Δεύτερη ευκαιρία για ένταξη στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ

Χωρίς πρόστιμο έως τις 31 Μαρτίου η αίτηση μετάταξης για προηγούμενα έτη λόγω επιδοτήσεων

της Φωτεινής Μακρή, λογίστριας -φοροτεχνικού A’ Τάξης

Ακόμα μία ευκαιρία σε πολλούς αγρότες που δεν είχαν ενταχθεί, ως όφειλαν, στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ για προηγούμενες χρήσεις να το πράξουν τώρα δίχως να επιβαρυνθούν με κάποιο πρόστιμο «δίνει» η εγκύκλιος 2046/24-02-2021 που εξέδωσε πρόσφατα η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων.

Βέβαια, αυτή η δυνατότητα «αναίμακτης» μετάταξης αφορά περιπτώσεις αγροτών για τους οποίους προκύπτει υποχρέωση ένταξης στο κανονικό καθεστώς από 1/1/2018, 1/1/2019 και 1/1/2020 λόγω υπέρβασης του ορίου των επιδοτήσεων (5.000 ευρώ) τα προηγούμενα φορολογικά έτη, δηλαδή 2017, 2018 και 2019 αντίστοιχα.

Αντίθετα, σε περίπτωση που η υποχρεωτική ένταξη έχει να κάνει με υπέρβαση του ορίου των 15.000 ευρώ από παραδόσεις αγροτικών προϊόντων και παροχή υπηρεσιών, η μετάταξη γίνεται με τις ανάλογες συνέπειες (πρόστιμο).

της Κατερίνας Κουσουνή-Ρομπόλα, λογίστριας Α’ Τάξης – οικονομολόγου

Εάν κάποιος αγρότης έπρεπε στις 1/1/2019 να ενταχθεί στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ, επειδή είχε εισπράξει επιδοτήσεις άνω του ορίου των 5.000 ευρώ στη χρήση 2018 και δεν το είχε πράξει, μπορεί να μεταταχθεί τώρα έως τις 31 Μαρτίου 2021 χωρίς να «τιμωρηθεί» με κάποιο πρόστιμο.

Επιπλέον, όπως αποσαφηνίζεται στην ίδια εγκύκλιο, ειδικά για το φορολογικό έτος 2021, παρατείνονται έως και τις 31/3/2021 οι προθεσμίες για την υποβολή όλων των δηλώσεων μεταβολών της παρ. 6 του άρθρου 41 του Κώδικα ΦΠΑ, για τη μετάταξη από το κανονικό στο ειδικό καθεστώς αγροτών και αντίστροφα.

Συνεπώς, όσοι δεν προλάβαν έως 30/1/2021 να κάνουν τις απαραίτητες ενέργειες μπορούν να κάνουν τις μετατάξεις τους έως 31/3/2021 χωρίς κυρώσεις. Αυτό ισχύει και για τους λεγόμενους «αφανείς» αγρότες, δηλαδή αγρότες που δεν επέλεξαν κάποιο καθεστώς ΦΠΑ, όπως ορίζει η νομοθεσία από 1/1/2017 αλλά, βάσει των όρων και των κριτηρίων, προκύπτει ότι όφειλαν να ενταχθούν στα βιβλία.

Παράδειγμα

Βάσει των όσων προαναφέραμε, εάν για παράδειγμα κάποιος αγρότης έπρεπε στις 1/1/2019 να ενταχθεί στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ, επειδή είχε εισπράξει στη χρήση 2018 επιδοτήσεις 6.000 ευρώ και δεν το είχε πράξει, μπορεί τώρα να κάνει αίτηση μετάταξης έως τις 31 Μαρτίου 2021 χωρίς να «τιμωρηθεί» με κάποιο πρόστιμο. Αν, ωστόσο, είχε εμφανίσει συνολικά έσοδα από πωλήσεις αγροτικών προϊόντων/παροχή υπηρεσιών 16.000 ευρώ και, παρ’ όλα αυτά, δεν είχε ενταχθεί στο κανονικό καθεστώς, η αίτηση μετάταξης που θα γίνει τώρα θα «συνοδευτεί» από το προβλεπόμενο πρόστιμο.

Υπογραμμίζεται ότι τα παραπάνω δεν αφορούν όσους την 1/1/2021 πληρούσαν τις προϋποθέσεις παραμονής στο ειδικό καθεστώς (επιδοτήσεις λιγότερες από 5.000 ευρώ και ταυτόχρονα έσοδα από πωλήσεις προϊόντων/παροχή υπηρεσιών κάτω από 15.000 ευρώ το φορολογικό έτος 2020). Οι συγκεκριμένοι αγρότες δεν χρειάζεται να προβούν σε αίτηση μετάταξης και παραμένουν στο ειδικό καθεστώς για το 2021.

Οι επιδοτήσεις που μετράνε

Στον έλεγχο των ποσών των επιδοτήσεων που εισπράχθηκαν στις προαναφερθείσες χρήσεις, ώστε να διαπιστωθεί η υποχρεωτική μετάταξη στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ ή όχι λαμβάνεται υπόψη το συνολικό ποσό επιδοτήσεων ή ενισχύσεων κάθε μορφής που πράγματι καταβλήθηκε στον αγρότη εντός του προηγούμενου φορολογικού έτους, έστω και αν στο ποσό αυτό περιέχονται και ποσά επιδοτήσεων ή ενισχύσεων που αφορούν άλλα φορολογικά έτη.

Επίσης, στο ποσό των επιδοτήσεων περιλαμβάνεται οποιοδήποτε ποσό επιδότησης ή ενίσχυσης καταβλήθηκε στον αγρότη, όπως πράσινη ενίσχυση, βασική ενίσχυση, ενίσχυση για γεωργούς νεαρής ηλικίας, συνδεδεμένες ενισχύσεις, εξισωτική, ειδική ενίσχυση για το βαμβάκι κ.λπ.

Δεν θεωρούνται επιδοτήσεις ή ενισχύσεις και δεν λαμβάνονται υπόψη για τον υπολογισμό του ορίου των 5.000 ευρώ οι κάθε είδους ενισχύσεις από το κράτος για την πραγματοποίηση επενδύσεων, οι αποζημιώσεις που καταβάλλονται από τον ΕΛΓΑ, οι ενισχύσεις ήσσονος σημασίας de minimis, καθώς και η έκτακτη αποζημίωση λόγω COVID-19 για τους ελαιοπαραγωγούς και τους λοιπούς παραγωγούς.

Πότε σβήνονται πρόστιμα

Εάν κάποιος αγρότης είχε προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για ένταξη στα βιβλία πριν από τις 25/1/2021 (δήλωση μετάταξης αποκλειστικά λόγω της είσπραξης κατά το προηγούμενο φορολογικό έτος ποσών επιδοτήσεων που υπερβαίνουν τα 5.000 ευρώ) και του έχει επιβληθεί πρόστιμο, η φορολογική αρχή θα προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για την ακύρωση ή την επιστροφή του προστίμου.