Αχαϊα: Ημερίδα για τη ζωή στους υγροβιότοπους

Τα αποτελέσματα της πράξης διακρατικής συνεργασίας «Η ζωή στους υγροβιότοπους Wetland Life» παρουσιάστηκαν πρόσφατα σε ημερίδα που διοργανώθηκε από την Αχαΐα Αναπτυξιακή ΑΕ, με τη συμμετοχή φορέων που σχετίζονται με την προστασία, την ανάδειξη και την προβολή του υγροβιότοπου της λιμνοθάλασσας του Πρόκοπου (Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Κοτυχίου – Στροφυλιάς), αλλά και την προστασία, την ανάδειξη και την προβολή των υγροβιότοπων γενικά. Βασικός σκοπός της ημερίδας, ήταν η δικτύωση, τόσο των προστατευόμενων περιοχών από τη συνθήκη Ramsar και το Δίκτυο Natura 2000, όσο και των άμεσα εμπλεκόμενων φορέων.

Οι συμμετέχοντες είχαν τη δυνατότητα να αλληλοεπιδράσουν και να μοιραστούν δράσεις δικτύωσης και ενημέρωσης, με σκοπό να αναδειχθούν οι αναπτυξιακές δυνατότητες των υγροβιότοπων της ευρύτερης περιοχής. Συγκεκριμένα, μέσα από την παρουσίαση δράσεων και καλών πρακτικών, τέθηκαν κοινοί στόχοι, ενέργειες και πρωτοβουλίες για τη διαμόρφωση προτάσεων που άπτονται της ενίσχυσης, ανάδειξης και αξιοποίησης των υγροβιότοπων στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Παράλληλα, συζητήθηκαν δράσεις ευαισθητοποίησης της μαθητικής κοινότητας, των ευπαθών ομάδων και του τοπικού πληθυσμού. Να σημειωθεί πως η υλοποίηση της Πράξης Διακρατικής Συνεργασίας πραγματοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας & Θάλασσας 2014-2020.