Βοιωτία: Σύγχρονη τεχνολογία για την ορθή διαχείριση του νερού άρδευσης

Με την εξασφάλιση χρηματοδότησης 2,2 εκατομμυρίων ευρώ, η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας ολοκλήρωσε τις διαδικασίες δημοπράτησης και παραχώρησης στη συμβασιοποίηση έργου, με στόχο την εγκατάσταση συστήματος τηλεμετρίας και εκσυγχρονισμού των δικτύων και των υποδομών άρδευσης της περιφέρειας.

Το παραπάνω έργο εντάσσεται στα συνολικά έργα άρδευσης, με προϋπολογισμό 6,6 εκατ. ευρώ, τα οποία μελετήθηκαν και προτάθηκαν από την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας προς το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, μέσω του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020. Το φυσικό αντικείμενο του έργου είναι η προμήθεια και η εγκατάσταση οργάνων μέτρησης, βασικών παραμέτρων για τον έλεγχο του αρδευτικού δικτύου του Οργανισμού Κωπαΐδας. Με απόφαση του γενικού γραμματέα Ενωσιακών Πόρων και Υποδομών, Δημήτρη Παπαγιαννίδη, εντάχθηκε στη Δράση 4.3.1 «Υποδομές Εγγείων Βελτιώσεων».

Μεταξύ άλλων, περιλαμβάνει έντεκα τοπικούς σταθμούς ελέγχου και τέσσερις δεξαμενές για την παρακολούθηση χρήσιμων παραμέτρων (όπως πίεση, παροχή και ενέργεια), καθώς και δραστική μείωση της ενέργειας που καταναλώνεται στις υποδομές του αρδευτικού δικτύου του Οργανισμού Κωπαΐδας. Επίσης, περιλαμβάνει και τον κεντρικό σταθμό ελέγχου όπου θα γίνονται όλες οι απαραίτητες εργασίες και εγκαταστάσεις εξοπλισμού και λογισμικών του συστήματος τηλεελέγχου-τηλεχειρισμού σε μία ενιαία βάση λήψης συχνών δεδομένων.

Μέσω των έντεκα σταθμών και του κέντρου ελέγχου θα παρακολουθούνται οι απώλειες στο δίκτυο. Επίσης, θα δίνονται πρόσθετα δεδομένα για τον ακριβέστερο υπολογισμό του υδατικού ισοζυγίου, ενώ η Διεύθυνση Έργων της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας θα οδηγηθεί στην αποδοτικότερη λειτουργία της, μειώνοντας δραστικά τη σπατάλη νερού.

Σε δήλωσή του προς τα τοπικά μέσα ενημέρωσης και μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας σύμβασης υλοποίησης του έργου, ο Φάνης Σπανός, περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας, ανέφερε ότι «με τις δράσεις μας αυτές αντλούμε κονδύλια από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και αξιοποιούμε τις νέες τεχνολογίες για την καλύτερη άρδευση της Κωπαΐδας, τη μείωση της ενέργειας κατανάλωσης και, κυρίως, τη μείωση της σπατάλης του νερού».

Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και η δήλωση του Γιώργου Ντασιώτη, αντιπεριφερειάρχη Βοιωτίας, ο οποίος ανέφερε ότι «με το έργο αυτό δίνουμε μία πραγματική ώθηση στον αγροτικό μας τομέα, αντιμετωπίζοντας το σοβαρό πρόβλημα της μείωσης των υδάτινων πόρων με ορθολογική διαχείριση. Η διαχείριση του αρδευτικού νερού με τη χρήση της σύγχρονης τεχνολογίας επιφέρει σίγουρα εξοικονόμηση των φυσικών πόρων, προσδίδει δικαιοσύνη και συμβάλλει στην ισότιμη μεταχείριση των καταναλωτών».

Με την ολοκλήρωση του έργου προβλέπεται, επίσης, υποστήριξη για την εκπαίδευση του προσωπικού της υπηρεσίας στη λειτουργία της συντήρησης και στον εφοδιασμό. Ακόμη, περιλαμβάνονται βιβλία, εγχειρίδια, κατάλογοι ανταλλακτικών και οδηγίες για τη σωστή διαχείριση και τη μακρόχρονη λειτουργία του συστήματος.