Αυξημένος ο κίνδυνος για καστανιά και ροδακινιά

Την αύξηση του πληθυσμού του φυλλοδέτη της ροδακινιάς μετά τις 12 Αυγούστου καταγράφει το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών, Ποιοτικού και Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου Θεσσαλονίκης. Συγκεκριμένα, τονίζεται ότι οι περισσότερες ωοτοκίες υπολογίζονται το χρονικό διάστημα 14-17 Αυγούστου, ενώ οι περισσότερες εκκολάψεις (παρουσία των νεαρών προνυμφών) υπολογίζονται το χρονικό διάστημα 18 – 22 Αυγούστου.

Δίνοντας βαρύτητα στην καταπολέμηση του φυλλοδέτη, ιδιαίτερα σε πιο όψιμες ποικιλίες, και κυρίως σε οπωρώνες με ιστορικό προσβολής, μπορεί να πραγματοποιηθεί επέμβαση, σύμφωνα με τις παραπάνω ημερομηνίες, ανάλογα με τον τρόπο δράσης των φυτοπροστατευτικών προϊόντων. Το Περιφερειακό Κέντρο τονίζει ότι επειδή η προσβολή των καρπών εντοπίζεται κατά το μεγαλύτερο ποσοστό στο υψηλότερο τμήμα της κόμης των δέντρων (δύο μέτρα από την επιφάνεια του εδάφους και άνω) θα πρέπει να ληφθεί μέριμνα, ώστε να καλυφθούν με επιμελημένη εφαρμογή του ψεκασμού οι κορυφές των δέντρων.

Καρπόκαψα καστανιάς

Αυξημένος είναι ο κίνδυνος και για την καστανιά με το έντομο της καρπόκαψας να έχει ξεκινήσει τη δεύτερη πτήση ήδη από τις 11-13 Ιουλίου. Το Περιφερειακό Κέντρο Θεσσαλονίκης προτείνει ως κατάλληλο χρόνο επέμβασης ανάλογα με τον τρόπο δράσης των φυτοπροστατευτικών προϊόντων την περίοδο 17-21 Αυγούστου για τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα με εφαρμογή κατά την εναπόθεση των ωών και την περίοδο 23-26 Αυγούστου για τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα με εφαρμογή κατά την εκκόλαψη των ωών.

Επειδή η πλειονότητα των αβγών αποτίθεται στα ψηλά κλαδιά, να ληφθεί μέριμνα ώστε να καλυφθούν με επιμελημένη εφαρμογή του ψεκασμού και οι κορυφές των δέντρων. Συνιστάται, επίσης, η συλλογή και η καταστροφή των προσβεβλημένων κάστανων που πέφτουν πρόωρα και όσων διαχωρίζονται ως προσβεβλημένα κατά τη συγκομιδή.

Βαλάνινος

Σε ορισμένες περιοχές είναι αυξημένος ο κίνδυνος για ζημιές και από τον βαλάνινο. Σύμφωνα με το Περιφερειακό Κέντρο, η επέμβαση κρίνεται απαραίτητη, εάν διαπιστωθεί η παρουσία του εντόμου (τίναγμα των δέντρων ή χρήση κολλητικής ταινίας διπλής όψης στους κορμούς) ή υπάρχει ιστορικό σημαντικής προσβολής και ζημιάς. Υπάρχει η δυνατότητα συνδυασμένης καταπολέμησης με την καρπόκαψα.