Αύξηση της περιόδου συγκομιδής σε θερμοκηπιακή μονάδα με βλαστολόγημα

Αύξηση της περιόδου συγκομιδής με βλαστολόγημα

Με απλές καλλιεργητικές φροντίδες πέτυχαν να επιμηκύνουν την περίοδο συγκομιδής της αναρριχώμενης ντομάτας. Σε μία από τις θερμοκηπιακές μονάδες που λειτουργεί στην Πύδνα Πιερίας και συγκεκριμένα του κ. Σ Εσκίδη, ο τρόπος με τον οποίο γίνεται το βλαστολόγημα της αναρριχώμενης ντοματιάς έχει ως αποτέλεσμα το φυτό να δίνει παραγωγή (φύτευση Φεβρουαρίου) έως και το Νοέμβριο.

Η εποχή κατά την οποία πραγματοποιείται το βλαστολόγημα δίνει την δυνατότητα στην εκμετάλλευση να αξιοποιεί σχεδόν δύο φορές το ύψος του θερμοκηπίου ώστε να αυξήσει την παραγωγή του φυτού. Η μέθοδος αυτή πέρα από την αύξηση της παραγωγής επιφέρει και μείωση του κόστους των συντελεστών παραγωγής, καθώς δεν υπάρχουν νέες φυτεύσεις, ούτε επιπρόσθετες απολυμάνσεις, αλλά συνεχίζεται η παραγωγή χωρίς χρονική καθυστέρηση.

Η επιμήκυνση της περιόδου συγκομιδής σε μία θερμοκηπιακή καλλιέργεια πολλές φορές είναι το ζητούμενο. Ο «χωροχρόνος» μιας θερμοκηπιακής καλλιέργειας, όπου ο χρόνος της καλλιεργητικής περιόδου πρέπει να είναι όσο το δυνατό μικρότερος και ο χώρος της καλλιέργειας περιορισμένος, η χρήση της κατάλληλης καλλιεργητικής φροντίδας η οποία αυξάνει την απόδοση της παραγωγής, χωρίς να μειώνει την ποιότητα του προϊόντος, αποτελεί τη λύση στην εξίσωση της σωστής διαχείρισης των συντελεστών παραγωγής που έχει ως αποτέλεσμα την καλύτερη κερδοφορία.