Ασθένειες αχλαδιάς-µηλιάς και οδηγίες για τον περιορισµό τους

Σημαντικές ασθένειες που επηρεάζουν τις καλλιέργειες της αχλαδιάς και της μηλιάς, καθώς και τρόπους περιορισμού παρουσιάζει το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών, Ποιοτικού και Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου Ηρακλείου. Συγκεκριμένα, για το φουζικλάδιο αναφέρεται ότι η ευαισθησία στον μύκητα ξεκινά με το άνοιγμα των ματιών (από το στάδιο C στη μηλιά και από το στάδιο C3 στην αχλαδιά).

Oι πρώτες μολύνσεις απαιτούν βροχές και συνεχόμενη διύγρανση της βλάστησης, ανάλογη με τις θερμοκρασίες που επικρατούν (15 – 17 ώρες την εποχή αυτή, μόλις 9 ώρες στους 16 – 25οC). Στις αχλαδιές, οι πρώτες μολύνσεις μπορούν να γίνονται όχι μόνο με βροχές, αλλά και με ομίχλη ή έντονες δροσιές. Σύμφωνα με τις οδηγίες από το Περιφερειακό Κέντρο, η φυτοπροστασία στοχεύει στον περιορισμό των πρωτογενών μολύνσεων που θα γίνουν με τις ανοιξιάτικες βροχοπτώσεις.

Συνιστάται από το άνοιγμα των ματιών (στάδιο C3 στην αχλαδιά και C στη μηλιά) να παρακολουθείτε την πρόγνωση βροχής ΕΜΥ. Εάν προβλέπεται βροχή, συνιστάται εφαρμογή πριν από αυτήν. Εάν δεν είναι δυνατή η εφαρμογή πριν από τη βροχή, να γίνεται το συντομότερο δυνατόν (εντός 48 ωρών μετά).

Ωίδιο

Το μόλυσμα υπάρχει μέσα σε μάτια, δραστηριοποιείται με την έναρξη της βλάστησης και δίνει διάσπαρτες πρώιμες προσβολές, σύμφωνα με το Περιφερειακό Κέντρο. Στις ευαίσθητες ποικιλίες, η περίοδος κινδύνου ξεκινά στα στάδια Ε – Ε2. Επίσης, οι ήπιες θερμοκρασίες και η υψηλή υγρασία ευνοούν το ωίδιο. Όσον αφορά τις μηλιές, μόνο οι τρυφεροί ιστοί είναι ευαίσθητοι, δηλαδή τα νεαρά φύλλα και οι νεαροί καρποί. Με βάση τις οδηγίες στις ευαίσθητες ποικιλίες μηλιάς συνιστάται έναρξη προστασίας από το στάδιο Ε, ιδιαίτερα όταν υπάρχουν αυξημένα μολύσματα από προσβολές της προηγούμενης χρονιάς.

Μπορεί να γίνεται συνδυασμένη προστασία με το φουζικλάδιο.

Βακτηριακό κάψιμο

Το βακτήριο προκαλεί ζημιές κυρίως στις αχλαδιές, σύμφωνα με τις πληροφορίες του Περιφερειακού Κέντρου Ηρακλείου. Ευνοείται με ζεστό και υγρό καιρό κατά την άνθηση και μεταφέρεται κυρίως με βροχή, άνεμο, έντομα και εργαλεία. Η ποικιλία Κρυστάλλι είναι αρκετά ανθεκτική, ενώ η ποικιλία Κοντούλα είναι πολύ ευαίσθητη.

Σύμφωνα με τις οδηγίες, στη διάρκεια της ανθοφορίας και μέχρι την πτώση των πετάλων χρειάζονται προληπτικοί ψεκασμοί στις αχλαδιές, εφόσον επικρατούν ευνοϊκές συνθήκες.