Δημόσια διαβούλευση: Ανώτατο όριο αποζημίωσης/έτος από ΕΛΓΑ, εισφορά γάλακτος και ίδρυση κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων στο σ/ν του ΥΠΑΑΤ

Σε δημόσια διαβούλευση τέθηκε έως την Τρίτη 14 Ιουλίου 2020 το σχέδιο νόμου του ΥΠΑΑΤ «Απλούστευση πλαισίου άσκησης οικονομικών δραστηριοτήτων αρμοδιότητας Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και άλλες διατάξεις» όπως είχε δημοσιεύσει στις 19 Ιουνίου η εφημερίδα Ύπαιθρος Χώρα και το ypaithros.gr (22/6).

Όπως αναφέρεται, μεταξύ άλλων, στη αιτιολογική έκθεση, «με τις διατάξεις του προτεινόμενου σχεδίου νόμου απλουστεύονται οι διαδικασίες ίδρυσης και λειτουργίας μονάδων υδατοκαλλιέργειας εντατικής και ημι-εντατικής μορφής, κτηνιατρείων, κτηνιατρικών κλινικών, εκτροφείων ζώων συντροφιάς και κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων.».

70.000 ευρώ το ανώτατο όριο αποζημίωσης για το 2020

Παράλληλα, όμως, το σχέδιο νόμου περιλαμβάνει παρεμβάσεις στον ΕΛΓΑ, με τον καθορισμό ανώτατου ορίου καταβολής αποζημιώσεων σε δικαιούχους. Ειδικότερα, σύμφωνα με άρθρο 10 «Ως ανώτατο όριο αποζημίωσης το οποίο μπορεί να καταβάλει ο ΕΛ.Γ.Α. στους δικαιούχους ορίζεται η μεγαλύτερη αποζημίωση που μπορεί να δοθεί με βάσει τους Κανονισμούς Ασφάλισης Φυτικού και Ζωικού Κεφαλαίου του ΕΛ.Γ.Α., οι οποίοι ισχύουν κάθε φορά, δεν μπορεί όμως να υπερβαίνει συνολικά ανά δικαιούχο και ανά έτος τις εβδομήντα χιλιάδες (70.000) ευρώ. Ειδικά για καλλιέργειες που καλλιεργούνται σε δύο (2) περιόδους εντός του ιδίου έτους (εαρινή και φθινοπωρινή), το ανώτατο όριο ανά δικαιούχο αποζημίωσης, προσδιορίζεται μέχρι το διπλάσιο του οριζομένου στο προηγούμενο εδάφιο ορίου των εβδομήντα χιλιάδων (70.000) ευρώ. Η διάταξη αυτή εφαρμόζεται και ως προς τις Δηλώσεις Καλλιέργειας – Εκτροφής (Δ.Κ.Ε.) του έτους 2020».

Εισφορά γάλακτος

Σύμφωνα με το άρθρο 12  η εισφορά γάλακτος καταβάλλεται ως εξής:
α) Ο παραγωγός/κτηνοτρόφος γάλακτος που παραδίδει το γάλα του σε επιχειρήσεις συγκέντρωσης – μεταποίησης ή σε επιχειρήσεις εμπορίας γάλακτος της χώρας υποχρεούται να καταβάλει ειδική εισφορά 0,25% στην ανά κιλό αξία όλων των ειδών του γάλακτος.
β) Οι επιχειρήσεις της παρ. 2 καταβάλλουν ειδική εισφορά 0,50% στην ανά κιλό αξία όλων των ειδών γάλακτος και γαλακτοκομικών προϊόντων της παρ. 1, όταν γι` αυτά χρησιμοποιούν την υποστηρικτική – υλικοτεχνική και εργαστηριακή υποδομή του «ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ – ΔΗΜΗΤΡΑ» (ΕΛ.Γ.Ο. – ΔΗΜΗΤΡΑ).

Για τις παραπάνω επιχειρήσεις η ειδική εισφορά μειώνεται περαιτέρω:
αα) Στο 0,45% στην ανά κιλό αξία του νωπού αγελαδινού γάλακτος και 0,40% στην ανά κιλό αξία των λοιπών ειδών γάλακτος και γαλακτοκομικών προϊόντων της παρ. 1, όταν γι’ αυτά χρησιμοποιούν την εργαστηριακή υποδομή του ΕΛ.Γ.Ο.-ΔΗΜΗΤΡΑ για τις αναλύσεις και πραγματοποιούν με φροντίδα και ευθύνη τους μόνο τη δειγματοληψία. Το κόστος των αναλωσίμων (φιαλίδια, χημικά αντιδραστήρια), όπως και το κόστος της αποστολής των υλικών δειγματοληψίας και των δειγμάτων γάλακτος από και προς τα Εργαστήρια του ΕΛ.Γ.Ο.-ΔΗΜΗΤΡΑ καλύπτεται εξ ολοκλήρου από τον προϋπολογισμό του Οργανισμού. Η δειγματοληψία τελεί υπό την έγκριση και εποπτεία του ΕΛ.Γ.Ο.-ΔΗΜΗΤΡΑ στα Εργαστήρια Ελέγχου Ποιότητας Γάλακτος και γίνεται σύμφωνα με την ενωσιακή νομοθεσία και τα διεθνή πρότυπα.
ββ) Στο 0,35% στην ανά κιλό αξία του νωπού αγελαδινού γάλακτος και 0,20% στην ανά κιλό αξία των λοιπών ειδών γάλακτος και γαλακτοκομικών προϊόντων της παρ. 1, όταν γι` αυτά δεν χρησιμοποιείται η εργαστηριακή υποδομή του ΕΛ.Γ.Ο. – ΔΗΜΗΤΡΑ.

Δείτε εδώ την αιτιολογική έκθεση 

Για να συμμετάσχετε στη δημόσια διαβούλευση επισκεφτείτε το opengov.gr

Διαβάστε ΕΔΩ σχετικό δελτίο τύπου του ΥΠΑΑΤ