Η ελαιοκράμβη και ο ηλίανθος, αποτελούν τις κυριότερες πρώτες ύλες για την παραγωγή βιοντίζελ. Παράλληλα, το κραμβέλαιο θεωρείται βασική πηγή ελαίου και λιπαρών υψηλής διατροφικής αξίας για ανθρώπινη κατανάλωση.

H BASF διαθέτει ένα ενισχυμένο χαρτοφυλάκιο υβριδίων ελαιοκράμβης InVigor® που περιλαμβάνει υβρίδια τεχνολογίας Clearfield® και ένα πλήρες χαρτοφυλάκιο προϊόντων φυτοπροστασίας, προσφέροντας ολοκληρωμένες λύσεις στην καλλιέργεια της ελαιοκράμβης.

Τα υβρίδια InVigor® της BASF έχουν καθιερωθεί πλέον στη συνείδηση του Έλληνα καλλιεργητή για τις υψηλές και σταθερές αποδόσεις τους,  την πολύ καλή αντοχή στο πλάγιασμα, την εξαιρετική συγκράτηση του λοβού και την πολύ καλή αντοχή σε ασθένειες. Επιπλέον, η υψηλή περιεκτικότητα και η εξαιρετική ποιότητα των υβριδίων InVigor® σε λάδι, συντελούν στην αναγνωρισιμότητά τους σε όλη την αλυσίδα αξίας του προϊόντος.

Η συνεχής επένδυση της BASF σε στοχευμένα προγράμματα Έρευνας & Ανάπτυξης έχει ως αποτέλεσμα τον εμπλουτισμό του χαρτοφυλακίου της BASF για την περίοδο 2020/2021, τόσο σε ποικιλία όσο και σε ποιότητα. Η BASF προσφέρει τα γνωστά υβρίδια Puncher και Elmer CL που έχουν ξεχωρίσει στην ελληνική αγορά και διευρύνει την παρουσία της στην αγορά των σπόρων τεχνολογίας Clearfield® με την επιτυχημένη τοποθέτηση του ΙnV1166 CL.  Επίσης, η BASF προγραμματίζει τον εμπλουτισμό του γενετικού της υλικού με δυο νέα υβρίδια το InV1120 και το  InV1035 που θα διατεθούν σε πιλοτική τοποθέτηση από την περίοδο 2020/2021.

Στο ολοκληρωμένο χαρτοφυλάκιο  της BASF για την ελαιοκράμβη, προστίθενται τα Butisan® και Cleranda® που προσφέρουν αποτελεσματικές λύσεις για τη διαχείριση των ζιζανίων. Το Butisan® προσφέρει ευελιξία στον χρόνο εφαρμογής, χωρίς να χρειάζεται ενσωμάτωση και  ένα ευρύ φάσμα δράσης που καλύπτει πλατύφυλλα και στενόφυλλα ζιζάνια. Tο Cleranda® είναι το νέο ζιζανιοκτόνο της BASF για το σύστημα παραγωγής Clearfield® ελαιοκράμβης και κρατάει το χωράφι απαλλαγμένο από δυσεξόντωτα ζιζάνια με μια μόνο εφαρμογή.

Συνοψίζοντας, η καλλιέργεια της ελαιοκράμβης απαιτεί ειδική διαχείριση και για αυτό πρωταρχικό ρόλο παίζει η επιλογή του κατάλληλου γενετικού υλικού. Χαρακτηριστικά όπως η καλή πρώτη ανάπτυξη, η ευρωστία καθώς και το αξιόπιστο αγρονομικό προφίλ μπορούν να αποφέρουν ποιοτικές αποδόσεις. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα της BASF συμβάλλουν στην προστασία των καλλιεργειών από σημαντικούς εχθρούς και ζιζάνια, προσφέροντας την καλύτερη δυνατή βοήθεια στους παραγωγούς, για επιτυχημένες και επικερδείς καλλιέργειες κάθε χρόνο.

ΠΡΟΣΟΧΗ! Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα  και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από κάθε χρήση. Δείτε τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα πριν χρησιμοποιήσετε τα προϊόντα. Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 7793777