Βιοτεχνολογία, η ταχέως αναπτυσσόμενη κατηγορία στη συγκέντρωση επενδύσεων

Με αυξητικούς ρυθμούς προχωρά κάθε χρόνο η ανάπτυξη του τομέα της αγροτικής βιοτεχνολογίας, σύμφωνα με την έκθεση Επενδύσεων του AgFunder για το 2022. Πιο αναλυτικά, οι νεοφυείς επιχειρήσεις του συγκεκριμένου κλάδου συγκέντρωσαν 2,6 δισ. δολάρια σε 209 συμφωνίες το 2021, σύμφωνα με την έκθεση.

Το 2020, η κατηγορία της αγροτικής βιοτεχνολογίας ήταν μία από τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες στον τομέα της αγροτεχνολογίας, συγκεντρώνοντας 1,6 δισ. δολάρια σε 173 συμφωνίες.

Η συνεχιζόμενη ανάπτυξη του κλάδου καταδεικνύει το αυξανόμενο ενδιαφέρον για πιο βιώσιμες λύσεις τόσο για τη γεωργία όσο και την κτηνοτροφία. Η κατηγορία της αγροτικής βιοτεχνολογίας περιλαμβάνει εταιρείες που αναπτύσσουν βιολογικές εισροές για τις καλλιέργειες, τη γενετική των σπόρων και λύσεις για την υγεία των ζώων.

Σύμφωνα με την έκθεση του AgFunder, το 2021 υπήρξε μία ποικιλία λύσεων αγροτικής βιοτεχνολογίας, όπως η επεξεργασία γονιδίων, οι βιολογικές εισροές και η μοριακή βιοτεχνολογία. Τέτοιου είδους λύσεις έχουν τη δυνατότητα να συμβάλουν στην αύξηση της παραγωγικότητας των καλλιεργειών και να βελτιώσουν την υγεία των ζώων. Τα φυτοφάρμακα, τα ζιζανιοκτόνα και άλλες εισροές μπορούν να βοηθήσουν κατά των απωλειών των καλλιεργειών, αλλά με μεγάλο κόστος για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία.

Οι εταιρείες αγροβιοτεχνολογίας, που αναπτύσσουν λιγότερο επιβλαβείς βιολογικές εναλλακτικές, έχουν επομένως μια σημαντική ευκαιρία μπροστά τους.