Βιολογικά: Έρχεται εξόφληση 60 εκατ. ευρώ για το 2022 και προκαταβολή 180 εκατ. ευρώ για το 2023

Μήνας πληρωμών για τους δικαιούχους των Βιολογικών του ΠΑΑ 2014-2020 θα είναι ο Νοέμβριος. Σύμφωνα με πληροφορίες της «ΥΧ», οι πρώτες πληρωμές, οι οποίες προγραμματίζονται το επόμενο χρονικό διάστημα, θα αφορούν τα Βιολογικά και δη τη 2η εκκαθάριση του έτους εφαρμογής 2022. Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών για την περσινή χρονιά, θα ακολουθήσει η πληρωμή της προκαταβολής του έτους εφαρμογής 2023.

Υπενθυμίζεται ότι στις 21 Ιουλίου ολοκληρώθηκε, σύμφωνα με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, η καταβολή της ενίσχυσης της 1ης εκκαθάρισης του 100% των αιτούμενων ποσών ενίσχυσης στους ενταγμένους παραγωγούς σε όλες τις δράσεις (Βιολογική Γεωργία, Βιολογική Κτηνοτροφία) και όλες τις προσκλήσεις, για το έτος εφαρμογής 2022.

Ποσά

Σύμφωνα με πληροφορίες, απομένει ένα μέγιστο υπόλοιπο της τάξεως των 60 εκατ. ευρώ περίπου προκειμένου να ολοκληρωθεί η εξόφληση του έτους εφαρμογής 2022. Στη συνέχεια, και προς τα τέλη Νοεμβρίου, αναμένεται να τρέξει η προκαταβολή των αιτούμενων ποσών ενίσχυσης σε όλες τις δράσεις των Βιολογικών για το έτος εφαρμογής 2023. Σημειώνεται ότι η προκαταβολή συνήθως αφορά το 70% του ποσού του έτους εφαρμογής.

Με βάση τις ετήσιες ενισχύσεις (μέγιστα ποσά των ετών εφαρμογής), εκτιμάται ότι το μέγιστο ποσό που θα μπορούσε να χορηγηθεί στους δικαιούχους –εφόσον πληρούνται δηλαδή όλες οι προϋποθέσεις– ως προκαταβολή, είναι τα 180-185 εκατ. ευρώ περίπου. Σημειώνεται ότι τα μεγαλύτερα ποσά αφορούν την 5η πρόσκληση του Μέτρου 11 «Βιολογικές Καλλιέργειες» σε φυτική και ζωική παραγωγή.