Συνέδριο COPA & COGECA: Σε πρώτο πλάνο η είσόδο των αγροτών στην ψηφιακή εποχή

Τρεις βασικές προκλήσεις για τη διάδοση της καινοτομίας στον αγροτικό τομέα κλήθηκαν να αντιμετωπίσουν στελέχη και φορείς της Ευρώπης, την Τετάρτη 5 Σεπτεμβρίου στις Βρυξέλλες, στο συνέδριο που διοργάνωσαν οι κεντρικές οργανώσεις Copa & Cogeca.

Στο συνέδριο «EU strategy to promote digital and technological transformation of EU agriculture», οι συμμετέχοντες παρουσίασαν πολιτικές και πρακτικές που εφαρμόζονται στη χώρα τους, ώστε να δημιουργηθεί από κοινού ένα σχέδιο δράσης προς τον τεχνολογικό μετασχηματισμό του αγροτικού τομέα.

Προκλήσεις

Σύμφωνα με τις Copa & Cogeca, οι προκλήσεις που καλείται να ξεπεράσει ο αγροτικός τομέας για τον τεχνολογικό μετασχηματισμό είναι η δημιουργία, αρχικά, ενός ολοκληρωμένου συστήματος στήριξης των αποφάσεων των αγροτών σχετικά με την καινοτομία, δεύτερον η κατασκευή των υποδομών που είναι απαραίτητες για τη διάδοση της καινοτομίας και, τέλος, η μετάδοση των δεξιοτήτων που θα βοηθήσουν στην κατασκευή ενός ευρωπαϊκού συστήματος ψηφιακής αναβάθμισης του αγροτικού τομέα.

Οι Copa & Cogeca κρίνουν απαραίτητη τη διοργάνωση τέτοιων συνεδρίων, καθώς, όπως ανέφεραν, «είναι αρκετοί οι αγρότες και οι συνεταιρισμοί που έχουν ήδη επενδύσει σε τεχνολογικές και ψηφιακές λύσεις, ώστε να γίνουν ανταγωνιστικοί στις αγορές, παράγοντας παράλληλα ποιοτικά προϊόντα. Ωστόσο, τονίζουν πως η υιοθέτηση αυτών των λύσεων βρίσκεται ακόμα σε αρχικό στάδιο».

Ελληνική συμμετοχή

Κατά τη διάρκεια του συνεδρίου παρουσιάστηκαν προτάσεις για την εύρεση των κατάλληλων εργαλείων που θα επιτρέψουν σε όλους τους αγρότες, ανεξαρτήτως μεγέθους εκμετάλλευσης, να υιοθετήσουν ψηφιακές τεχνολογίες. Ο Νίκος Μαριάνος, επικεφαλής του τμήματος ευρωπαϊκών προγραμμάτων στην εταιρεία NEUROPUBLIC, συμμετείχε στο δεύτερο πάνελ του συνεδρίου, κατά το οποίο συζητήθηκε το θέμα των δομών και των υποδομών που χρειάζεται η Ευρώπη, ώστε να δημιουργηθούν αγροτικές επιχειρήσεις που θα στηρίζονται στα ψηφιακά δεδομένα για την εύρεση των λύσεων.

Όπως δήλωσε στην «ΥΧ», «στόχος του συνεδρίου ήταν να συγκεντρωθούν όλες οι διαθέσιμες προτάσεις, ώστε να καταγραφούν τα πλεονεκτήματα των ψηφιακών τεχνολογιών, να αντιμετωπιστούν οι πιθανές προκλήσεις, αλλά και να ελαχιστοποιηθούν οι κίνδυνοι. Τέλος, ιδιαίτερη σημασία είχε ο προσδιορισμός εκείνων των πολιτικών που θα ενθαρρύνουν και θα διευκολύνουν την πρόσβαση των αγροτών στη νέα εποχή».  

Έξυπνα χωριά

Ειδική αναφορά έγινε στην πρωτοβουλία «Smart Villages», η οποία, σύμφωνα με τις Copa & Cogeca, αποτελεί μια σχετικά νέα ιδέα στο πλαίσιο της χάραξης πολιτικής της ΕΕ. Η αναδυόμενη έννοια των «έξυπνων χωριών» αναφέρεται σε αγροτικές περιοχές και κοινότητες που βασίζονται στα υπάρχοντα πλεονεκτήματα, καθώς και στην ανάπτυξη νέων ευκαιριών. Στα «Smart Villages», τα παραδοσιακά και νέα δίκτυα και οι υπηρεσίες ενισχύονται μέσω ψηφιακών τεχνολογιών, τεχνολογιών τηλεπικοινωνιών, καινοτομιών και καλύτερης χρήσης της γνώσης προς όφελος των κατοίκων και των επιχειρήσεων. Για αυτόν τον λόγο, η καινοτομία μπορεί να υποστηρίξει την ποιότητα ζωής, το υψηλότερο βιοτικό επίπεδο, τις δημόσιες υπηρεσίες για τους πολίτες, καθώς και την καλύτερη χρήση των πόρων. Η γεωργία, λοιπόν, τόνισαν οι συμμετέχοντες, αποτελεί τη ραχοκοκαλιά των περιοχών αυτών και κατέστησαν σαφές πως η χρήση της τεχνολογίας είναι απολύτως ζωτική για μια ισορροπημένη ανάπτυξη στις ευρωπαϊκές περιφέρειες και επαρχίες.

-Διαφήμιση-