Δέσμη παρεμβάσεων για την αξιοποίηση της λίμνης Πολυφύτου

limni-polifitou

Ενα φιλόδοξο σχέδιο που αφορά στις αναπτυξιακές δυνατότητες της λίμνης Πολυφύτου επεξεργάζεται η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας. Οι δράσεις και οι παρεμβάσεις που σχεδιάζονται στην περιοχή έχουν δύο άξονες. Ο πρώτος αφορά την αλιευτική διαχείριση, επαγγελματική και ερασιτεχνική αλιεία και την ιχθυοκαλλιέργεια και ο δεύτερος, σε επόμενο χρόνο, τις δυνατότητες ανάπτυξης τουρισμού, αθλητικών εκδηλώσεων και επιχειρηματικών ευκαιριών στη συγκεκριμένη περιοχή.

Τη συνολική πρόταση διαμόρφωσε η Αναπτυξιακή Δυτικής Μακεδονίας (ΑΝΚΟ ΑΕ), αφού συμπεριέλαβε όλες τις προτάσεις και ιδέες που είχε στη διάθεσή της η Επιτροπή Συντονισμού της λίμνης Πολυφύτου, με συντονιστή τον αντιπεριφερειάρχη Κοζάνης, Παναγιώτη Πλακεντά, από τις διαβουλεύσεις με φορείς, συλλόγους, επιμελητήρια, εκπροσώπους της αυτοδιοίκησης και προέδρους των τοπικών κοινοτήτων που βρίσκονται στην παραλίμνια περιοχή.

Το σχέδιο παρέμβασης, για τον πρώτο άξονα, περιλαμβάνει τη βελτίωση των υποδομών και των σημείων πρόσβασης για τη διευκόλυνση των ερασιτεχνών και επαγγελματιών αλιέων. Συγκεκριμένα, προβλέπεται η δημιουργία ενός δημοπρατηρίου και μιας ιχθυόσκαλας, πάγιο αίτημα των αλιέων της περιοχής, για την εμπορική εκμετάλλευση της καραβίδας, που αλιεύεται στη λίμνη και σήμερα φεύγει στο εξωτερικό χωρίς να λαμβάνεται η προστιθέμενη αξία.

Ο χώρος που έχει υποδειχθεί για τη δημιουργία δημοπρατηρίου, χωρίς να είναι δεσμευτικός, είναι το ανενεργό κτήριο της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών στα Σέρβια. Το κτήριο προτείνεται να διαμορφωθεί σε αίθουσα δημοπρασίας, ψυκτικούς θαλάμους, παγοποιητικά συστήματα, αποθήκες, γραφεία διοίκησης, κυλικείο, συσκευαστήριο και να περιλαμβάνει συστήματα ποιότητας, ιχνηλασιμότητας και ταυτοποίησης. Εκεί θα γίνεται και ο κεντρικός υγειονομικός έλεγχος.

Με σκοπό την αύξηση της επισκεψιμότητας στην περιοχή προτείνεται μια σειρά παρεμβάσεων, όπως πολιτιστικές δράσεις π.χ. γιορτή καραβίδας, αλιευτικοί και αθλητικοί αγώνες, συμπράξεις με επιστημονικά ιδρύματα για την εκπόνηση διάφορων μελετών, πλωτοί σταθμοί επιτήρησης της ποιότητας νερού, εκπαιδευτικές και περιβαλλοντικές δράσεις, κατάρτιση και εκπαίδευση αλιέων κ.ά.

 

Εκτός από την εκμετάλλευση της καραβίδας προτείνεται ακόμη να τοποθετηθούν δεξαμενές για ιχθυοκαλλιέργεια πέστροφας που έχει δυνατότητες μεταποίησης και τυποποίησης, δίνοντας υπεραξία στο εισόδημα των επαγγελματιών.

Προβλέπεται, επίσης, η δημιουργία μόνιμων αλιευτρών, για τους ερασιτέχνες αλιείς, υποδομές αλιευτικών λιμένων, αλιευτικά καταφύγια, δημιουργία μικρών σημειακών ιχθυοσταθμών για τη διευκόλυνση των επαγγελματιών, ράμπες καθέλκυσης σκαφών, αποθήκες, υποδομές υγειονομικών συνθηκών για τα αλιεύματα, χώροι αποδυτηρίων κ.ά. Όπως σημειώνει ο αντιπεριφερειάρχης Κοζάνης, Παναγιώτης Πλακεντάς, ταυτόχρονα με τις παραπάνω παρεμβάσεις επιχειρείται και η θέσπιση κανόνων για την αλιεία στη λίμνη, όπως και η αστυνόμευσή της, αφού τις βραδινές ώρες γίνεται τόπος συνάντησης Βαλκάνιων αλιέων, που αφενός μεν υπεραλιεύουν και αφετέρου πωλούν τα αλιεύματα στη χώρα τους.

Χρηματοδότηση

Ο χρονικός ορίζοντας υλοποίησης του έργου εντάσσεται μέσα στην επόμενη τετραετία, εφόσον η πρόταση εγκριθεί από το επιχειρησιακό πρόγραμμα για την αλιεία. «Οι δραστηριότητες αυτές και σχεδόν το 80% του σχεδίου μπορεί να χρηματοδοτηθεί ως επιλέξιμη δαπάνη από το Leader της αλιείας, χωρίς να δαπανηθούν χρήματα από την περιφέρεια», επισημαίνει ο κ. Πλακεντάς.

Τουριστική-επιχειρηματική δραστηριότητα

Ο δεύτερος άξονας αξιοποίησης της λίμνης περιλαμβάνει παρεμβάσεις που αφορούν τη δημιουργία χώρων αναψυχής, πλαζ και αναψυκτηρίου, camping, γηπέδων και χώρων άθλησης, αλλά και υποδομές για την προστασία και την ανάδειξη της ορνιθοπανίδας. «Θα μπορούν να αναπτυχθούν επιχειρήσεις που θα επενδύσουν σε τουριστικά, αλλά και αθλητικά δρώμενα στη λίμνη, ενώ θα δημιουργήσουμε τις προϋποθέσεις για την αξιοποίηση του τουρισμού της ορνιοθοπαρατήρησης», καταλήγει ο αντιπεριφερειάρχης Κοζάνης.