείωσης κατά 50% των πωλήσεων αντιμικροβιακών ουσιών που χρησιμοποιούνται για τα εκτρεφόμενα ζώα και την υδατοκαλλιέργεια.

✱ Ένταξης του 25% των γεωργικών εκτάσεων στο πλαίσιο της βιολογικής γεωργίας.

Σε ό,τι αφορά τα φυτοφάρμακα, πώς θα επιτευχθεί η μείωσή τους, χωρίς αυτό να προκαλέσει ζημιά στην παραγωγή ή στους παραγωγούς;

Η Επιτροπή θα λάβει συγκεκριμένα μέτρα για την εξεύρεση εναλλακτικών λύσεων και τη διατήρηση των εισοδημάτων των γεωργών.

Ανάμεσά τους, η αναθεώρηση της οδηγίας για την ορθολογική χρήση των γεωργικών φαρμάκων, η βελτίωση των διατάξεων για την ολοκληρωμένη φυτοπροστασία και η προώθηση της ευρύτερης χρήσης ασφαλών εναλλακτικών τρόπων προστασίας της συγκομιδής από επιβλαβείς οργανισμούς και ασθένειες. Επίσης, θα διευκολύνουμε τη διάθεση στην αγορά φυτοφαρμάκων που περιέχουν βιολογικές δραστικές ουσίες.

Πώς θα στηρίξετε αυτούς που επηρεάζονται, ώστε να επιθυμούν να συνεργαστούν με το φιλόδοξο αυτό σχέδιο;

Τα νέα «οικολογικά προγράμματα» θα προσφέρουν σημαντική ροή χρηματοδότησης για την προώθηση βιώσιμων πρακτικών, όπως η γεωργία ακριβείας, η αγρο-οικολογία (συμπεριλαμβανομένης της βιολογικής γεωργίας), η δημιουργία χαρακτηριστικών τοπίου, η ανθρακοδεσμευτική γεωργία και η αγροδασοκομία.

Τα κράτη-μέλη και η Επιτροπή θα διασφαλίσουν ότι τα οικολογικά προγράμματα τροφοδοτούνται από τους κατάλληλους πόρους και υλοποιούνται στα στρατηγικά σχέδια. Η Επιτροπή θα υποστηρίξει τη θέσπιση ενός ελάχιστου προϋπολογισμού οριοθέτησης για τα οικολογικά προγράμματα. Πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι οι φιλόδοξοι στόχοι της «Πράσινης Συμφωνίας» αντικατοπτρίζονται πλήρως στη νέα νομοθεσία για την Κοινή Γεωργική Πολιτική.

Μπορείτε να μας πείτε τι οικονομική στήριξη θα έχει ο τομέας;

Οι δράσεις που προβλέπονται για την προστασία, τη βιώσιμη χρήση και την αποκατάσταση της φύσης θα αποφέρουν οικονομικά οφέλη στις τοπικές κοινότητες, δημιουργώντας βιώσιμες θέσεις εργασίας και ανάπτυξη. Σημαντική χρηματοδότηση ύψους 20 δισ. ευρώ/έτος θα αποδεσμευτεί για τη βιοποικιλότητα μέσω διάφορων πηγών, συμπεριλαμβανομένων κονδυλίων της ΕΕ, εθνικής και ιδιωτικής χρηματοδότησης.

Με την κρίση του κορωνοϊού θα ανέμενε κανείς καθυστέρηση στο συγκεκριμένο πρόγραμμά σας…

Το αντίθετο, η κρίση του κορωνοϊού κατέδειξε πόσο ευάλωτοι είμαστε όλοι και πόσο σημαντικό είναι να αποκατασταθεί η ισορροπία μεταξύ ανθρώπινης δραστηριότητας και φύσης. Η κλιματική αλλαγή και η απώλεια της βιοποικιλότητας αποτελούν σαφή και υπαρκτό κίνδυνο για την ανθρωπότητα.

Στον πυρήνα της Πράσινης Συμφωνίας, η στρατηγική για τη βιοποικιλότητα και η στρατηγική «Από το Αγρόκτημα στο Πιάτο» δείχνουν μια νέα και καλύτερη ισορροπία της φύσης, των συστημάτων διατροφής και της βιοποικιλότητας, για να προστατεύσουν την υγεία και την ευεξία των πολιτών μας και, ταυτόχρονα, να αυξήσουν την ανταγωνιστικότητα και την ανθεκτικότητα της ΕΕ.

Οι στρατηγικές αυτές αποτελούν ζωτικό μέρος της σημαντικής μετάβασης που αναλαμβάνουμε.

Οι Έλληνες ή ακόμη και οι Κύπριοι παραγωγοί πιστεύετε ότι είναι σε θέση να κάνουν το μεγάλο αυτό βήμα;

Ναι, πιστεύω ότι πρέπει να επωφεληθούν από την ευκαιρία που υπάρχει, ώστε να είναι πρωτοπόροι, αν το θέλουν. Η πολιτική βούληση για τη στήριξή τους υπάρχει, το ίδιο και η τεχνολογία που μπορεί να βοηθήσει. Ένα ακόμη σημαντικό πλεονέκτημα για αυτούς είναι το γεγονός ότι, με τη μεγάλη διατροφική παράδοση που υπάρχει και τα επώνυμα ντόπια προϊόντα, είναι μια πολύ μεγάλη ευκαιρία αυτή που δίνεται.