Ασθένειες ξύλου του αμπελιού: Τρόποι κλαδέματος για την αποφυγή των μολύνσεων

Kατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, ευνοείται η μετάδοση ασθενειών ξύλου όπως η ευτυπίωση και η ίσκα, που παρουσιάζουν ορισμένα κοινά συμπτώματα με άλλες ασθένειες ή άλλοτε πάλι δεν γίνονται αντιληπτές, παρά μόνο σε προχωρημένο στάδιο, σύμφωνα με το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών Ποιοτικού και Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου Καβάλας.

Στην ίδια διαπίστωση, καταλήγει και το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών Ποιοτικού και Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου Ηρακλείου για το νησί της Κρήτης, όπου οι ασθένειες του ξύλου εμφανίζονται σε πολλά αμπέλια. Για τη μείωση των μολυσμάτων και την προστασία των τομών του κλαδέματος από τους μύκητες που προκαλούν ασθένειες του ξύλου, το Περιφερειακό Κέντρο Ηρακλείου προτείνει τα εξής:

 Διπλό κλάδεμα (το 1ο μέσα στον χειμώνα και το 2ο στις αρχές της άνοιξης). Εφαρμογή πρώιμου κλαδέματος μέσα στον χειμώνα: Οι κληματίδες αφαιρούνται μέχρι ένα μήκος τους (όχι το τελικό), ενώ ταυτόχρονα λύνονται και απομακρύνονται από τα σύρματα. Αυτό επιτρέπει τη γρήγορη και εύκολη διαμόρφωση των πρέμνων, με το δεύτερο και τελικό κλάδεμα που ακολουθεί προς τα τέλη του χειμώνα με αρχές της άνοιξης. Εφαρμόζεται σε ποικιλίες που δέχονται βραχύ κλάδεμα και συνιστάται σε αμπελουργούς με μεγάλη έκταση εκμετάλλευσης.

Όψιμο κλάδεμα και με ξερό καιρό (τέλη χειμώνα-αρχές άνοιξης). Το τελικό κλάδεμα (είτε μονό είτε διπλό) συνιστάται να γίνεται αργά, από τα τέλη του χειμώνα. Θεωρείται από τα πιο αποτελεσματικά μέτρα, καθώς την εποχή αυτή, οι πληγές επουλώνονται συντομότερα (λόγω αύξησης της θερμοκρασίας), τα αερομεταφερόμενα μολύσματα σταδιακά μειώνονται, όπως και οι πιθανότητες μόλυνσης (λόγω μείωσης των βροχοπτώσεων και της σχετικής υγρασίας), ενώ επιπρόσθετα η δακρύρροια εμποδίζει την εγκατάσταση σπορίων των μυκήτων.

Προστασία των μεγάλων κλαδοτομών. Οι μολύνσεις ευνοούνται στις πρόσφατες και μεγάλες κλαδοτομές και είναι ιδιαίτερα σοβαρές, όταν γίνονται σε τομές που βρίσκονται κοντά στον κορμό. Οι τομές πρέπει να προστατεύονται προληπτικά, το συντομότερο δυνατόν.

Τα προσβεβλημένα ή ύποπτα πρέμνα κλαδεύονται τελευταία και τα εργαλεία απολυμαίνονται τακτικά. Αποφεύγεται η μετάδοση του μολύσματος με τα εργαλεία. Η σήμανση των ύποπτων πρέμνων γίνεται με ταινίες ή σπρέι βαφής, την άνοιξη για την ευτυπίωση και το καλοκαίρι για την ίσκα.

Απομάκρυνση των υπολειμμάτων του κλαδέματος. Τα μολυσμένα και τα χοντρά υπολείμματα του κλαδέματος πρέπει να απομακρύνονται και να καταστρέφονται. Τα λεπτά στοιχεία του κλαδέματος μπορεί να θρυμματίζονται και να ενσωματώνονται στο έδαφος.

Ανασύσταση-εξυγίανση πρέμνων. Επιχειρείται για τις ασθένειες ξύλου με αφαίρεση και απομάκρυνση των προσβεβλημένων βραχιόνων μαζί με 10-20 εκ. τμήμα υγιούς ιστού, εφόσον η ασθένεια δεν έχει επεκταθεί στον κορμό, διαφορετικά γίνεται εκρίζωση και καταστροφή ολόκληρου του πρέμνου.