Κομισιόν για brexit: Προετοιμαστείτε επειγόντως για όλα τα πιθανά σενάρια

brexit
-Διαφήμιση-
gaia-sense
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καλεί όλες τις εταιρείες να προετοιμαστούν για όλα τα πιθανά σενάρια, ακόμα και για αυτό που σημαίνει την αποχώρηση της Βρετανίας χωρίς συμφωνία απόσυρσης και χωρίς τη μεταβατική περίοδο που ξεκινά στις 30 Μαρτίου 2019. Για τον λόγο αυτόν, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε επτά σημεία που μπορεί κάποιος να λάβει υπόψιν για να προετοιμαστεί. Συγκεκριμένα, αναφέρει:
  1. Προετοιμασία για τις 30 Μαρτίου 2019. Αυτό σημαίνει την ολοκλήρωση διοικητικών αλλαγών και αποφάσεων.
  2. Συμμόρφωση με τους κανόνες δικαίου της αγοράς. Η αποχώρηση της Μ. Βρετανίας από την ΕΕ οδηγεί τις εταιρείες στην εξέταση των κανόνων της αγοράς για τις εισαγωγές και εξαγωγές προϊόντων.
  3. Εξέταση πιστοποιητικών. Ελέγξτε αν πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί στο Ην Βασίλειο θα συνεχίσουν να έχουν ισχύ στην Ευρώπη μετά το Brexit.
  4. Αλλαγές στον ΦΠΑ. Αν έχετε συναλλαγές με εταιρείες της Μ. Βρετανίας θα πρέπει να εξοικειωθείτε με τις τελωνειακές διαδικασίες και τις διαδικασίες απόδοσης ΦΠΑ που ισχύει για τις συναλλαγές με τρίτες χώρες.
  5. Κανόνες για τη προέλευση των προϊόντων. Οι εταιρείες θα πρέπει να εξετάσουν τους δασμολογικούς συντελεστές που θα ισχύουν πλέον στη Μ. Βρετανία μετά το Brexit.
  6. Απαγορεύσεις και περιορισμοί για εισαγωγή/εξαγωγή προϊόντων. Οι εισαγωγές / εξαγωγές ορισμένων εμπορευμάτων υπόκεινται σε ειδικές άδειες για την προστασία του περιβάλλοντος, της ανθρώπινης υγείας και των ζώων. Οι εταιρείες θα πρέπει να ελέγξουν αυτές τις απαγορεύσεις που θα ισχύσουν.
  7. Μεταφορά προσωπικών δεδομένων. Η μεταφορά προσωπικών δεδομένων από την ΕΕ προς το Ηνωμένο Βασίλειο θα υπόκεινται σε συγκεκριμένους, όρους που θα πρέπει να εξεταστούν από τις εταιρείες.
-Διαφήμιση-
συμβουλευτική στον αγροτικό τομέα