Δεν αλλάζει τίποτα στη νομοθεσία για το εμπόριο με τη Μ. Βρετανία μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου

-Διαφήμιση-

Μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου, η εξαγωγή προϊόντων προς τη Μ. Βρετανία θα διεξάγεται όπως μέχρι σήμερα, καθώς σε αυτό το μεταβατικό διάστημα των έντεκα μηνών, αρχής γενομένης από την 1η Φεβρουαρίου που τίθεται σε ισχύ το «διαζύγιο» μεταξύ ΕΕ και Μ. Βρετανίας, εξακολουθεί να ισχύει στη χώρα το δίκαιο της ΕΕ.

Συγκεκριμένα, κατόπιν της ψήφισης της συμφωνίας αποχώρησης από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, από τη στιγμή της αποχώρησης της Μ. Βρετανίας και για όλη τη διάρκεια του 2020, θα ισχύσει η μεταβατική περίοδος κατά την οποία δεν αλλάζει τίποτε από τα μέχρι τώρα ισχύοντα στις διαδικασίες που διέπουν και το εμπόριο, καθώς η χώρα παραμένει μέλος της τελωνειακής ένωσης και της ενιαίας αγοράς.

Οι όποιες αλλαγές θα καθορίζονται από τη συμφωνία για τη μελλοντική σχέση και παραπέμπονται για την 1η Ιανουαρίου 2021. Μέχρι τότε, η Μ. Βρετανία δεν θα είναι μέλος της ΕΕ και δεν θα εκπροσωπείται στα όργανα και στους θεσμούς της Ένωσης, αλλά θα εξακολουθεί να έχει ισχύ η κοινοτική νομοθεσία.

-Διαφήμιση-