Διχασμένοι οι Ευρωπαίοι για την κτηνοτροφία στην Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία

Επιστήμονες, αγρότες και πολιτικοί συζήτησαν για την εύρεση του καλύτερου τρόπου αντιμετώπισης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων από την κτηνοτροφία. Μείωση του μεγέθους ζωικού κεφαλαίου, αύξηση των τιμών των τροφίμων, χρηματοδότηση της πράσινης τεχνολογίας και ενίσχυση των βοοτρόφων για την αποθήκευση του άνθρακα, ήταν ορισμένες από τις προτάσεις που τέθηκαν στο τραπέζι των συζητήσεων από τα ενδιαφερόμενα μέρη, σχετικά με πολιτικές που η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία θα μπορούσε να υποστηρίξει για τη μετάβαση της κτηνοτροφίας της ΕΕ προς τη βιωσιμότητα.

Σε εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες την προηγούμενη εβδομάδα, οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής συζήτησαν πώς θα μπορούσε ο τομέας της κτηνοτροφίας να ταιριάξει στην Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία, ένα νέο σχέδιο της ΕΕ για την επίτευξη κλιματικής ουδετερότητας ως το 2050. Επίσης, αναφέρθηκε η στρατηγική «από το αγρόκτημα έως το τραπέζι», χωρίς να είναι ξεκάθαρο ποιες πολιτικές θα συμπεριληφθούν σε αυτήν.

«Εξετάσαμε τις εκπομπές από τη γεωργία και τη ζωική παραγωγή, και από την ανάλυσή μας υπήρχαν πολλές πιθανές επιλογές βελτίωσης», δήλωσε ο Dusan Chrenek, ανώτερος σύμβουλος για την κλιματική αλλαγή στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ξεχώρισε τη γεωργία ακρίβειας, την επιλεκτική αναπαραγωγή, τη διαχείριση των ζωοτροφών και την αναερόβια ζύμωση ως βασικές λύσεις για τη μείωση των εκπομπών από τον τομέα της κτηνοτροφίας. Αναφέρθηκε, επίσης, ότι η Κομισιόν εξετάζει νέους τρόπους για να παρακινήσει τους παραγωγούς να βοηθήσουν στην επίτευξη των φιλοδοξιών του Ευρωπαϊκού Πράσινου Συμφώνου για κλιματική ουδετερότητα.

Ο πρωτογενής τομεας εκπέμπει σήμερα περίπου το 10% των αερίων θερμοκηπίου της ΕΕ, με την ευρωπαϊκή κτηνοτροφία να αναμένεται ότι θα είναι υπεύθυνη για το 72% αυτής έως το 2030.

Ο καθηγητής Frederic Leroy, από τη Βελγική Ένωση Επιστήμης και Τεχνολογίας Κρέατος, δήλωσε ότι η κτηνοτροφία χρησιμοποιείται ως «αποδιοπομπαίος τράγος» στη συζήτηση για το κλίμα, υποστηρίζοντας ότι τα μέσα ενημέρωσης έχουν υπερτονίσει το μερίδιο των εκπομπών της γεωργίας σε σύγκριση με την καύση ορυκτών καυσίμων, καθώς και τη δυνατότητα μείωσης της κατανάλωσης κρέατος για τη μείωση του αποτυπώματος άνθρακα ανά άτομο.

Η ευρύτερη πολιτική εικόνα

Η ΕΕ θα αναθεωρήσει τη στρατηγική της για τη βιοποικιλότητα στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας, με στόχο τη μείωση της απώλειας ειδών μέσα στα επόμενα πέντε χρόνια.

Ο κ. Eickhout, Ολλανδός ευρωβουλευτής των Πρασίνων, δήλωσε ότι η πίεση που ασκείται στην κτηνοτροφία δεν αφορά μόνο το κλίμα, αλλά και τη βιοποικιλότητα, η οποία θα συνεχίσει να αποτελεί ένα σημαντικό θέμα για τον τομέα. Ο Eickhout δεν βλέπει το τέλος της κτηνοτροφίας στην Ευρώπη, αλλά πιστεύει ότι δεν θα είναι δυνατή μια βιώσιμη μετάβαση με τα σημερινά μεγέθη ζωικού κεφαλαίου που υπάρχουν στην ΕΕ. «Είναι σαν να γνωρίζουμε ήδη ότι η μεταρρύθμιση της ΚΑΠ δεν θα μας φέρει την πλήρη μετάβαση που χρειαζόμαστε, έτσι σκεφτόμαστε μια στρατηγική (Farm-to-Fork) για να τη διορθώσουμε», τόνισε. Ο Τάσος Χανιώτης, διευθυντής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, υπερασπίστηκε την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία και τη στρατηγική «από το αγρόκτημα ως το τραπέζι», ως «προσπάθεια της ΕΕ για μια ολιστική προσέγγιση» στις περιβαλλοντικές της πολιτικές.

Ο επόμενος αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Frans Timmermans, θα επιβλέπει την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία, ενώ οι Επίτροποι Γεωργίας, Υγείας και Περιβάλλοντος θα του υποβάλλουν εκθέσεις σχετικά με τις εξελίξεις της πολιτικής τους και την πρόοδο στην επίτευξη των φιλοδοξιών της ΕΕ για την κλιματική ουδετερότητα και τη βιοποικιλότητα.