Δραματική απουσία αρδευτικών υποδομών στη Ροδόπη

Το θερμόμετρο ανεβαίνει, η γη διψάει και τα ποτίσματα στο βαμβάκι κορυφώνονται. Η πορεία της καλλιέργειας του βαμβακιού στη Θράκη κρίνεται ικανοποιητική σε γενικές γραμμές, με τις υψηλές θερμοκρασίες των τελευταίων ημερών να είναι ιδιαίτερα ευνοϊκές.

«Στρεμματικά παρατηρείται σημαντική μείωση στους νόμους Ξάνθης και Έβρου, σε ποσοστό περίπου 20%, ενώ στη Ροδόπη δεν υπάρχει αξιοσημείωτη μεταβολή. Τις εκτάσεις της βαμβακοκαλλιέργειας κέρδισαν κυρίως το κριθάρι ζυθοποιίας στον Νομό Ξάνθης και ο ηλίανθος στον Έβρο», επεξηγεί ο Νίκος Κουρκούτας, εκπρόσωπος Θράκης στη ΔΟΒ, σημειώνοντας πως οι χαμηλές τιμές του 2019 και το υψηλό κόστος παραγωγής οδήγησαν στη μείωση των εκτάσεων. Ως κύρια αιτία καταγράφει το νερό, τόσο την έλλειψη όσο και το υψηλό κόστος άρδευσης. Εξαιτίας της απουσίας υποδομών άρδευσης στην Ελλάδα, που δεν έγιναν όπως θα έπρεπε τα προηγούμενα χρόνια, οι αγρότες σήμερα βιώνουν ιδιαίτερα δύσκολες καταστάσεις. Αναφέρει το παράδειγμα της Δυτικής Ροδόπης, που γνωρίζει βιωματικά. «Το 1980, αντί φραγμάτων-ταμιευτήρων, προκρίθηκε η λύση των γεωτρήσεων, ως οικονομικά συμφέρουσα για την άρδευση του Νομού Ροδόπης, με συνέπεια η λέξη ΤΟΕΒ να είναι άγνωστη. Έγιναν πάνω από 5.000 γεωτρήσεις, που αρδεύουν περίπου 500.000 στρέμματα, ενώ 300.000 στρέμματα στην επαρχία Σαπών είναι ξηρικά».

Κάνοντας τον απολογισμό των 40 ετών, χαρακτηρίζει λάθος την επιλογή. «Όλα αυτά τα χρόνια γίνεται μία μεγάλη περιβαλλοντική καταστροφή. Τα χρήματα που ξόδεψαν οι αγρότες για την κατασκευή και τη συντήρηση των γεωτρήσεων έφταναν να κατασκευαστούν έργα υποδομής που τώρα απουσιάζουν, όπως το φράγμα Κομψάτου.

Το κόστος άρδευσης (ρεύμα και συντήρηση γεωτρήσεων) φτάνει τα 60 ευρώ/στρέμμα, θέτοντας σε κίνδυνο τη βιωσιμότητα κάθε καλλιέργειας. Λόγω υπεράντλησης, η άρδευση γίνεται με κακής ποιότητας υφάλμυρα νερά, υποβαθμίζοντας τη γονιμότητα του κάμπου της Δυτικής Ροδόπης, με ορατό τον κίνδυνο ερημοποίησής του», αναλύει. Συμπερασματικά, ο κ. Κουρκούτας καταθέτει ότι επιβάλλεται να γίνουν αρδευτικά έργα υποδομής, για να έχει μέλλον ο πρωτογενής τομέας.