Αυξάνεται η χρηματοδότηση για βιολογικές λύσεις εισροών

Καθώς οι τιμές των αγροχημικών εκτοξεύονται, τόσο αυξάνεται η χρηματοδότηση για βιολογικές εναλλακτικές λύσεις εισροών, σύμφωνα με την αγροτική ιστοσελίδα AgFunder και την ανάλυση δεδομένων για την αγορά γεωργικών προϊόντων που πραγματοποίησε.

Οι νεοφυείς επιχειρήσεις που αναπτύσσουν βιολογικές εισροές για τις καλλιέργειες συγκέντρωσαν πέρυσι λίγο περισσότερα από 892 εκατ. δολάρια παγκοσμίως, σύμφωνα με τα προκαταρκτικά στοιχεία της AgFunder. Το ποσό αυτό είναι υπερδιπλάσιο της συνολικής χρηματοδότησής τους για το προηγούμενο έτος, υποδεικνύοντας πόσο αυξήθηκε το ενδιαφέρον για τον συγκεκριμένο χώρο.

Οι κατηγορίες προϊόντων, στις οποίες δραστηριοποιούνται οι εταιρείες αυτές, είναι τα βιολιπάσματα, βιοπαρασιτοκτόνα, βιομυκητοκτόνα και βιοδιεγερτικά.

Μακράν η μεγαλύτερη συμφωνία στον χώρο των βιολογικών προϊόντων πέρυσι -και μεταξύ των κορυφαίων 20 στην τεχνολογία αγροδιατροφής συνολικά- ήταν αυτή της νεοφυούς επιχείρησης Pivot Bio, η οποία συγκέντρωσε 430 εκατ. δολάρια τον Ιούλιο. Η Pivot Bio είναι μία από τις πολλές νεοφυείς επιχειρήσεις που προσφέρουν μια εναλλακτική λύση στα συμβατικά λιπάσματα με βάση το άζωτο. Δεύτερη στη σειρά είναι η AgBiome, με χρηματοδότηση 116 εκατ. ευρώ, η οποία επικεντρώνεται στον έλεγχο παρασίτων και ασθενειών.

Οι λόγοι της αύξησης

Υπάρχουν δύο βασικοί παράγοντες πίσω από αυτή την έκρηξη ενδιαφέροντος των επενδυτών για τις βιολογικές εισροές. Από τη μία πλευρά, υπάρχει ο συνδυασμός περιβαλλοντικών, κανονιστικών και καταναλωτικών πιέσεων, που ωθούν τη γεωργική βιομηχανία μακριά από την υπερβολική χρήση και την εξάρτηση από τις χημικές εισροές.

Ο δεύτερος σημαντικός παράγοντας προέρχεται από την αγορά. Εν μέρει, λόγω των διαταραχών της εφοδιαστικής αλυσίδας της Covid-19, οι τιμές των διάφορων χημικών ουσιών έχουν αυξηθεί πολύ. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα όταν πρόκειται για συνθετικά αζωτούχα λιπάσματα, τα οποία παράγονται κυρίως από πρώτες ύλες, όπως η αμμωνία και η ουρία. Οι τιμές αυτών των εμπορευμάτων εκτινάχθηκαν στα ύψη κατά τη διάρκεια του 2021 και στις αρχές του τρέχοντος έτους, φτάνοντας σε υψηλά επίπεδα πολλών ετών σε ορισμένες περιπτώσεις.