Στη Βουλή το νομοσχέδιο για απασχόληση συνταξιούχων και σύνταξη αγροτών με οφειλές έως 10.000 ευρώ

Kατατέθηκε στη Βουλή το μίνι-ασφαλιστικό νομοσχέδιο του υπουργείου Εργασίας με σημαντικές ρυθμίσεις για τη συνταξιοδότηση ασφαλισμένων με οφειλές αλλά και την απασχόληση των συνταξιούχων.

Ειδικότερα, αυξάνεται το ανώτατο όριο οφειλών ασφαλιστικών εισφορών για συνταξιοδότηση και για τους ασφαλισμένους του π. ΟΓΑ διαμορφώνεται σε 10.000 ευρώ από 6.000 ευρώ που ισχύει σήμερα. Η σύνταξη θα εκδίδεται κανονικά, ωστόσο για το ποσό από 6.000 έως 10.000 ευρώ θα παρακρατείται ποσοστό 60% της μηνιαίας σύνταξης έως ότου η οφειλή πέσει κάτω από τα 6.000 ευρώ. Από εκεί και πέρα, η παρακράτηση θα γίνεται σε 60 δόσεις μέχρι την πλήρη εξόφληση της οφειλής, όπως άλλωστε γίνεται και σήμερα. Για τους υπόλοιπους μη μισθωτούς, το ανώτατο όριο οφειλών αυξάνεται αντίστοιχα από τα 20.000 στα 30.000 ευρώ.

Για να κάνει χρήση, ωστόσο, της ρύθμισης, ο αγρότης-οφειλέτης θα πρέπει να μην έχει περισσότερα από 6.000 ευρώ στον τραπεζικό του λογαριασμό. Στο πλαίσιο αυτό, θα πρέπει να συναινέσει στην άρση του τραπεζικού του απορρήτου, προκειμένου να γίνουν οι απαραίτητες διασταυρώσεις.

Όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά στο σχετικό εδάφιο του νομοσχεδίου, «απαιτείται η παροχή συγκατάθεσης από τον αιτούντα στους χρηματοδοτικούς φορείς και στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων για κοινοποίηση στον e-ΕΦΚΑ των εγγράφων και των στοιχείων που απαιτούνται για την εφαρμογή της παρούσας». Οι άλλες δύο προϋποθέσεις υπαγωγής στη ρύθμιση είναι να έχει συμπληρώσει το 67ο έτος της ηλικίας του και να έχει πληρώσει εισφορές για τουλάχιστον 20 έτη ασφάλισης.

Καταργείται το πέναλτι του 30%

Με άλλη διάταξη του νομοσχεδίου, καταργείται το πέναλτι μείωσης της σύνταξης σε ποσοστό 30% για όσους συνταξιούχους συνεχίζουν να εργάζονται και αντικαθίσταται από μία μη ανταποδοτική εισφορά υπέρ του e-ΕΦΚΑ.

Για τους συνταξιούχους που έχουν μη μισθωτή απασχόληση, συμπεριλαμβανομένης και της αγροτικής δραστηριότητας, η εισφορά θα ανέρχεται στο 50% της εισφοράς κύριας σύνταξης που αντιστοιχεί στην ασφαλιστική κατηγορία που έχουν επιλέξει, ενώ για τους μισθωτούς η κράτηση θα φτάνει το 10%. Όπως προαναφέρθηκε, η εισφορά θα είναι μη ανταποδοτική, ωστόσο, ο επιπλέον χρόνος ασφάλισης θα μπορεί να αξιοποιηθεί για προσαύξηση της σύνταξης από τον ασφαλισμένο.

Εισφορά 10% για αμειβόμενους με εργόσημο

Σύμφωνα πάντα με το νομοσχέδιο, οι αμειβόμενοι με εργόσημο του π. ΟΓΑ θα καταβάλλουν εισφορά, η οποία ορίζεται στο 10% επί της αξίας των καταβαλλόμενων αμοιβών τους για τον κλάδο κύριας ασφάλισης και λοιπών παροχών. Η εισφορά αυτή, όπως διευκρινίζεται, θα βαρύνει αποκλειστικά τον ασφαλισμένο.

Παραμένουν οι εξαιρέσεις για τους αγρότες

Ιδιαίτερα σημαντικό είναι ότι, όπως είχε αναφέρει σε σχετικό ρεπορτάζ η «ΥΧ», στο νέο καθεστώς για την απασχόληση συνταξιούχων διατηρούνται οι εξαιρέσεις που ισχύουν σήμερα.

Αυτό σημαίνει πρακτικά ότι από τον νέο μη ανταποδοτικό πόρο υπέρ του e-EΦΚΑ απαλλάσσονται οι συνταξιούχοι αγρότες που συνεχίζουν να ασκούν αγροτική δραστηριότητα και, γενικότερα, απασχόληση υπακτέα στην ασφάλιση του π. ΟΓΑ. Ομοίως, εξαιρούνται και οι συνταξιούχοι άλλων φορέων, συμπεριλαμβανομένου του Δημοσίου, εφόσον το ετήσιο εισόδημά τους από απασχόληση στον αγροτικό τομέα ως αγρότες, μελισσοκόμους, κτηνοτρόφους, πτηνοτρόφους και αλιείς δεν υπερβαίνει το ποσό των 10.000 ευρώ. Υπενθυμίζεται ότι αμφότερες οι κατηγορίες εργαζόμενων συνταξιούχων σήμερα απαλλάσσονται από την περικοπή της σύνταξης κατά 30%.

Oι διατάξεις συνολικά

Αναλυτικά, όπως αναφέρει σε σχετική ανακοίνωση το υπουργείο Εργασίας, το νομοσχέδιο με τίτλο «Αναμόρφωση επαγγελματικής ασφάλισης, εξορθολογισμός ασφαλιστικής νομοθεσίας, συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, σύστημα διορισμού και προσλήψεων των εκπαιδευτικών της δημόσιας υπηρεσίας απασχόλησης και λοιπές διατάξεις» το οποίο χωρίζεται σε τρία μέρη και συγκεκριμένα:

Α ΜΕΡΟΣ: Αναμόρφωση επαγγελματικής ασφάλισης και ταμείων συμπληρωματικών παροχών

Β  ΜΕΡΟΣ: Εξορθολογισμός ασφαλιστικής νομοθεσίας

Γ ΜΕΡΟΣ: Σύστημα διορισμού και προσλήψεων των εκπαιδευτικών της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (Δ.ΥΠ.Α.) και λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Δ.ΥΠ.Α .

Οι ρυθμίσεις έχουν στόχο την αναμόρφωση του πλαισίου της επαγγελματικής ασφάλισης για να προωθηθεί η αποταμίευση και να ενισχυθεί το εισόδημα των συνταξιούχων, τον εξορθολογισμό της ασφαλιστικής νομοθεσίας και την αντιμετώπιση ζητημάτων κοινωνικοασφαλιστικού και συνταξιοδοτικού ενδιαφέροντος και  τη βελτίωση της λειτουργίας της ΔΥΠΑ και την αναβάθμιση του βιοτικού επιπέδου ανέργων συμπολιτών μας.

Οι σημαντικότερες παρεμβάσεις που υλοποιούνται με το νομοσχέδιο:

Αναμόρφωση των ΤΕΑ : Επιχειρείται μια συνολική μεταρρύθμιση στο κανονιστικό πλαίσιο που διέπει την επαγγελματική ασφάλιση. Στόχος είναι  η προώθηση του θεσμού, ώστε να ενισχυθεί το εισόδημα των μελλοντικών συνταξιούχων με συμπληρωματική παροχή και ταυτόχρονα να καλλιεργηθεί η κουλτούρα συνταξιοδοτικής αποταμίευσης στους ασφαλισμένους, προς όφελος των ιδίων και, συνολικά, της εθνικής οικονομίας.

Ειδικότερα, οι νέες ρυθμίσεις έχουν ως επιμέρους στόχους:

 • την απλοποίηση των διαδικασιών σύστασης των ΤΕΑ
 • την καθιέρωση ενός πρότυπου καταστατικού
 • τη διευκόλυνση ίδρυσης ΤΕΑ από περισσότερους εργοδότες (πολυεργοδοτικά ΤΕΑ), χωρίς να απαιτείται κλαδική/επαγγελματική συνάφεια μεταξύ τους, ώστε να δίνεται η δυνατότητα και σε μικρότερες επιχειρήσεις να εντάσσουν τους εργαζομένους τους στην επαγγελματική ασφάλιση,
 • τη θέσπιση κανόνων χρηστής διακυβέρνησης, για την επίτευξη καλύτερων αποδόσεων και την αύξηση της εμπιστοσύνης των ασφαλισμένων προς τα ΤΕΑ,
 • την ενίσχυση της διαφάνειας της δράσης των ΤΕΑ και την καλύτερη ενημέρωση των ασφαλισμένων,
 • την αναβάθμιση της εποπτείας των ΤΕΑ, η οποία από 1/1/2025 ανατίθεται στην Τράπεζα της Ελλάδος, για να διασφαλιστεί η οργανωτική και επιχειρηματική επάρκεια των ΤΕΑ, να αυξηθεί η εμπιστοσύνη των ασφαλισμένων στο θεσμό και να συγκεντρωθεί η εποπτεία σε μία ενιαία αρχή κατά τα ευρωπαϊκά πρότυπα
 • την ομοιόμορφη φορολογική αντιμετώπιση των προϊόντων της προαιρετικής συλλογικής συνταξιοδοτικής αποταμίευσης (ΤΕΑ και ομαδικά ασφαλιστήρια).

Επίσης, με το νομοσχέδιο επιδιώκεται η αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου και η ενίσχυση των απαιτήσεων οργάνωσης και λειτουργίας των τεσσάρων ταμείων υποχρεωτικής επαγγελματικής ασφάλισης και των εκ μετατροπής αλληλοβοηθητικών ταμείων της παρ. 20 του άρθρου 6 του ν. 3029/2002, κατά το πρότυπο των ΤΕΑ.

Οι φορείς αυτοί παρέχουν συμπληρωματικές συνταξιοδοτικές παροχές, χωρίς όμως να εμπίπτουν σε αντίστοιχα αυστηρό κανονιστικό πλαίσιο όπως των ΤΕΑ, ενώ λειτουργούν με βάση αποσπασματικές και συχνά παρωχημένες διατάξεις, οι οποίες εμποδίζουν τον εκσυγχρονισμό τους. Πιο συγκεκριμένα, με το προτεινόμενο νομοσχέδιο προβλέπεται ότι τα ταμεία αυτά θα εφαρμόζουν τις διατάξεις για την χρηστή διακυβέρνηση, τις επενδύσεις, την εποπτεία και άλλες συναφείς ρυθμίσεις που ισχύουν για τα ΤΕΑ.  Επιπλέον, ορίζεται ρητά ότι τα εκ μετατροπής Αλληλοβοηθητικά Ταμεία θα λειτουργούν σε προαιρετική βάση, αφού δεν νοείται υποχρεωτική ασφάλιση στη βάση ιδιωτικής πρωτοβουλίας.

Άλλες σημαντικές διατάξεις

Απασχόληση συνταξιούχων: Αντί της περικοπής της σύνταξης, θεσπίζεται μη ανταποδοτικός πόρος υπέρ ΕΦΚΑ ύψους 10% των αποδοχών από μισθωτή εργασία ή αντίστοιχος πόρος για εισοδήματα από αυτοαπασχόληση, με αποτέλεσμα τη διευκόλυνση της συμμετοχής των συνταξιούχων στην αγορά εργασίας και την αύξηση του τρέχοντος αλλά και του μελλοντικού τους εισοδήματος.

Απασχόληση ανάπηρων συνταξιούχων: Δίνεται για πρώτη φορά η δυνατότητα εργασίας σε συνταξιούχους αναπηρίας χωρίς να διακοπεί η σύνταξη αναπηρίας και χωρίς επιβολή πόρου 10%.

Σύνταξη με οφειλές: Δίνεται λύση στο αδιέξοδο που αντιμετωπίζουν μη μισθωτοί ασφαλισμένοι που παραμένουν εγκλωβισμένοι λόγω πραγματικής αδυναμίας αποπληρωμής των οφειλών τους στον ΕΦΚΑ, όταν αυτές δεν υπερβαίνουν τις 30.000 ευρώ.

Επιτάχυνση απόδοσης επικουρικών συντάξεων: Αντιμετωπίζεται το πρόβλημα της αναμονής για χορήγηση επικουρικών συντάξεων σε ασφαλισμένους – κυρίως του Δημοσίου – με τη συμπλήρωση 15 ετών επικουρικής ασφάλισης όπως ίσχυε στο π. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

Επίδομα μητρότητας: Θεσπίζεται για πρώτη φορά ειδική παροχή μητρότητας για τις ελεύθερες επαγγελματίες και τις αγρότισσες, που θα λαμβάνουν για 9 μήνες τον κατώτατο μισθό (780 ευρώ σήμερα). Επιπλέον, το επίδομα επεκτείνεται και σε μισθωτές μητέρες του π. ΤΑΥΤΕΚΩ, ΕΤΑΠ-ΜΜΕ, ΕΔΟΕΑΠ.

Σύνταξη σε ορφανά τέκνα: Ενοποιούνται οι κανόνες και προϋποθέσεις χορήγησης σύνταξης θανάτου στα τέκνα, διορθώνοντας αδικίες λόγω διαφορετικής αντιμετώπισης αναλόγως της ημερομηνίας θανάτου του γονέα.

Επίδομα συνταξιούχων με προσωπική διαφορά: Δίνονται έως €200 για τους συνταξιούχους με προσωπική διαφορά που λαμβάνουν σύνταξη έως €1.600.

Χρήση Προπληρωμένη κάρτας: Τα επιδόματα ΔΥΠΑ και ΟΠΕΚΑ, πλην ολίγων εξαιρέσεων, θα καταβάλλονται σταδιακά μέσω προπληρωμένης κάρτας. Οι δικαιούχοι θα πρέπει να χρησιμοποιήσουν τουλάχιστον το 50% ηλεκτρονικά ενώ για το υπόλοιπο παρέχεται η δυνατότητα ανάληψης μετρητών.

Με τις διατάξεις της ΔΥΠΑ εισάγεται το σύστημα διορισμού και προσλήψεων των μόνιμων εκπαιδευτικών και των εκπαιδευτικών με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης και παράλληλα διαμορφώνεται ένα μητρώο για την επιλογή των προσωρινών αναπληρωτών και ωρομισθίων εκπαιδευτικών που καλύπτουν τις ανάγκες της Δ.ΥΠ.Α. σε έκτακτο προσωπικό.

Επιπλέον, εισάγονται ειδικότερες διατάξεις με τις οποίες επιδιώκεται η  διευθέτηση ορισμένων ζητημάτων αρμοδιότητας της Δ.ΥΠ.Α. και η επίτευξη της όσο το δυνατόν αποτελεσματικότερης λειτουργίας των υπηρεσιών της.

Ενδεικτικές διατάξεις:

 • Δυνατότητα για εργασία σε ανέργους έως και 12 ημέρες το μήνα χωρίς να διακόπτεται το επίδομα ανεργίας
 • Η μοριοδότηση του κριτηρίου της ανεργίας σε διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ για διορισμό στο Δημόσιο, ανήκει στις διευκολύνσεις που παρέχονται μόνο σε ανέργους και αναζητούντες εργασίας που πληρούν τα εισοδηματικά κριτήρια του επιδόματος θέρμανσης προκειμένου να ωφελούνται από τις ευνοϊκές ρυθμίσεις όσοι πραγματικά έχουν ανάγκη.
 • Εξαιρείται από το δηλούμενο εισόδημα, που υπολογίζεται για την ένταξη στο Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα, το ειδικό βοήθημα που χορηγείται σε όσους εξέτισαν ποινή στερητική της ελευθερίας τους.
 • Σύστημα Διορισμού και Προσλήψεων Εκπαιδευτικών ΔΥΠΑ (επιλογή, προσόντα, προκήρυξη κλπ)
 • Λοιπές Διατάξεις ΔΥΠΑ (ρυθμίσεις για επαγγελματικές σχολές μαθητείας, ρυθμίσεις για επιδόματα και προγράμματα κοινωνικής πολιτικής κ.α.)

Άλλες ρυθμίσεις:

 • Δυνατότητα λήψης μειωμένης σύνταξης (100 ένσημα τα τελευταία 5 χρόνια) για άτομα που δεν συμπλήρωσαν 100 ένσημα το 2020 (χρονιά Covid)
 • Εφαρμογή ποσοστού αύξησης συντάξεων και στην προσυνταξιοδοτική παροχή σε τραπεζοϋπαλλήλους.

Δείτε το νομοσχέδιο που κατατέθηκε στη Βουλή στο ακόλουθο link:

https://www.hellenicparliament.gr/Nomothetiko-Ergo/Anazitisi-Nomothetikou-Ergou?law_id=5356dcfc-55e9-4b8e-bb87-b0d20012495d