Διαγωνισμός καινοτομίας και τεχνολογίας στον τομέα της αγροδιατροφής

Ένας από τους δέκα τομείς δραστηριοτήτων του διαγωνισμού Καινοτομίας και Τεχνολογίας της Εθνικής Τράπεζας είναι ο αγροδιατροφικός, στον οποίο ενδιαφερόμενοι με μία ιδέα, ένα επιχειρηματικό σχέδιο ή μία εταιρεία μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή.

Στον διαγωνισμό, από τις συνολικές αιτήσεις που θα κατατεθούν θα προκριθούν 20 προτάσεις, οι οποίες θα κληθούν να συμμετάσχουν σε ειδικά εργαστήρια για την καθοδήγηση της επιχειρηματικής τους ιδέας. Με αυτόν τον τρόπο, θα είναι σε θέση να ετοιμάσουν ένα πλήρες επιχειρηματικό σχέδιο για την 3η φάση του διαγωνισμού.

Στην 3η φάση του διαγωνισμού, θα προκριθούν δέκα προτάσεις, οι οποίες θα αξιολογηθούν από τα συνεργαζόμενα πανεπιστήμια, καθώς και από στελέχη της τράπεζας. Αφού τις παρουσιάσουν, θα κερδίσουν ένα από τα πέντε χρηματικά βραβεία του διαγωνισμού.

Οι τέσσερις πρώτοι νικητές θα λάβουν:

✱  Α’ Βραβείο: 20.000 ευρώ

✱ Β’ Βραβείο: 10.000 ευρώ

✱ Γ’ Βραβείο: 6.000 ευρώ

✱ Δ’ Βραβείο: 4.000 ευρώ

Έξι βραβεία των 1.500 ευρώ έκαστο θα απονεμηθούν σε όσους/ες προκρίθηκαν στην 3η φάση, εξαιρουμένων όσων έλαβαν τα ανωτέρω Α’, Β’, Γ’, Δ’ βραβεία. Οι υπόλοιποι τομείς, στους οποίους μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να δηλώσουν συμμετοχή, εκτός από τον αγροδιατροφικό τομέα είναι αυτοί της ενέργειας, του περιβάλλοντος, της τεχνολογίας, της καινοτομίας, της υγείας, του τουρισμού, του fintech, του πολιτισμού και της κοινωνίας.

Οι αιτήσεις θα παραμείνουν ανοιχτές μέχρι τις 4 Οκτωβρίου 2022.