Αυξάνονται οι επενδύσεις στις νεοφυείς επιχειρήσεις αγροτεχνολογίας

Πολύ καλή χρονιά για τις επενδύσεις τεχνολογίας στον αγροδιατροφικό τομέα είναι το 2020. Σύμφωνα με το Finistere, το 2020 έχει ήδη ξεπεράσει τα ρεκόρ του 2019, παρά και τις δυσκολίες που επέφερε η πανδημία του κορωνοϊού. Στο τέλος του τρίτου τριμήνου, οι νεοσύστατες εταιρείες αγροτεχνολογίας συγκέντρωσαν χρηματοδότηση 11,6 δισ. δολαρίων το 2020, ανεβάζοντας το συνολικό ποσό επένδυσης από το 2010 έως το τρίτο τρίμηνο του 2020 σε 46,4 δισ. δολάρια.

Οι επενδύσεις σε νεοφυείς επιχειρήσεις αγροτεχνολογίας ανήλθαν σε 3,07 δισ. δολάρια τα τρία πρώτα τρίμηνα του 2020 (το συνολικό κεφάλαιο που επενδύθηκε το 2019 ήταν 2,7 δισ. δολάρια).

Παράλληλα, οι επενδύσεις σε νεοφυείς επιχειρήσεις τεχνολογίας τροφίμων ανήλθαν σε 8,37 δισ. δολάρια τα τρία πρώτα τρίμηνα του 2020 (το συνολικό κεφάλαιο που επενδύθηκε το 2019 ήταν 7 δισ. δολάρια).