Βρετανική κοινοπραξία CLEAR: «Τα ανεπαρκή δεδομένα για τις καλλιεργητικές πρακτικές ακυρώνουν την αξιοπιστία της οικολογικής σήμανσης»

Η βρετανική κοινοπραξία διατροφικής επισήμανσης για το περιβάλλον, την καλή διαβίωση των ζώων και την αναγεννητική γεωργία (CLEAR) προειδοποιεί ότι η έλλειψη παγκόσμιων δεδομένων που διευκολύνουν τη διάκριση ανάμεσα στις ποικίλες καλλιεργητικές μεθόδους, αλλά και τις ιδιαίτερες συνθήκες της κάθε χώρας, κινδυνεύει να καταστήσει τις οικολογικές ετικέτες ένα δύσχρηστο, ασαφές και εντέλει ανεπαρκές εργαλείο για τους καταναλωτές που αναζητούν μεγαλύτερη διαφάνεια σχετικά με τα τρόφιμα.

Σήμερα, υπάρχουν παγκοσμίως περίπου 350 οικολογικές ετικέτες πάνω στις συσκευασίες τροφίμων, γεγονός που πολλοί ισχυρίζονται ότι κατακερματίζει την αγορά και, τελικά, προκαλεί σύγχυση στους καταναλωτές. Ένα πάγιο αίτημα των ειδικών για να διευθετηθεί αυτό το ζήτημα αφορά την κυκλοφορία μιας ενιαίας οικολογικής ετικέτας σε όλη την Ευρώπη και μεμονωμένες τρίτες χώρες. Όλα αυτά σε μια συγκυρία όπου η γαλλική κυβέρνηση αναπτύσσει ένα σύστημα περιβαλλοντικής σήμανσης για τα τρόφιμα, όπως και η Δανία, με αμφότερα να αναμένεται να τεθούν σε εφαρμογή το 2024.

Ως επικεφαλής της βρετανικής εκστρατείας για σαφή σήμανση τροφίμων, η κοινοπραξία CLEAR ζητά την υποχρεωτική επισήμανση της μεθόδου παραγωγής σε όλα τα τρόφιμα σε όλα τα σημεία πώλησης στη Μ. Βρετανία. Ο πρόεδρός της, Fidelity Weston, δηλώνει στο FoodNavigator ότι η ομάδα αμφισβητεί την υπάρχουσα διαδικασία συλλογής δεδομένων και πιο συγκεκριμένα την «έλλειψη πρωτογενών δεδομένων σε επίπεδο αγροκτήματος», η οποία είναι πολύ περιορισμένη για να αντικατοπτρίζει την «επιτόπια περιβαλλοντική πραγματικότητα».

Η κοινοπραξία επιθυμεί την υπέρβαση της μεθοδολογίας Εκτίμησης του Κύκλου Ζωής (LCA), η οποία προσώρας είναι το κυρίαρχο εργαλείο περιβαλλοντικής διαχείρισης, ούτως ώστε να συμπεριληφθούν στις ετικέτες και άλλοι παράγοντες, όπως η χρήση φυτοφαρμάκων, οι κλιματικές επιπτώσεις, η βιοποικιλότητα και η καλή διαβίωση των ζώων.