Δέσμευση για ανακυκλώσιμες συσκευασίες έως το 2025 από την Mondelez

Νέος πρόεδρος Δυτικής Ευρώπης στη Mondelez International
-Διαφήμιση-

δέσμευσή της να κάνει όλες τις συσκευασίες της ανακυκλώσιμες και να παράσχει πληροφορίες για την ανακύκλωση στις αγορές όπου δραστηριοποιείται μέχρι το 2025, ανακοίνωσε η Mondelez International.

Η εταιρεία θα πραγματοποιήσει συνεργασίες προκειμένου να συλλέξει και να ανακυκλώσει συσκευασίες σε όλον τον κόσμο. Αυτή η νέα δέσμευση αποτελεί μέρος της στρατηγικής της εταιρείας για μια κυκλική οικονομία για τις συσκευασίες και θα συμβάλει στην επίτευξη του μακροπρόθεσμου οράματός της για μηδενικά απορρίμματα συσκευασιών, σύμφωνα με την ανακοίνωση.

Η στρατηγική της εταιρείας στοχεύει στην επίτευξη του μακροπρόθεσμου οράματός της για συσκευασίες μηδενικών απορριμμάτων, με την επίτευξη δύο στόχων: διευκόλυνση των καταναλωτών να ανακυκλώνουν τις συσκευασίες και υποστήριξη των συνασπισμών της βιομηχανίας για τη βελτίωση των ποσοστών ανακύκλωσης. Για να επιτευχθεί αυτό, η εταιρεία δεσμεύεται για τα εξής:

  • Όλες οι συσκευασίες θα πάραγονται με ανακυκλώσιμα υλικά έως το 2025. Η εταιρεία θα παράσχει οδηγίες σχεδίασης για την κυκλική οικονομία στους υπεύθυνους συσκευασίας, θα καθορίσει προτεραιότητες και θα προσδιορίσει τα υλικά που θα χρησιμοποιήσουν ή θα αποφευχθούν σε όλη τη σειρά συσκευασιών.
  • Όλες οι συσκευασίες σε χαρτί θα προμηθεύονται με βιώσιμο τρόπο μέχρι το 2020.
  • Θα εξαλειφθούν 65 εκατομμύρια κιλά υλικών συσκευασίας παγκοσμίως έως το 2020. Αυτός ο στόχος αποτελεί συνέχεια στην επιτυχία της εταιρείας να εξαλείψει 53,5 εκατομμύρια κιλά υλικών συσκευασίας από το 2013 και συνάδει με τη δέσμευσή της να χρησιμοποιήσει τη σωστή ποσότητα υλικού για να διατηρεί τα προϊόντα φρέσκα και ασφαλή ελαχιστοποιώντας την ποσότητα της συσκευασίας που χρησιμοποιήθηκε.
  • Οι πληροφορίες ανακύκλωσης προς τους καταναλωτές θα παρασχεθούν έως το 2025. Η εταιρεία θα εργαστεί για να διευκολύνει τους καταναλωτές να ανακυκλώνουν ή να επαναχρησιμοποιούν πακέτα προϊόντων μετά τη χρήση, δεδομένης της πληθώρας τοπικών συστημάτων ανακύκλωσης σε όλο τον κόσμο.
  • Η εταιρεία θα υποστηρίξει τις πρωτοβουλίες της βιομηχανίας και τις εταιρικές σχέσεις δημόσιου-ιδιωτικού τομέα για την ανάπτυξη ζωτικής σημασίας υποδομών διαχείρισης απορριμμάτων για τη μείωση των αποβλήτων και τη βελτίωση των ποσοστών.
-Διαφήμιση-