-Διαφήμιση-

Η Ρένα Δούρου είναι περιφερειάρχης Αττικής

Στην περιφέρεια Αττικής, από την πρώτη στιγμή που αναλάβαμε την ευθύνη της διοίκησης, δώσαμε έμφαση στην ενίσχυση του πρωτογενούς τομέα, αίροντας περιορισμούς και αποκλεισμούς δεκαετιών, καθώς η παραγωγή αγροτικών, αλιευτικών και κτηνοτροφικών προϊόντων, και μάλιστα εξαιρετικής ποιότητας και υψηλής διατροφικής αξίας, αποτελεί επένδυση στο μέλλον όχι μόνο της Αττικής, αλλά του τόπου. Επένδυση για ένα νέο, βιώσιμο παραγωγικό μοντέλο, που μπορεί να ανταποκρίνεται στις νέες, ιδιαίτερα ανταγωνιστικές συνθήκες της διεθνούς οικονομίας εξασφαλίζοντας καλύτερο μέλλον για τους παραγωγούς, τα προϊόντα, την Αττική και την ύπαιθρο γενικότερα.

Η Περιφέρεια Αττικής καταγράφει δυναμικούς κλάδους αγροτικών προϊόντων (ανθοκομία, κηπευτικά, αμπελοκαλλιέργειες και αλιευτικά προϊόντα – υδατοκαλλιέργειες). Έχει, έτσι, να επιδείξει αρκετά επώνυμα προϊόντα, όπως η ρετσίνα, το φιστίκι Αιγίνης και Μεγάρων, το μέλι, το λάδι Τροιζηνίας, τα σύκα Μαρκοπούλου, τα παξιμάδια Κυθήρων κ.ά., τα οποία προωθούνται στις αγορές του εσωτερικού και του εξωτερικού, ενισχύοντας σημαντικά τις τοπικές οικονομίες.

Στο επίκεντρο τα προϊόντα εντοπιότητας

Εμείς, στην Περιφέρεια Αττικής, από την πρώτη στιγμή που αναλάβαμε την ευθύνη της διοίκησης, χρησιμοποιήσαμε όλα τα διαθέσιμα ευρωπαϊκά χρηματοδοτικά εργαλεία για την ενίσχυση των αγροτών, ενώ καλέσαμε σε συνεργασία όλους τους δήμους της Αττικής να υποβάλουν προτάσεις για την ένταξη και τη χρηματοδότηση έργων που αφορούν τη βελτίωση της πρόσβασης σε γεωργική γη ή/και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις. Μία συμπληρωματική δράση, με τη συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Αγροτικής Ανάπτυξης.

Παράλληλα, δίνουμε έμφαση στην κατασκευή εγγειοβελτιωτικών έργων εμπλουτισμού του υπόγειου υδροφορέα (μικρά φράγματα ανάσχεσης υδάτων και καταβόθρες εντός κοίτης ρεμάτων) σε περιοχές της Αττικής με γεωργικό ενδιαφέρον (Μέγαρα, Μαραθώνας, Τροιζηνία). Στόχος των έργων αυτών είναι αφενός η άνοδος της στάθμης των υπόγειων υδάτων και η μείωση του κόστους άντλησης των υδάτων από γεωτρήσεις για την άρδευση των αγροτικών καλλιεργειών και κατά συνέπεια η μείωση του κόστους παραγωγής των αγροτικών προϊόντων, αφετέρου η βελτίωση της ποιότητας των αρδευτικών νερών (μείωση υφαλμύρυνσης, μείωση ρύπανσης), γεγονός που θα συντελέσει στην παραγωγή ποιοτικών αγνών αγροτικών προϊόντων.

Προάγοντας τη βιωσιμότητα των παραγωγών

Έχουμε ως βασική προτεραιότητα την εξωστρέφεια και την ενημέρωση με την παρουσίαση των ποιοτικών προϊόντων της Αττικής στις εκθέσεις του αγροτοδιατροφικού τομέα, εντός και εκτός Ελλάδας. Από το 2016 μέχρι και σήμερα, η περιφέρειά μας έδωσε δυναμικό «παρών», για πρώτη φορά, σε σημαντικές διεθνείς εκθέσεις Τροφίμων και Ποτών, όπως η Sial Paris, η Anuga, η Prowein, η Food Expo κ.ά.

Στο νέο αναπτυξιακό πρότυπο που ακολουθήσαμε, θέσαμε στο επίκεντρο τον νέο επιχειρηματία, τον μικρό παραγωγό, την καινοτομία και όλα αυτά που εξελίσσουν και προάγουν τη βιωσιμότητα των δραστηριοτήτων τους. Με λίγα λόγια, κάναμε κάθε δυνατή προσπάθεια να ενισχύσουμε την επιχειρηματικότητα και σε αυτόν τον σπουδαίο παραγωγικό τομέα της περιφέρειας. Και βέβαια, με γνώμονα την υγεία των καταναλωτών και το δικαίωμά τους σε ποιοτικά προϊόντα, η Περιφέρεια Αττικής ασκεί τον ελεγκτικό της ρόλο με συνεχείς ελέγχους στην αγορά, ελέγχους που αφορούν, μεταξύ άλλων, παράνομες ελληνοποιήσεις προϊόντων.

-Διαφήμιση-