Βερολίνο: Οι υπουργοί Γεωργίας του πλανήτη συμφωνούν σε συγκεκριμένα μέτρα για την προστασία της γης

Στη δέσμευση να προστατεύσουν και να ενισχύσουν τα εδάφη του πλανήτη με απτά μέτρα, προχώρησαν 68 χώρες στο πλαίσιο της 14ης Διάσκεψης Υπουργών Γεωργίας του Βερολίνου, με τίτλο «Βιώσιμη χρήση γης: Η επισιτιστική ασφάλεια ξεκινά από το έδαφος». Στην παγκόσμια σύνοδο συμμετείχαν οι υπουργοί Γεωργίας χωρών όπως οι ΗΠΑ, η Ρωσία, η Μ. Βρετανία, η Γαλλία, η διοργανώτρια Γερμανία, η Ιαπωνία, η Αργεντινή και η Κύπρος, ωστόσο απουσίαζε η Ελλάδα.

Στο τελικό ανακοινωθέν της διάσκεψης, η οποία πραγματοποιήθηκε την τελευταία ημέρα του Παγκόσμιου Φόρουμ για τα Τρόφιμα και τη Γεωργία (GFFA), πολιτικοί από όλο τον κόσμο τόνισαν τον βασικό ρόλο των εδαφών στην καταπολέμηση των παγκόσμιων προκλήσεων της εποχής μας, αναγνωρίζοντας τη σημασία τους για την παραγωγή τροφίμων, την προστασία της βιοποικιλότητας και την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής. Για τους παραπάνω λόγους, οι 68 υπουργοί Γεωργίας αποφάσισαν να υποστηρίξουν τοπικά προσαρμοσμένα μέτρα για τη βελτίωση της υγείας των εδαφών.

Δεσμεύσεις περί… δέσμευσης

Σε πρώτο επίπεδο, οι υπουργοί Γεωργίας δεσμεύθηκαν να διατηρήσουν ή να αυξήσουν τα αποθέματα οργανικού άνθρακα στο έδαφος, συμπεριλαμβανομένης της υποστήριξης αγροτικών πρακτικών που «δεσμεύουν άνθρακα και βελτιώνουν την υγεία του εδάφους και την ικανότητα συγκράτησης νερού».

Επιπλέον, αναγνωρίζοντας τη σημασία του νερού για την υγεία του εδάφους, οι υπουργοί τόνισαν ότι θα «προωθήσουν μέτρα για τη βελτίωση της βιώσιμης διαχείρισης των υδάτων και των φυσικών ροών και τη διατήρηση του νερού στο αγροτικό τοπίο», ενώ υποσχέθηκαν να «λάβουν μέτρα για να ελαχιστοποιήσουν την υποβάθμιση της ποιότητας του νερού από τις γεωργικές δραστηριότητες», καθώς και να εργαστούν για να εξασφαλισθεί «επαρκής ποιότητα νερού για τη διευκόλυνση της αγροτικής παραγωγής».

Βιωσιμότερη λίπανση

Όσον αφορά τα λιπάσματα, οι 68 υπουργοί Γεωργίας ανέφεραν ότι θα εργαστούν για να κάνουν τη χρήση τους «πιο βιώσιμη και αποτελεσματική», δίνοντας έμφαση στη σημασία των εδαφολογικών δεδομένων υψηλής ποιότητας.

Αναγνώρισαν, επίσης, ότι «η ερημοποίηση, η υποβάθμιση του εδάφους και η ξηρασία αντιπροσωπεύουν τεράστιες απειλές για την παγκόσμια επισιτιστική ασφάλεια, τη διατροφή και τα βιώσιμα συστήματα τροφίμων παγκοσμίως», ενώ ανακοίνωσαν τη στήριξή τους σε «ειδικά μέτρα τοπικού χαρακτήρα, όπως κατάλληλες αλλαγές στις πρακτικές εδάφους και διαχείρισης γης, π.χ. μέσω της βελτίωσης της ασφάλειας της εγγείου ιδιοκτησίας, της αποκατάστασης παραγωγικών τοπίων και της βιοποικιλότητας και της προώθησης της καλλιέργειας οσπρίων, μεταξύ άλλων, όπου ενδείκνυται».

Οι εκπρόσωποι των 68 χωρών συμφώνησαν, επίσης, για «τη σημασία της προώθησης και βελτίωσης της δημόσιας και ιδιωτικής έρευνας και καινοτομίας στους τομείς της βιώσιμης διαχείρισης της γης, του εδάφους και των υδάτων», ενώ τόνισαν την ανάγκη για έρευνα και καινοτομία, αν και ξεκαθάρισαν ότι οι νέες τεχνολογίες και ψηφιακές λύσεις θα πρέπει «να αναπτυχθούν και να εφαρμοστούν με υπεύθυνο, δίκαιο, επιστημονικό και αξιολογημένο βάσει κινδύνου τρόπο».

Ακόμη, οι υπουργοί υπογράμμισαν «την ανάγκη για άμεσα διαθέσιμες και προσιτές λύσεις για όλους, ειδικά για τους μικροκαλλιεργητές, τους αυτόχθονες πληθυσμούς, τις γυναίκες και τους νέους», τονίζοντας ότι θα λάβουν μέτρα για να διασφαλίσουν ότι οι αγρότες θα έχουν πρόσβαση σε κατάρτιση και συμβουλές για την αξιολόγηση των εδαφολογικών συνθηκών και τη βιώσιμη διαχείριση του εδάφους. Παράλληλα, επανέλαβαν τον στόχο άρσης της αποψίλωσης και υποβάθμισης των δασών και άλλων οικοσυστημάτων έως το 2030.

Συγκέντρωση αγροτικής γης

Τέλος, οι πολιτικοί εξέφρασαν ανησυχία για την αυξανόμενη τάση συγκέντρωσης της κατοχής αγροτικής γης «που παρεμποδίζει τον ανταγωνισμό» και υποσχέθηκαν να διασφαλίσουν ότι οι αγρότες θα έχουν προτεραιότητα σε γεωργικές εκτάσεις «π.χ. με την πρόληψη της κερδοσκοπίας γης και την προστασία από την κατάχρηση τιμών κ.λπ.».

«Το έδαφος είναι σύμμαχός μας στην καταπολέμηση της παγκόσμιας πείνας, της κλιματικής κρίσης και της εξαφάνισης των ειδών. Αυτήν τη στιγμή, βρίσκεται υπό τεράστια πίεση», τόνισε ο νέος υπουργός Γεωργίας της Γερμανίας, Τζεμ Οζντεμίρ (βλ. φωτό), στη συνέντευξη Τύπου που έκλεισε τη διάσκεψη. «Πρέπει να αναλάβουμε δράση τώρα για να προστατεύσουμε και να βελτιώσουμε τα εδάφη, τη βάση της παγκόσμιας γεωργίας», επέμεινε ο ομοσπονδιακός υπουργός, εκφράζοντας την ευχαρίστησή του για τα «συγκεκριμένα μέτρα» που συμφωνήθηκαν στο τελικό ανακοινωθέν.

«Τα εδάφη στηρίζουν την κοινωνία, άρα και η κοινωνία πρέπει να υποστηρίζει τα εδάφη. Όλοι πρέπει να υιοθετήσουμε και να εφαρμόσουμε καλύτερα πρότυπα διαχείρισής τους» είπε ο επίτροπος Γεωργίας της ΕΕ, Γιάνους Βοϊτσεχόφσκι, ο οποίος ήταν εξίσου ικανοποιημένος με την ανακοίνωση των υπουργών.

«Το ανακοινωθέν είναι κάτι περισσότερο από μια απλή δήλωση γενικής συναίνεσης. Είναι ένα κάλεσμα σε δράση», τόνισε.