Δωρεάν πρόγραμμα κατάρτισης για τα τοπικά προϊόντα του Δήμου Αγιάς από τον οργανισμό «ΝΕΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΝΕΑ ΓΕΝΙΑ»

O Οργανισμός «Νέα Γεωργία Νέα Γενιά», σε συνεργασία με το Δήμο Αγιάς και τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Παραγωγής Εμπορίας Αγροτικών Προϊόντων Μελιβοίας «Η ΑΘΑΝΑΤΗ», προσφέρουν δωρεάν πρόγραμμα κατάρτισης και συμβουλευτικής με θέμα «Τοπικά προϊόντα Δήμου Αγιάς: Από την παραγωγή στο ράφι». Το πρόγραμμα σχεδιάστηκε και συγχρηματοδοτείται από τον Δήμο Αγιάς,  τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Παραγωγής Εμπορίας Αγροτικών Προϊόντων Μελιβοίας «Η ΑΘΑΝΑΤΗ», και τον Οργανισμό «Νέα Γεωργία Νέα Γενιά» μέσω της ιδρυτικής δωρεάς του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ).

Στόχος του προγράμματος είναι να δώσει τη δυνατότητα σε νέους αγρότες από την περιοχή, να καταρτιστούν σε καινοτόμες μεθόδους παραγωγής υποστηρίζοντας την εξωστρέφεια και την οικονομική δραστηριότητα του τόπου τους. Το πρόγραμμα θέτει στο επίκεντρο την αειφόρο ανάπτυξη της περιοχής μέσα από την παραγωγή υψηλής ποιότητας αγροτικών προϊόντων και τη Βιώσιμη Γεωργία, σύμφωνα με τον μακροπρόθεσμο σχεδιασμό του Δήμου και στο πλαίσιο των στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ.

Το πρόγραμμα κατάρτισης αναπτύσσεται σε 2 εκπαιδευτικούς πυλώνες: Φυτοπροστασία – Σύγχρονοι καινοτόμοι και οικολογικοί τρόποι καταπολέμησης των ασθενειών της καστανιάς και σύγχρονες μέθοδοι παραγωγής, πιστοποίησης, συσκευασίας και προώθησης τοπικών προϊόντων.

Οι ενδιαφερόμενοι έχουν τη δυνατότητα παρακολούθησης ενός ή και των δύο πυλώνων εκπαίδευσης. Οι ωφελούμενοι του Προγράμματος θα είναι συνολικά 32 και θα κληθούν να παρακολουθήσουν μαθήματα με συνολική διάρκεια 12 μήνες ενώ στο τέλος θα τους δοθεί βεβαίωση παρακολούθησης.

To συγκεκριμένο πρόγραμμα κατάρτισης εντάσσεται στον 4ο κύκλο δωρεάν προγραμμάτων κατάρτισης και συμβουλευτικής, τον οποίο ο οργανισμός «Νέα Γεωργία Νέα Γενιά» θα υλοποιήσει σε σύμπραξη με μια πλειάδα σημαντικών φορέων και ιδρυμάτων από το οικοσύστημα της αγροδιατροφής.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν την αίτησή τους έως τις 12 Ιουλίου 2021. Καταληκτική ημερομηνία αιτήσεων:  12 Ιουλίου. Έναρξη προγράμματος: Ιούλιος 2021. Διάρκεια: από 2 έως 3 ημέρες ανά μήνα.