Ενημέρωση για το πρόγραμμα των Νέων Αγροτών στην Κορινθία

Ενημέρωση για το πρόγραμμα των Νέων Αγροτών στην Κορινθία

Η Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Π. Ε. Κορινθίας, γνωστοποιεί στους ενδιαφερόμενους κατοίκους του Νομού που επιθυμούν να εγκατασταθούν για πρώτη φορά σε δική τους γεωργική εκμετάλλευση και να συμμετάσχουν στο «Υπομέτρο 6.1 ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΝΕΟΥΣ ΓΕΩΡΓΟΥΣ» (που ανήκει στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας (ΠΑΑ) 2014- 2020).

Δείτε το Υπομέτρο 6.1 «Εκκίνηση Επιχείρησης από Νέους Γεωργούς»

Η προδημοσίευση γίνεται ώστε να ενημερωθούν και να προετοιμαστούν έγκαιρα οι ενδιαφερόμενοι, σε συνεργασία με τους μελετητές τους, για τις ενέργειες που πρέπει να κάνουν πριν την έκδοση της προκήρυξης του μέτρου (όπως π.χ. η υποβολή δήλωσης ΟΣΔΕ για το έτος 2016, η εγγραφή στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων, κ.λπ.)

Σύμφωνα με Δελτίο Τύπου του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, η προκήρυξη του μέτρου αυτού προγραμματίζεται να γίνει ανά Περιφέρεια μετά το καλοκαίρι 2016 Πληροφορίες για το πρόγραμμα αυτό οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν από:
Τους δικτυακούς τόπους του Υπ. Αγρ. Αν/ξης και Τροφίμων.

Τη Δ/νση Αγροτ. Οικ. & Κτην. Π.Ε. Κορινθίας (τηλ. 2741028634).
Τα κατά τόπους Γραφεία Αγροτικής Οικονομίας του Νομού
Κιάτου: 2742022066
Ξυλοκάστρου: 2743022038
Νεμέας: 2746022824
Δερβενίου: 2743031958
Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π.Ε. Κορινθίας
Τμήμα: Φυτικής και Ζωικής Παραγωγής