Διευρύνθηκε κατά 10% το εμπορικό έλλειμμα στο οκτάμηνο

Διευρύνθηκε κατά 10% το εμπορικό έλλειμμα στο οκτάμηνο
-Διαφήμιση-
gaia-sense

Νέα άνοδο σε ποσοστό 11,6% κατέγραψε το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου της χώρας τον Αύγουστο εφέτος καθώς υπήρξε αύξηση των εισαγωγών και μείωση των εξαγωγών.

Όπως μεταδίδει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, στο τέλος του 8μήνου, το εμπορικό έλλειμμα έχει αυξηθεί κατά 10%.

Από τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ για τις εμπορευματικές συναλλαγές, προκύπτουν τα εξής:

Η συνολική αξία των εισαγωγών- αφίξεων ανήλθε στο ποσό των 3.110,9 εκατ. ευρώ τον Αύγουστο 2016 έναντι 2.988,3 εκατ. ευρώ τον ίδιο μήνα του 2015, παρουσιάζοντας αύξηση 4,1% (χωρίς τα πετρελαιοειδή, παρουσίασε αύξηση κατά 517 εκατ. ευρώ, ή 27,1%).

Η συνολική αξία των εξαγωγών- αποστολών ανήλθε στο ποσό των 1.912,9 εκατ. ευρώ έναντι 1.914,6 εκατ. ευρώ τον Αύγουστο 2015, παρουσιάζοντας μείωση 0,1% (χωρίς τα πετρελαιοειδή, παρουσίασε αύξηση κατά 20,7 εκατ. ευρώ, ή 1,7%).

Το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου ανήλθε σε 1.198,ο εκατ. ευρώ έναντι 1.037,7 εκατ. ευρώ τον Αύγουστο πέρυσι, παρουσιάζοντας αύξηση 11,6% (χωρίς τα πετρελαιοειδή, παρουσίασε αύξηση κατά 496,3 εκατ. ευρώ, ή 73,6%).

Το 8μηνο εφέτος, η συνολική αξία των εισαγωγών- αφίξεων ανήλθε στο ποσό των 28.340,1 εκατ. ευρώ έναντι 28.328,9 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2015, και δεν παρουσίασε σημαντική μεταβολή (χωρίς τα πετρελαιοειδή, παρουσίασε αύξηση κατά 2.215,8 εκατ. ευρώ, ή 10,6%).

Η συνολική αξία των εξαγωγών- αποστολών ανήλθε στο ποσό των 16.179,6 εκατ. ευρώ έναντι 17.270,0 εκατ. ευρώ το 8μηνο πέρυσι, παρουσιάζοντας μείωση 6,3% (χωρίς τα πετρελαιοειδή, παρουσίασε μείωση κατά 64,5 εκατ. ευρώ, ή 0,5%).

Το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου ανήλθε σε 12.160,5 εκατ. ευρώ έναντι 11.058,9 εκατ. ευρώ το 8μηνο πέρυσι, παρουσιάζοντας αύξηση 10% (χωρίς τα πετρελαιοειδή, παρουσίασε αύξηση κατά 2.280,3 εκατ. ευρώ, ή 26%).

-Διαφήμιση-