Ασθένειες ξύλου του αμπελιού

Οπως ενημερώνει τους παραγωγούς το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών και Ποιοτικού Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου Ηρακλείου, οι ασθένειες του ξύλου (ίσκα, ευτυπίωση) συμπεριλαμβάνονται στα σοβαρά προβλήματα φυτοπροστασίας του αμπελώνα της Κρήτης, καθώς εντοπίζονται στο 40% περίπου των αμπελιών.

Η δράση τους είναι μακροχρόνια και προκαλεί νέκρωση στα αγγεία του ξύλου, με αποτέλεσμα να διακόπτεται η ροή του νερού και των θρεπτικών στοιχείων μέσα στο φυτό. Σταδιακά ή και απότομα, τμήματα του φυτού ακόμα και ολόκληρα πρέμνα ξεραίνονται, ενώ η παραγωγή μειώνεται συνεχώς, όπως και η παραγωγική ζωή του αμπελώνα.

Συμπτώματα και αντιμετώπιση

Την περίοδο αυτή, σε τομές του κλαδέματος, εμφανίζονται μη φυσιολογικοί μεταχρωματισμοί του ξύλου. Σύμφωνα με το Περιφερειακό Κέντρο, για την αντιμετώπιση των ασθενειών του ξύλου δεν υπάρχουν θεραπευτικά μέτρα. Αντιμετωπίζονται, κυρίως, με προληπτικά και καλλιεργητικά μέτρα, τα οποία θα πρέπει να εφαρμόζονται διαρκώς τόσο στις μητρικές φυτείες και στα φυτώρια όσο και στους παραγωγικούς αμπελώνες.

Προληπτικά και καλλιεργητικά μέτρα

Τα προληπτικά και καλλιεργητικά μέτρα στοχεύουν στη μείωση των μολυσμάτων και στην προληπτική προστασία των τομών του κλαδέματος από τους μύκητες που προκαλούν ασθένειες του ξύλου.

Πιο συγκεκριμένα, πρόκειται για τα εξής:

✱ Χρήση υγιούς πολλαπλασιαστικού υλικού, το οποίο θα πρέπει να είναι απαλλαγμένο από παθογόνα.

✱ Διπλό κλάδεμα (το πρώτο μέσα στον χειμώνα και το δεύτερο στις αρχές της άνοιξης). Εφαρμογή προκλαδέματος τον χειμώνα: Οι κληματίδες αφαιρούνται μέχρι ένα μήκος τους (όχι το τελικό), ενώ ταυτόχρονα λύνονται και απομακρύνονται από τα σύρματα.

✱ Όψιμο κλάδεμα και με ξερό καιρό (τέλος χειμώνα – αρχές άνοιξης). Θεωρείται από τα πιο αποτελεσματικά μέτρα. Το τελικό κλάδεμα (είτε μονό, είτε διπλό) συνιστάται να γίνεται αργά, από τέλη του χειμώνα.

✱ Δημιουργία «τακουνιού» κατά το κλάδεμα.

✱ Προστασία των κλαδοτομών. Οι τομές πρέπει να προστατεύονται προληπτικά, το συντομότερο δυνατόν.

✱ Τα προσβεβλημένα ή ύποπτα πρέμνα κλαδεύονται τελευταία και τα εργαλεία απολυμαίνονται τακτικά.

✱ Απομάκρυνση των υπολειμμάτων του κλαδέματος.

✱ Ανασύσταση – εξυγίανση πρέμνων.

Διαβάστε επίσης:

Ασθένειες ξύλου του αμπελιού: Τρόποι κλαδέματος για την αποφυγή των μολύνσεων