Διαβούλευση υπουργικής απόφασης των υπομέτρων 16.1 – 16.2 και 16.1 – 16.5

ΜΕΤΡΟ 16
-Διαφήμιση-
Σπούδασε την αγροτική ειδικότητα που σου αρέσει εντελώς ΔΩΡΕΑΝ!

Σε διαβούλευση έθεσε το ΥΠΑΑΤ το σχέδιο της υπουργικής απόφασης για τις λεπτομέρειες εφαρμογής των υπομέτρων 16.1– 16.2 «Ίδρυση και λειτουργία Επιχειρησιακών Ομάδων της Ευρωπαϊκής Σύμπραξης Καινοτομίας για την παραγωγικότητα και τη βιωσιμότητα της γεωργίας» και 16.1 -16.5 «Συνεργασία για περιβαλλοντικά έργα περιβαλλοντικές πρακτικές και δράσεις για την κλιματική αλλαγή» του ΠΑΑ 2014 – 2020.

Ειδικότερα, τόσο το σχέδιο της υπουργικής απόφασης όσο και τα κριτήρια επιλογής των υπομέτρων, όπως διαμορφώθηκαν μετά την επεξεργασία και ενσωμάτωση των παρατηρήσεων των μελών της Επιτροπής Παρακολούθησης κατά την 4η Συνεδρίασή της, είναι από την Παρασκευή 22/12 αναρτημένα στην ιστοσελίδα του υπουργείου προς διαβούλευση.

-Διαφήμιση-

Δείτε εδώ το σχέδιο της υπουργικής απόφασης

Δείτε εδώ τα κριτήρια επιλογής

-Διαφήμιση-
vamvaki prasino skouliki