Διαγωνισμοί ποιότητας και διάθεσης ελαιολάδου στην Κρήτη

Με στόχο  να  αναδειχθεί και αξιοποιηθεί  το  ποιοτικό  επίπεδο  της φετινής ελαιοπαραγωγής αλλά και οι   ορθές πρακτικές διάθεσης του ελαιολάδου από τα Συνεταιρικά και Ιδιωτικά Ελαιοτριβεία, το Δ.Σ. του ΣΕΔΗΚ, σε συνεδρίαση του, που έγινε με τηλεδιάσκεψη, αποφάσισε να προκηρυχθούν σχετικοί διαγωνισμοί  για  την τρέχουσα ελαιοκομική περίοδο.

Οι λεπτομέρειες  για τους όρους  και προϋποθέσεις της διεξαγωγής των διαγωνισμών αυτών,   θα ανακοινωθούν τις προσεχείς ημέρες  στην ιστοσελίδα του ΣΕΔΗΚ www.sedik.gr και θα σταλούν στους ενδιαφερόμενους που θα εκδηλώσουν ενδιαφέρον μέχρι 8-1-2021 στο e-mail: [email protected]

Στην οργάνωση των διαγωνισμών αυτών εκτός του ΣΕΔΗΚ θα προσκληθούν να μετάσχουν η  Περιφέρεια Κρήτης, το Ινστιτούτο Ελιάς και Αμπέλου, το ΜΑΙΧ, Πανεπιστήμια και άλλοι ελαιουργικοί φορείς

Διαγωνισμοί  ποιότητας μεγάλων ποσοτήτων

Στόχος του διαγωνισμού αυτού είναι να επιβραβευτεί  η ποιότητα ελαιολάδου σχετικά μεγάλων περιοχών,  των οποίων οι  παραγωγοί και τα ελαιοτριβεία  ακολουθούν  ορθές πρακτικές στην καλλιέργεια, την φυτοπροστασία (με ιδιαίτερη έμφαση στην δακοκτονία),  την συγκομιδή και την   έκθλιψη και αποθήκευση του ελαιοκάρπου.

Με τον διαγωνισμό αυτό  θα βραβευτούν μεγάλες ομοιόμορφες παρτίδες ελαιολάδου 20-100  τόνων που βρίσκονται σε  δεξαμενές οι οποίες τηρούν  τις απαραίτητες προϋποθέσεις  για αποφυγή ποιοτικών αλλοιώσεων.

Τα δείγματα θα ληφθούν από επιτροπές και θα εξεταστούν   με  λεπτομερή χημική ανάλυση   και   οργανοληπτική αξιολόγηση από πιστοποιημένες  ομάδες,  χωρίς οικονομική επιβάρυνση των διαγωνιζόμενων.

 Βασικά στους διαγωνισμούς αυτούς θα ακολουθηθούν οι κανόνες  που εφαρμόζονται από,  στον γνωστό παγκόσμιο διαγωνισμό «Mario Solinas» του Διεθνούς Συμβουλίου Ελαιολάδου μετά από  κάποιες προσαρμογές τους,  ώστε να απλοποιηθούν  και ανταποκρίνονται καλύτερα στις τοπικές συνθήκες.

Διαγωνισμός διάθεσης

Στόχος του διαγωνισμού αυτού είναι να προάγει  διαδικασίες πρακτικών διάθεσης που εξασφαλίζουν διαφάνεια, ανταγωνιστικότητα των αγοραστών και καλύτερα αποτελέσματα ως προς τις τιμές παραγωγού.

Με τον διαγωνισμό  διάθεσης θα βραβευτούν  Συν/κές οργανώσεις  και  Ιδιωτικές Επιχειρήσεις παραγωγής και εμπορίας ελαιολάδου οι  οποίες   εφαρμόζουν  ορθές,  διαφανείς και αποτελεσματικές διαδικασίες  διάθεσης ελαιολάδου συμβάλλοντας σε καλύτερες τιμές για τους παραγωγούς.

 Ιδιαίτερα θα εκτιμηθούν   οι διαδικασίες: 

  • Από κοινού διάθεσης με διαγωνισμούς ή δημοπρασίες
  • Απευθείας αγοράς με δημοσιά προ-ανακοίνωση  τιμών  και   πόσου διαφοροποίησης αναλόγως ποιότητας
  • Διαφανείς διαδικασίες αποθήκευσης  και πληρωμής (κόψιμο) με γραπτές συμφωνίες για ενοίκιο και τρόπου τιμολόγησης.

 Αξιολόγηση και Βραβεία

Η αξιολόγηση των διαγωνιζόμενων θα γίνει από επιτροπές ειδικές για  κάθε διαγωνισμό στις  όποιες θα μετέχουν επιστήμονες πανεπιστημιακοί και ερευνητές με ανάλογες των θεμάτων  σπουδές  και εμπειρίες,  οι όποιοι θα βαθμολογήσουν τους διαγωνιζόμενους με βάση ειδικά κριτήρια για κάθε διαγωνισμό.

Τα βραβεία που θα απονεμηθούν θα είναι καλαίσθητες πλακέτες με την ΧΡΥΣΗ, ΑΡΓΥΡΗ και ΧΑΛΚΙΝΗ Μινωική Ελιά και Έπαινοι σε χαρτί τύπου πάπυρος που θα αντιστοιχούν σε ανάλογες βαθμολογικές βαθμίδες. 

Τα βραβεία σε κάθε βαθμίδα μπορεί να είναι περισσότερα του ενός ή και κανένα

Οι απονομές των  βραβείων θα γίνουν  σε ειδικές εκδηλώσεις πραγματικές εάν οι υγειονομικές συνθήκες το επιτρέπουν  ή  εικονικές ( μέσω διαδικτύου) και θα λάβουν ευρεία δημοσιότητα.

Δηλώσεις  ενδιαφέροντος.

Τα Συν/κα και ιδιωτικά  ελαιοτριβεία που ενδιαφέρονται  πρεπει να υποβάλλουν «Δηλώσεις ενδιαφέροντος»  στο [email protected] στις οποίες θα αναφέρουν όνομα, δ/νση, τηλέφωνα και είδος διαγωνισμού μέχρι την 8 Ιανουαρίου 2021 ώστε λάβουν αναλυτικότερες πληροφορίες και οδηγίες για τους όρους των  διαγωνισμών

    Στη συνεδρίαση του ΔΣ μετείχαν: Ο κ. Γ. Μαρινάκης Πρόεδρος του ΣΕΔΗΚ και Δήμαρχος Ρεθύμνου, ο Στ. Σταυρουλάκης ( Δ. Αποκορώνου), ο Μ. Βουλγαράκης ( Δ. Πλατανιά), ο Νικ. Αφορδακός (Δ. Αγ. Νικολάου),  ο Ν. Μακρυνάκης ( Δ. Σητείας), Ο Ι. Κελαϊδής ( Δήμος Κισάμου), ο Α. Πολιουδάκης (Δ. Φαιστού),  ο Σ. Σηφάκης ( Δ. Γόρτυνας) και ο Επιστ. Συμβουλος του ΣΕΔΗΚ  Δρ. Νικ Μιχελάκης