Αυτοδίκαιη ένταξη των Γεωτεχνικών Δημοσίου, ΝΠΔΔ και ΟΤΑ ως πιστοποιημένων στο μητρώο γεωργικών συμβούλων ζητά η ΠΟΓΕΔΥ

Την τροποποίηση της υπουργικής απόφασης (163/13692/25-1-2018) σχετικά με την πιστοποίηση των γεωτεχνικών υπαλλήλων, με τρόπο ώστε οι Γεωτεχνικοί του Δημοσίου, των ΝΠΔΔ και των ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού, από τη στιγμή που κάνουν ηλεκτρονική εγγραφή στο μητρώο, να θεωρούνται αυτοδίκαια πιστοποιημένοι, ζητά με επιστολή της προς τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, Σταύρο Αραχωβίτη, η ΠΟΓΕΔΥ.

Ακολουθεί η επιστολή:

«ΣΧΕΤ : Α) Η με αρ. ΥΑ 163/13692/ 25-1-2018 (ΦΕΚ Β’ 267/2018 ) του ΥΠΑΑΤ
Β) Η από 7-11-2018 «ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ»
του ΕΛ.Γ.Ο «ΔΗΜΗΤΡΑ» για την πιστοποίηση Γεωργικών Συμβούλων και
την εγγραφή τους σε Μητρώο

Κύριε υπουργέ,
Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, σε εφαρμογή της (Α) σχετικής απόφασης , ανακοίνωσε στις 8-11-2018 την πρόσκληση ενδιαφέροντος (Β σχετική) για την πιστοποίηση και εγγραφή των ενδιαφερομένων φυσικών προσώπων στο Μητρώο των Γεωργικών Συμβούλων (Γ.Σ.) που τηρείται από τον ΕΛ.Γ.Ο.-ΔΗΜΗΤΡΑ.
Η Ομοσπονδία μας έγινε δέκτης παραπόνων και ενστάσεων από πάρα πολλά μέλη της σχετικά με την συγκεκριμένη πρόσκληση. Οι ενστάσεις τους εστιάζονται τόσο στη νοοτροπία που διέπει την σχετική Υ.Α. σε ό, τι αφορά την αναγκαιότητα ύπαρξης ειδικού μητρώου, όσο και κυρίως για το γεγονός ότι υπάρχει η απαίτηση για την εκπαίδευση και εξέτασής τους από τον ΕΛ.Γ.Ο.-ΔΗΜΗΤΡΑ προκειμένου να ενταχθούν σε αυτό ως πιστοποιημένοι Γ.Σ.
Ως καθ’ ύλην αρμόδιος Υπουργός, αλλά και ως Γεωπόνος αντιλαμβάνεστε πως είναι παράδοξο, αν όχι παράλογο, να απαιτείται οι Γεωτεχνικοί των φορέων του Δημοσίου να «επιμορφώνονται» και να «πιστοποιούνται» από έναν οργανισμό ιδιωτικού δικαίου ουσιαστικά για τις υπηρεσίες και συμβουλές που καθημερινά αυτοί παρέχουν στους πολίτες. Δεδομένου μάλιστα ότι η εγγραφή στο συγκεκριμένο μητρώο είναι προαιρετική, αναρωτιόμαστε εάν κάποιος συνάδελφος δεν επιλέξει να εγγραφεί, αυτός δεν θα μπορεί να δίνει «πιστοποιημένες» συμβουλές για τους τομείς των υπηρεσιακών του καθηκόντων που τυγχάνει να εφάπτονται των τομέων του μητρώου; Αυτό είναι από κάθε άποψη παράδοξο όσο και αν συνδεθεί με προγράμματα, μέτρα, δράσεις, ΚΑΠ, προστασία περιβάλλοντος και υδάτων, κ.ο.κ. , καθώς όλα αυτά είναι αντικείμενα τις καθημερινότητάς μας και σε αυτά αναλώνουμε ένα μεγάλο μέρος του χρόνου και των υπηρεσιών που ήδη βάση ειδικότητας και καθηκόντων. Είναι αυτά που έχουμε σπουδάσει, αλλά και αυτά που οι φορείς που εργαζόμαστε μας εκπαιδεύουν προκειμένου να παρέχουμε δημόσια υπηρεσία.
Κύριε Υπουργέ,

Αναλογιζόμενοι το γεγονός ότι η προαναφερόμενη πρόσκληση λήγει στις 14/12/2018 και ότι η συγκεκριμένη Υ.Α. είναι σε εφαρμογή του Καν.(Ε.Ε.) 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου, η ομοσπονδία μας συστήνει στα μέλη της να εγγραφούν στο συγκεκριμένο μητρώο Γ.Σ. Η σύστασή μας εστιάζεται αφενός στην επιδίωξη της μη δημιουργίας των παράδοξων και παράλογων καταστάσεων που αναφέραμε και αφετέρου στο να μην αποκλειστεί η συμμετοχή τους σε αναπτυξιακά μέτρα, δράσεις, αλλά και της δημιουργίας προϋποθέσεων άνισης υπηρεσιακής αντιμετώπισής τους.
Παρόλο, όμως, που συστήνουμε στους συναδέλφους μας την εγγραφή τους στο μητρώο Γ.Σ, ταυτόχρονα σας ζητούμε να προχωρήσετε άμεσα σε τροποποίηση της σχετικής Υ.Α. προκειμένου οι Γεωτεχνικοί του Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ και των ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού, από τη στιγμή που κάνουν ηλεκτρονική εγγραφή στο μητρώο, να θεωρούνται αυτοδίκαια πιστοποιημένοι. Αυτό δε νομίζουμε ότι χρειάζεται περαιτέρω τεκμηρίωση, καθώς ούτως ή άλλως οι επιστημονικές τους γνώσεις και τα υπηρεσιακά τους καθήκοντα είναι αυτά που καθορίζουν και την προσφορά, τις συμβουλές και τις υπηρεσίες τους προς τους πολίτες.
Είμαστε στη διάθεσή σας για κάθε περαιτέρω πληροφορία και συνεργασία».