Τις πιο δύσκολες συνθήκες σε όλη την ΕΕ αντιμετωπίζουν οι Δανοί αγρότες

Παρά το υψηλότερο κόστος παραγωγής, οι παραγωγοί της σκανδιναβικής χώρας εξακολουθούν να βρίσκουν τις λύσεις

Κ αθότι η Δανία είναι μία από τις χώρες με το υψηλότερο βιοτικό επίπεδο στον κόσμο, πολλοί ίσως παίρνουν ως δεδομένο ότι οι συνθήκες για τους κατοίκους της σκανδιναβικής υπαίθρου είναι τουλάχιστον ικανοποιητικές. Αυτή την αντίληψη έρχεται να ανατρέψει πρόσφατη έκθεση του πανεπιστημίου της Κοπεγχάγης, τα ευρήματα της οποίας δείχνουν ότι στην πραγματικότητα οι Δανοί αγρότες αντιμετωπίζουν δυσκολότερες καταστάσεις από ό,τι οι συνάδελφοί τους στις υπόλοιπες χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Όπως διαπιστώθηκε, οι περισσότεροι Δανοί αγρότες είναι ικανοί, καταρτισμένοι επαγγελματίες που, σε γενικές γραμμές, αποδεικνύονται αποτελεσματικότεροι στην αξιοποίηση του παραγωγικού τους δυναμικού από ό,τι οι παραγωγοί ίδιας κλίμακας στην υπόλοιπη ΕΕ. Ωστόσο, το συγκριτικά υψηλότερο κόστος παραγωγής καθιστά δύσκολο για αυτούς να ανταγωνιστούν τους Ευρωπαίους συναδέλφους τους.

«Μπορούμε να πούμε με βεβαιότητα ότι τα στοιχεία δείχνουν μια σταθερή τάση. Μπορεί οι Δανοί αγρότες να είναι καλοί στο να επωφελούνται από τις ευκαιρίες, αλλά οι ευκαιρίες που τους προσφέρονται είναι ξεκάθαρα λιγότερες», αναφέρει η Mette Asmild, συγγραφέας της έκθεσης και καθηγήτρια στο Τμήμα Τροφίμων του δανέζικου πανεπιστημίου. «Αυτό φαίνεται να οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στο υψηλότερο κόστος παραγωγής», εξηγεί.

Τα υψηλότερα κόστη μπορούν να αποδοθούν στις τσουχτερές τιμές για την οικοδόμηση και την ανακαίνιση εγκαταστάσεων, την αγορά γαιών και εργατικού δυναμικού, αλλά και για βασικές εισροές όπως οι ζωοτροφές, τα λιπάσματα και τα κτηνιατρικά φάρμακα.

Ωστόσο, παρά τις αντιξοότητες, οι Δανοί αγρότες εξακολουθούν να αποδίδουν καλά σε αρκετά πεδία, όπως παρατηρεί η ερευνήτρια. Οι παραγωγοί γαλακτοκομικών, αροτραίων καλλιεργειών και χοιρινού κρέατος έχουν να επιδείξουν καλύτερα αποτελέσματα από άλλους τύπους εκμεταλλεύσεων, καθώς σε αυτούς τους τομείς πολλοί Δανοί αγρότες προσεγγίζουν τα «ανώτατα επίπεδα επιδόσεων» σε σύγκριση με άλλες χώρες της ΕΕ.

Πολλές είναι οι αιτίες που καθιστούν τους Δανούς αγρότες αποτελεσματικότερους στην αξιοποίηση των ευκαιριών τους. Οι σημαντικότερες είναι το επίπεδο της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και οι καλύτερες συμβουλευτικές υπηρεσίες. «Ενστερνιζόμενοι τη δαρβινική λογική, θα μπορούσαμε να πούμε ότι οι αγρότες της Δανίας θα αφανίζονταν εάν ήταν είτε αδύναμοι είτε ανεπαρκώς προσαρμοσμένοι στις φτωχότερες ευκαιρίες που τους δίνονται», τονίζει η ακαδημαϊκός.