Αυξάνεται ο προϋπολογισμός των Νέων Αγροτών κατά 100 εκατ. ευρώ

Επιπλέον 4,5 εκατ. ευρώ για τη Δυτική Μακεδονία

Με επιπλέον 100 εκατ. ευρώ πρόκειται να αυξηθεί ο προϋπολογισμός της νέας πρόσκλησης των Νέων Αγροτών, προκειμένου να καλυφθεί η μεγάλη ζήτηση. Συνολικά, υποβλήθηκαν 17.488 αιτήσεις, με αιτούμενη δημόσια δαπάνη 628.713.500 ευρώ.

Η κατανομή των επιπλέον πόρων θα διατεθεί ως υπερδέσμευση, μαζί με 20 εκατ. ευρώ που δύναται να ανακατανεμηθούν, καθώς η αρχική κατανομή δεν καλύφθηκε από τη ζήτηση σε τέσσερις περιφέρειες (Νότιο Αιγαίο, Ιόνια Νησιά, Αττική, Ήπειρος).

Το σύνολο, δηλαδή, της κατανομής φτάνει τα 120 εκατ. ευρώ. Επίσης, θα διατεθούν και 4,5 εκατ. ευρώ για την ικανοποίηση της δέσμευσης για πλήρη ένταξη των υποψηφίων της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας στο πλαίσιο της Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης.