Διατήρηση τοπικών προμηθευτών ζητά από Μαρινόπουλο-Σκλαβενίτη η Επ. Αντ.

Διατήρηση δικτύου τοπικών προμηθευτών για τριετία ζητά από Μαρινόπουλο-Σκλαβενίτη η Επ.Αντ.

Να προχωρήσει στην εκποίηση, εντός του επόμενου εξαμήνου, 22 καταστημάτων καλεί τη νέα εταιρεία που θα προκύψει από τη συγχώνευση Μαρινόπουλου-Σκλαβενίτη η Επιτροπή Ανταγωνισμού.

Στην εισήγησή της –που πάντως δεν είναι δεσμευτική για την ολομέλεια- η επιτροπή ζητά, επίσης, τη διατήρηση συγκεκριμένων προμηθευτών, μικρών και τοπικών, είτε κοινών, είτε τοπικών του ομίλου Μαρινόπουλος για τουλάχιστον τρία χρόνια.

Από τα 22 καταστήματα που αναφέρονται στην εισήγηση, τα 19 βρίσκονται στην Αττική και τα υπόλοιπα 3 στην Κρήτη (εκ των οποίων δύο στο Ηράκλειο και ένα στο Λασίθι).

Ειδικότερα, στην Αττική πρέπει να εκποιηθούν καταστήματα που βρίσκονται στις περιοχές: Ηράκλειο, Αθήνα (2 καταστήματα), Αγιο Δημήτριο (3 καταστήματα), Πειραιά (4 καταστήματα), Νέα Σμύρνη, Αγιο Ιωάννη Ρέντη, Ταύρο, Παλαιό Φάληρο, Ασπρόπυργο, Νίκαια, Βριλήσσια, Παλαιό Φάληρο και Καλλιθέα.

Η εισήγηση αναλυτικά αναφέρει τα εξής:

«Εξέταση της   γνωστοποίησης   απόκτησης   αποκλειστικού   ελέγχου   από   τον   όμιλο ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ σε τμήματα ενεργητικού   και παθητικού   εταιριών   και σε  εταιρίες   του ομίλου ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ.

Η Ολομέλεια της Επιτροπής Ανταγωνισμού θα συνεδριάσει την Πέμπτη, 26 Ιανουαρίου 2017, για να εξετάσει – κατόπιν σχετικής εισήγησης – τη γνωστοποιηθείσα συγκέντρωση που αφορά στην   απόκτηση  αποκλειστικού  ελέγχου  από  την  εταιρία  «ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ  ΥΠΕΡΑΓΟΡΕΣ ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» (1) σε τμήμα του ενεργητικού και του παθητικού   των   εταιριών   α)   «ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ   ΑΝΩΝΥΜΗ   ΕΤΑΙΡΕΙΑ   ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ», β) «ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ ΞΥΝΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», γ) «EXPRESS  M ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ) «ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ ΠΕΙΡΑΙΚΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», καθώς και (2) στις εταιρίες α) «ΜΑΡΚΕΤΑ ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», β) «ΠΑΛΑΜΑΡΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ-ΕΞΑΓΩΓΕΣ», γ) «ΚΡΟΝΟΣ Ν. ΚΑΡΑΚΙΤΣΟΣ Α.Ε.Β.Ε», δ)   «ΖΕΥΞΗ-ΕΛΛΗΝΙΚΑ  ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΑ  ΚΑΙ  ΥΠΕΡΑΓΟΡΕΣ  ΤΡΟΦΙΜΩΝ  ΑΝΩΝΥΜΗ

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΗ   ΕΜΠΟΡΙΚΗ   ΕΤΑΙΡΙΑ»   και  ε)   GUEDO  HOLDING  Ltd.   

Η γνωστοποιηθείσα πράξη, η οποία αφορά στην απόκτηση συνολικά 383 καταστημάτων λιανικής πώλησης ειδών σούπερ μάρκετ του ομίλου Μαρινόπουλος από τον όμιλο Σκλαβενίτης, πραγματοποιείται δυνάμει   των   από   28.9.2016   αντίστοιχων   Συμφωνιών   Εξυγίανσης   κατά   τα προβλεπόμενα στο άρθρο 106β και 106θ του ν. 3588/2007 (Πτωχευτικός Κώδικας)».

Eπιπλέον  προτείνεται  η  έγκριση  της  γνωστοποιηθείσας  συγκέντρωσης,  με δεδομένο ότι  η εξαγοράζουσα  Σκλαβενίτης ανέλαβε  δεσμεύσεις διαρθρωτικού και συμπεριφορικού χαρακτήρα (διορθωτικά μέτρα) που  επιλύουν ορισμένες ανησυχίες  της υπηρεσίας ως προς το συμβατό της σκοπούμενης πράξης με την ομαλή λειτουργία επιμέρους επηρεαζόμενων αγορών. Συγκεκριμένα, η εξαγοράζουσα ανέλαβε ως δέσμευση για την έγκριση της συγκέντρωσης:

– την   εκποίηση 22 καταστημάτων   στους   νομούς  Αττικής,  Λασιθίου   και Ηρακλείου, όπου εμφανίζεται οριζόντια αλληλεπικάλυψη δραστηριοτήτων μεταξύ των δύο ομίλων και συγκριτικά υψηλό αθροιστικό μερίδιο αγοράς σε τοπικό επίπεδο, καθώς και

– τη   διατήρηση   συγκεκριμένων   προμηθευτών,   είτε   κοινών,   είτε   τοπικών   του   ομίλου Μαρινόπουλος, για χρονική περίοδο τριών ετών, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις».