Το γερμανικό υπουργείο Γεωργίας εξετάζει το ενδεχόμενο να ξεκινήσει συνομιλίες με τις Βρυξέλλες για τη μερική εξαίρεση των γεωργικών εκμεταλλεύσεων ελεύθερης βόσκησης από τους κανόνες για τη χρήση λιπασμάτων, τρεις μήνες αφότου η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σταμάτησε τη διαδικασία επί παραβάσει που είχε εκκινήσει κατά της Γερμανίας, με αφορμή την υπόθεση της νιτρορύπανσης.

Ενώ η διαδικασία είχε βασιστεί σε κατηγορίες ότι η Γερμανία δεν έκανε αρκετά για να καταπολεμήσει επαρκώς την αυξανόμενη νιτρορύπανση των υπόγειων υδάτων της, η διαδικασία σταμάτησε, αφού η χώρα αυστηροποίησε σημαντικά τους περιορισμούς της στη χρήση λιπασμάτων, που αποτελούν κύριο παράγοντα της νιτρορύπανσης.

Καθώς, όμως, τα λιπάσματα αποτελούν μια κύρια γεωργική εισροή, οι κανόνες για τη χρήση τους εξακολουθούν να αποτελούν ακανθώδες ζήτημα και η λήξη της υπόθεσης παράβασης έδωσε αφορμή για νέες εκκλήσεις για βελτιώσεις και εξαιρέσεις στους κανονισμούς. Η Βαυαρή υπουργός Γεωργίας, Michaela Kaniber, υποστηρίζει ότι στις εκμεταλλεύσεις λειμώνων θα πρέπει να χορηγηθούν ορισμένες παρεκκλίσεις –δηλαδή, εξαιρέσεις από τους κανόνες λίπανσης– δεδομένου ότι εκείνες μπορούν να χρησιμοποιούν την κοπριά των δικών τους ζώων για λίπανση.

Πριν από μερικές μέρες, το βαυαρικό υπουργείο Γεωργίας ανέφερε ότι ο Γερμανός υπουργός Γεωργίας Cem Οzdemir επιβεβαίωσε στην Kaniber ότι η ομοσπονδιακή κυβέρνηση θα «ξεκινήσει συνομιλίες με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχετικά με μια παρέκκλιση για τα βοσκοτόπια». Η έναρξη συνομιλιών για παρέκκλιση από το αυστηρό πλαίσιο της ΕΕ για τη χρήση λιπασμάτων αποτελεί πλέον μια επιλογή, σύμφωνα με εκπρόσωπο της γερμανικής ομοσπονδιακής κυβέρνησης.