Άσπρισαν οι βουνοκορφές της Στερεάς Ελλάδας

Το σύνολο σχεδόν των ορεινών περιοχών της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας καλύφθηκε με χιόνια που ξεπέρασαν ακόμη και τα 40 εκατοστά. Οι θερμοκρασίες βρίσκονται κάτω από το μηδέν και για τις μετακινήσεις των κατοίκων της περιοχής απαιτούνται αντιολισθητικές αλυσίδες.

Μεγαλύτερο πρόβλημα δημιουργείται στους κτηνοτρόφους των εν λόγω περιοχών, καθώς η προσπέλαση στις κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις γίνεται με δυσκολία. Ο μηχανισμός προστασίας της περιφέρειας βρίσκεται σε συναγερμό, ειδικότερα στις περιοχές της Ευρυτανίας, όπου παρατηρούνται σημαντικές κατολισθήσεις, πέρα από τις χιονοπτώσεις, με αποτέλεσμα να υπάρχει και διακοπή της κυκλοφορίας στον επαρχιακό δρόμο Καρπενησίου – Αγρινίου.

Η αρνητική αυτή εξέλιξη αποτελεί πάγια κατάσταση στην περιοχή λόγω του ακατάλληλου οδικού δικτύου, αλλά και του γεωγραφικού αναγλύφου της περιοχής, δημιουργώντας σημαντικά προβλήματα στις μετακινήσεις των κατοίκων, αλλά και των επισκεπτών.

Οι χιονοπτώσεις, όμως, έχουν και τα θετικά τους, διότι συμβάλλουν σημαντικά στον εμπλουτισμό των χιονοδρομικών κέντρων, με αποτέλεσμα την αύξηση της επισκεψιμότητας, ειδικότερα σε αυτά του Παρνασσού και του Καρπενησίου.