Αυξημένη τελικά κατά 8,13% η ελληνική οινοπαραγωγή για το 2021

Ευχάριστη έκπληξη αποτέλεσαν τα οριστικά δεδομένα της ελληνικής οινοπαραγωγής για την περίοδο 2021/2022, που ανακοίνωσε το τμήμα Αμπέλου Οίνου και Αλκοολούχων Ποτών στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σύμφωνα με τα όσα αναφέρει η ΚΕΟΣΟΕ σε ανάρτησή της.

Παρά την πρώτη εκτίμηση, η οποία απεστάλη στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 30/9/2021 και προέβλεπε οινοπαραγωγή της τάξης των 1.710.400 hl (πτώση της τάξης του 25,09%), η οριστική καταγραφή της οινοπαραγωγής, που βασίζεται στις Δηλώσεις Παραγωγής και Συγκομιδής, ανήλθε στα 2.468.945 hl, αυξημένη κατά 8,13% σε σύγκριση με την αντίστοιχη του 2021.

Η εικόνα ανά κατηγορία οίνων που ακολουθεί, δεν διαφοροποιείται έντονα από τις προηγούμενες χρονιές, ενώ η αναλογία στην παραγωγή ερυθρών και λευκών οίνων παραμένει στο 31% και 69% αντίστοιχα.

Κατηγορία οίνων

Οίνοι (HL)

Γλεύκη (HL)

Σύνολο ανά κατηγορία (HL)

Ποσοστό % επί συνόλου παραγωγής

Ερυθροί και ερυθρωποί

Λευκοί

Ερυθροί και ερυθρωποί

Λευκοί

ΠΟΠ

110.089

89.706

0

0

199.795

8,09

ΠΓΕ

177.478

238.408

0

0

415.886

16,84

Ποικιλιακοί

86.983

135.166

0

0

222.149

8,9

Χωρίς ΓΕ

383.277

1.191.316

5.538

47.828

1.627.959

65,93

Άλλοι

3.030

126

0

0

3.156

0,24

Σύνολα

760.857

1.654.722

5.538

47.828

2.468.945

100

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΚΕΟΣΟΕ, ο αριθμός των οινοποιείων (κυρίως μικρών) που πλέον εντάσσεται στην υποχρέωση υποβολής Δηλώσεων Παραγωγής συνεχώς αυξάνει, ως αποτέλεσμα της ιχνηλάτησης τους από τις κατά τόπου ΔΑΟΚ, με αποτέλεσμα την ρεαλιστικότερη απεικόνιση των μεγεθών της ελληνικής οινοπαραγωγής.

Ακολουθεί ο διαχρονικός πίνακας της παραγωγής οίνου στην Ελλάδα